Anda di halaman 1dari 3

KAMPUS PULAU PINANG

2015

KERTAS KERJA
SEMINAR MENGENAI ISU-ISU SEMASA OLEH PANEL-PANEL TERKENAL
DI MALAYSIA, IPG KAMPUS PULAU PINANG
ANJURAN
UNIT PENGAJIAN TAMIL, JABATAN BAHASA, INSTITUT
PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

TARIKH

: 09 JULAI 2015

TEMPAT

: BLOK BARU (1-6) DI IPG


KAMPUS PULAU PINANG

1.0 TUJUAN
Unit Pengajian Tamil, Jabatan Bahasa, Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang
bercadang menganjur satu seminar mengenai isu-isu semasa oleh panel-panel yang
terkenal di Malaysia. Seminar berilmiah hendak diadakan kepada pelatih guru seramai 19
orang. Seminar berilmiah ini membantu pelatih guru untuk menambahkan ilmu pengetahuan
dan juga mendapat tahu isu-isu semasa yang berlaku pada masa kini.
MATLAMAT DAN OBJEKTIF
1.1 Dapat menambah ilmu pengetahuan secara lebih lanjut.
1.2 Menguasai bahasa ibunda secara mendalam.
1.3 Menjalin hubungan silaturahim di antara murid-murid lain.
1.4 Meningkatkan pengalaman guru pelatih.
2.0 PELAKSANAAN
Tarikh
Tempat

: 09 JULAI 2015
: Blok Baru (1-6) Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang.

3.0 PENYERTAAN
19 pelajar guru

: Pelajar Guru Beropsyen Bahasa Sains

1 pensyarah pengiring : En. Ravi A/L Supramoney


4.0

ANGGARAN PERBELANJAAN
Elaun makanan 19 pelajar (1 karipap + 1 vadai + teh Tarik) = RM 40
JAWATANKUASA
Penaung
Penasihat Utama

: Tn Hj. Khalid Bin Hj. Ahmad (Pengarah IPGKPP)


: Pn. Mariah Ibrahim ( Ketua Jabatan Bahasa)

Penyelaras (1)

: En. Nagarajan Muniandy (Ketua Unit Bidang Tamil)

Penyelaras (2)

: En.Ravi A/L Supramoney (Pensyarah Bidang Tamil)

Pengarah Projek

: Shiamala a/p Raja Kumar

Setiausaha

: Heenisha a/p Lachemykanden

9.0 PENUTUP

Adalah diharapkan seminar ilmiah ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan
sempurna serta mendapat sokongan dan kerjasama daripada semua pihak bagi memenuhi
matlamat dan objektif yang telah dirancang. Dengan penganjuran program ini para pelatih
dapat input yang berguna serta meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam bahasa
ibunda. Akhir kata, dapat memenuhi sasaran Visi dan Misi IPG dengan memberi peluang
meluaskan pengalaman pelajar guru serta pembangunan insan guru.

Disediakan,

Disemak oleh,

..
Heenisha a/p Lachemykanden
Setiausha Persatuan Bahasa Tamil
IPG Kampus Pulau Pinang

Ravi a/l Supramoney


Pensyarah Bidang Bahasa Tamil
IPG Kampus Pulau Pinang

Disokong oleh,

Diluluskan oleh,

.
Mariah Ibrahim
Ketua Jabatan Bahasa
IPG Kampus Pulau Pinang

Tn. Hj. Khalid Bin Ahmad


Pengarah
IPG Kampus Pulau Pinang