Anda di halaman 1dari 2

Permainan Bahasa

Nama Permainan: Mencari abjad


Bahan: Kad-kad huruf kecil, balang
Objektif: Murid-murid dapat mengenal huruf kecil.
Cara menjalankan permainan
1. Mencampur aduk kad-kad huruf kecil ke dalam sebuah balang.
2. Murid dikehendaki memilih huruf kecil yang disebut oleh guru.
3. Murid yang berjaya akan diberi ganjaran.
4. Murid yang tidak berjaya dikehendaki membuat semula.

Permainan Bahasa
Nama Permainan: Cari pasangan
Bahan: Kad-kad huruf kecil
Objektif: Murid-murid dapat menyebut huruf.
Cara menjalankan permainan:
1. Murid dikehendaki duduk dalam satu bulatan.
2. Murid yang mempunyai huruf kecil a dikehendaki mencari
pasangan yang memegang huruf kecil yang sama
dengannya.
3. Ulang aktiviti 2 dengan murid yang memegang huruf yang
laindan seterusnya.