Anda di halaman 1dari 1

Aleksa anti ( 1868 1924 )

1886. prva pesma


1891. prva zbirka ( ostale zbirke 1895. 1901. 1908. 1911. 1918. 1929.)
1905 1910 stvaralaka zrelost

Mostarski krug
Velika popularnost u narodu, ali otra kritika kritiara ( Bogdan Popovi)
Kritika Bogdana Popovia: greke stila i logike, gramatike greke. Pored snane
kritike BP istie I dobre pesme A: Ostajte ovdje, Moja kominica. Kao dobre
strane antieve lirike u ovim pesmama BP navodi: emocije, ivopisnost,
rodoljubivu misao i dikciju.
Krugovi pesama:
- ljubavna (i porodina) poezija: Moja kominica, Emina, Gospoici,
Pretprazniko vee
- patriotska poezija: Ostajte ovdjem, Moja otadbina,
- socijalna poezija: Vee na kolju, O, klasje moje, Hljeb
- pesme posveene piscima: ipiku, Koiu, Sremcu, B. Stankoviu
Orjentalni ambijent
ivkovieva analiza pesme Vee na kolju
Pavlovieva analiza pesme Pretprazniko vee