Anda di halaman 1dari 3

ISI KANDUNGAN FAIL BAWAH BIDANG HAL EHWAL MURID 2016

NAMA UNIT: _______________________


BIL

PERKARA

ADA/TIA
DA

PENDAHULUAN
1.1
MAKLUMAT DIRI
1.2
MATLAMAT UNIT

OBJEKTIF SM ST JOHN
2.1
FALSAFAH SEKOLAH
2.2
VISI SEKOLAH
2.3
MISI SEKOLAH
2.4
VISI UNIT
2.5
MISI UNIT

SURAT MENYURAT
3.1
SURAT MASUK
3.2
SURAT KELUAR

MINIT MESYUARAT
4.1
MINIT MESYUARAT UNIT
4.2
LAPORAN TUGAS RASMI LUAR

CARTA ORGANISASI
5.1
CARTA ORGANISASI SEKOLAH
5.2
CARTA ORGANISASI HEM
5.3
CARTA ORGANISASI UNIT

SENARAI
TUGAS/
KUASA
DENGAN PEGAWAI LAIN

SURAT-SURAT
JPN/KPM

PERANCANGAN
OPERASI

TAKWIM UNIT/CARTA GANTT

DAN

PEKELILING

HUBUNGAN

IKHTISAS/SIARAN

STATEGIK/TAKTIKAL/PELAN

10

SENARAI SEMAK
10.1 PROSES KERJA
10.2 CARTA ALIRAN
10.3 SENARAI SEMAK/CONTOH BORANG DIGUNA

11

LAPORAN
11.1 LAPORAN SUKU TAHUN
11.2 LAPORAN SETENGAH TAHUN
11.3 LAPORAN AKHIR TAHUN

12

LAIN - LAIN

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN FAIL HEM 2016


BI
L

PERKARA

SEMAKAN BAGI...
CATATAN
NOV
2015

1.1

MAKLUMAT DIRI

1.2

MATLAMAT UNIT

OGOS
2016

NOV
2016

OBJEKTIF SM ST JOHN

2.3

MISI SEKOLAH

2.4

VISI UNIT

2.5

MISI UNIT

/PIAGAM

SURAT MENYURAT
3.1

SURAT MASUK

3.2

SURAT KELUAR

MINIT MESYUARAT
4.1

MINIT MESYUARAT UNIT

4.2
LUAR

MEI
2016

PENDAHULUAN

2.1
FALSAFAH
SEKOLAH
2.2
VISI SEKOLAH

MAC
2016

LAPORAN TUGAS RASMI

CARTA ORGANISASI
5.1
CARTA ORGANISASI
SEKOLAH
5.2
CARTA ORGANISASI HEM
5.3

7
8

9
1
0

CARTA ORGANISASI UNIT

SENARAI TUGAS/ KUASA


DAN HUBUNGAN DENGAN
PEGAWAI LAIN
SURAT-SURAT PEKELILING
IKHTISAS/SIARAN JPN/KPM
PERANCANGAN
STATEGIK/TAKTIKAL/PELAN
OPERASI
TAKWIM
UNIT/CARTA
GANTT
SENARAI SEMAK
10.1

PROSES KERJA

10.2

CARTA ALIRAN

10.3
SENARAI SEMAK/CONTOH
BORANG
DIGUNA

1
1

LAPORAN
11.1
11.2
TAHUN

LAPORAN SUKU TAHUN


LAPORAN SETENGAH

Hanya bagi unit unit bawah HEM

Rujuk Fail Berasingan: XFE4353/ 100/ 2/ 5

11.3

1
2

LAPORAN AKHIR TAHUN

LAIN - LAIN

SEMAKAN
NOV 2015

SEMAKAN MAC
2016
(SUKU TAHUN)

SEMAKAN MEI
2016
(PERTENGAHAN
TAHUN)

SEMAKAN OGOS
2016
(SUKU KETIGA)

SEMAKAN NOV
2016
(AKHIR TAHUN)

T/TANGAN PK
HEM:

T/TANGAN PK HEM:

T/TANGAN PK HEM:

T/TANGAN PK HEM:

T/TANGAN PK HEM:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

T/TANGAN
PENGETUA:

T/TANGAN PENGETUA:

T/TANGAN
PENGETUA:

T/TANGAN
PENGETUA:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:
T/TANGAN
PENGETUA:

Tarikh:

Tarikh:
Tarikh:

Anda mungkin juga menyukai