Anda di halaman 1dari 6

BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN )

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 2


Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah ini dengan kata yang paling sesuai.
1. _________ diminta memakai tali pinggang keledar, kata pramugari itu kepada para
penumpang.
A Engkau

B Anda

C Tuan

D Kami

2. Ampunlah _________ Tuanku, kata pemuda itu kepada Raja.


A beta

B hamba

C tuanku

D patik

3. Hadiah yang dibawa __________ Lisa itu adalah _________ Cikgu Ram.
A dari pada
untuk

B daripada kepada

C ke di

D oleh

4. Sabrina telah menunjukkan bakatnya dalam penulisan ___________ di peringkat sekolah


rendah lagi.
A hingga

B sejak

C pada

D dengan

5. Badang ialah seorang pahlawan yang _________ dan berani.


A gagah

B pantas

C garang

D berkuasa

6. Harry mendermakan wang kepada orang miskin itu dengan hati yang _____________.
A gembira

B ikhlas

C sabar

D jelas

7. ___________ kamu pergi ke kedai, tolong belikan saya pensel.


A Apabila
Walaupun

B Sekiranya

C Apatah

8. Kakak tidak mahu diganggu _________ dia membuat kerja.


A sambil

B tatkala

C walaupun

D malahan

9. Walau apa pun yang terjadi kita mesti cari ________ yang telah merosakkan tanaman kita
ini,
kata Peter kepada kawan-kawannya.
A siapa
B bagaimana
C mana
D bila
10. Murid-murid mestilah menggunakan __________ yang betul ketika membina ayat, kata
Cikgu Elaine.
A tatasusila

B tatabahasa

C tatatertib

D tatanegara

11. Persatuan Bahasa Melayu akan ________________ pertandingan mendeklamasikan sajak.


A menubuhkan
menganjurkan

B menyediakan

C memulakan

12. Saya memerlukan ___________buluh dan ________ kertas untuk membuat wau.
A sebatang sehelai
D sesikat seurat

B serumpun . Sebidang

33. __________ garam ditambah ke dalam sup ekor itu


A segugus

B setitik

C seutas sekeping

kerana terlalu tawar rasanya.

C sebutir

D secubit

44. Walaupun Pak Halim telah tua, tetapi dia dapat membuat kerja dengan cepat seperti
_____________.
A batu api
tulang

B cakar ayam

C lipas kudung

D ringan

15. Julian terpaksa _____________ kerana terlupa membawa wang untuk membeli makanan.
A ikat perut

B minta diri

C angkat kaki

D makan hati

16. Budak itu ________ dalam perjalanan pulang dari Bukit Fraser.
A muntah-muntah
barang-barang

B panas-panas

C sedap-sedap

17. Pendengaran budak itu terjejas kerana ___________ telinganya rosak.


A tetikus

B tetupai

C sesiku

D gegendang

18. Mereka sedang _____________ barang-barang ke dalam dewan.


A membangun
mengangkat

B membuang

C membaiki

19. Rumah papan itu telah datuk ___________ lebih sepuluh tahun.
A diami

B patuhi

C hormati

D bajai

Soalan2 0
Pilih ayat yang menggunakan tanda baca dengan betul.
20.A Barangkali Ramasamy bangun lewat sebab itu dia belum tiba lagi.
B Barangkali, Ramasamy bangun lewat, sebab Itu dia belum tiba lagi.
C Barangkali, Ramasamy bangun lewat, sebab itu dia belum tiba lagi.
D Barangkali Ramasamy bangun lewat, sebab itu dia belum tiba lagi.
Pilih perkataan lawan bagi perkataan yang bergaris.
21. Air sungai Miri kelihatan keruh akibat pencemaran yang berlaku.
A kotor

B jernih

C cemar

D berlumpur

Soalan 22
Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris.
42. Ketibaan Perdana Menter disambut dengan paluan rebana ubi.
A sorakan

B jemputan

C lamunan

D pukulan

Soalan 23 dan Soalan 24


Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris.
23. Novel remaja itu telah ditulis oleh seorang penulis yang terkenal.
A
B
C
D

Remaja novel itu menulis seorang penulis terkenal.


Remaja novel itu bila dibaca oleh seorang penulis terkenal.
Seorang penulis yang terkenal telah menulis novel remaja itu.
Seorang penulis novel remaja telah terlalu terkenal.

24. Hamin melukis gambar Muzium Negara.


A
B
C
D

Gambar Muzium Negara Hanim lukis.


Gambar Muzium Negara dilukis oleh Hanim.
Melukis gambar Muzium Negara oleh Hanim.
Gambar Muzium Negara Hanim melukis.

Soalan 25
Pilih jawapan bagi Ayat Tanya yang bergaris.
45. Ke manakah mangsa-mangsa banjir itu dipindahkan?
A Mangsa-mangsa banjir itu dipindahkan semalam.
B Perpindahan mangsa banjir itu telah diuruskan oleh Ketua Kampung.
C Bekalan makanan telah diberikan kepada mangsa banjir.
D Mangsa-mangsa banjir itu dipindahkan ke balai raya.
Soalan 26
Pilih ayat tanya yang betul bagi Jawapan yang bergaris.
26. Akibat kemalasannya, Yee Hung gagal dalam peperiksaan.
A Kenapakah Yee Hung malas?
B Apakah yang menyebabkan Yee Hung gagal
dalam peperiksaan?
C Bilakah Yee Hung gagal?
D Bagaimanakah Yee Hung gagal?
Soalan 27
Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
27. I Penjual nasi lemak itu baru saja lalu.
III Tie Ling berdiri lalu menyanyi.
demam.
A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
II, III dan IV

II Perkara lalu jangan diungkit lagi.


IV Dia tidak lalu makan kerana
C I, II dan III sahaja

D I,

Soalan 28
Susun ayat-ayat di bawah mengikut urutan yang betul.
I
Dia menyiang ikan di dapur.
II Ikan digaul dengan garam dan kumyit.
III Selepas itu, ikan digoreng di dalam kuali.
IV Emak pergi ke pasar membeli ikan.
A I, II, III dan IV
B II, IV, III dan I
C III, IV, I dan II
dab III

D IV, I, II

Soalan 29 dan Soalan 30


Pilih ayat yang betul.
29. A
B
C
D

Kain songket ini untuk bagi makcik saya.


Hulu keris itu bersadurkan perak.
Dia mempunyai sebuah cita-cita yang
bersih.
Gordon menjatuhi hukuman gantung kepada pengedar dadah itu.

30. A Dia tidak anak saya.


B Beg itu diperbuat dari kain.
C Sawah padi itu bagi anak-anaknya.
D Rumah banglo dua tingkat itu untuk
ibu.
Soalan 31 hingga Soalan 35
Baca laporan di bawah ini dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Laporan Kegiatan Kelab Keselamatan Jalan Raya
Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Poi Lam, Sesi 2004
Kelab Keselamatan Jalan Raya Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Poi Lam telah
membentuk ahli jawatankuasanya yang baru pada bulan Januari 2004. Cikgu Razali dan
Cikgu Chan menjadi guru penasihat kelab ini. Sejumlah 75 orang murid yang telah
menyertai kelab ini. Sepanjang sesi persekolahan 2004, kelab telah merancang beberapa
aktiviti untuk dilaksanakan.
Pada 16 Mac 2004, kelab ini telah menganjurkan Kuiz Keselamatan Jalan Raya
Peringkat Sekolah. Tujuan kuiz ini diadakan adalah untuk melihat sejauh mana murid-murid
memperoleh maklumat tentang keselamatan di jalan raya. Sambutan daripada murid-murid
yang bukan ahli kelab juga amat menggalakkan.
Pada 2 Mei 2004, kelab telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Jabatan
Pengangkutan Jalan (JPJ) Petaling Jaya, Selangor. 30 orang ahli dan dua orang guru
penasihat turut menyertai lawatan tersebut. Di sana kami mendengar ceramah tentang
undang-undang jalan raya yang disampaikan oleh pengawai JPJ. Selepas itu, kami dibawa
melawat ke tapak Ujian Pemanduan untuk menyaksikan proses ujian memandu dijalankan.
Pada awal bulan Jun 2004, kempen berbasikal secara berhemah pula diadakan
selama dua minggu. Kempen ini bertujuan melatih murid-murid agar berhati-hati semasa
berbasikal sewaktu berulang-alik ke sekolah. Sepanjang kempen berlangsung, murid-murid
diberi ceramah serta diajar teknik menjaga keselamatan semasa berbasikal di jalan raya.
Semua aktiviti yang dijalankan telah mencapai matlamatnya. Semoga hasrat ahli-ahli kelab
untuk mempelbagaikan aktiviti pada tahun hadapan akan tercapai.
Laporan disediakan oleh,
12 JULAI 2004
Chin Kim Len
(CHIN KIM LEN)
Setiausaha,
Kelab Keselamatan Jalan Raya.
31. Berapa orangkah yang menyertai lawatan ke Jabatan Pengangkutan Jalan?
A 30 orang
B 32 orang
C 32 orang
D 36 orang
32. Kata berhemah dalam laporan bermaksud

A lemah lembut
ansur

B berbudi pekerti

C berdikit-dikit

D beransur-

33. Kempen berbasikal secara berhemah itu mungkin sekali diadakan dari
A 1 Jun hingga 14 Jun
B 11 Jun hingga 26 Jun
C 14 Jun hingga 30 Jun
15 Jun hingga 30 Jun

34. Urutan rangka aktiviti yang betul ialah


A Kuiz Keselamatan Jalan Raya Peringkat Sekolah kempen berbasikal Lawatan ke JPJ
B Lawatan ke JPJ kempen berbasikal Kuiz Keselamatan Jalan Raya Peringkat Sekolah
C Mesyuarat kelab Kuiz Keselamatan Jalan Raya Peringkat Sekolah kempen berbasikal
D Kuiz Keselamatan Jalan Raya Peringkat Sekolah Lawatan ke JPJ kempen berbasikal
35. Pilih pernyataan yang tidak benar.
A Ahli kelab berjumlah 77 orang.
B Aktiviti yang diadakan di kawasan sekolah ialah Kuiz Keselamatan Jalan Raya.
C Cikgu Razali dan Cikgu Chan ialah guru penasihat kelab.
D Aktiviti terakhir kelab pada tahun 2004 ialah kempen berbasikal.
Soalan 36 hingga Soalan 40
Baca surat di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
No. 21, Jalan Kenanga,
Kampung Cempaka,
81300 Skudai, Johor.
18 Mac 2003.
Menemui sahabatku Linda yang berada di Melaka dengan selamatnya.
Sahabatku,
Bagaimanakah keadaan saudari sekarang? Didoakan semoga saudari berada dalam
keadaan sihat-sihat sahaja. Saya minta maaf kerana lambat mengirim surat kepada saudari.
Saya sibuk membantu keluarga berkemas. Banyak barang yang belum sempat kami
kemaskan.
Di sini kami menyewa sebuah rumah batu satu tingkat. Rumah ini besar. Halamannya
pula luas dan lapang.
Penduduk-penduduk di kampung ini sangat mesra. Saya mempunyai ramai kawan di sini.
Di kampung ini juga terdapat kemudahan asas yang disediakan oleh kerajaan. Oleh
itu, kami tidak menghadapi sebarang masalah. Jarak kampung saya dari bandar lebih
kurang lima kilometer. Jika saudari berkesempatan ke sini, saya akan membawa saudari
melawat ke persekitaran kampung ini.
Setakat ini sahaja untuk kali ini. Semoga saudari dapat membalas surat saya. Saya
rindu akan semua kawan di
sana.
Yang benar,

Kamala
36. Di manakah Kamala tinggal sebelum berpindah ke Johor?
A Kampung Cempaka
B Jalan Kenanga
Johor

C Melaka

37. Mengapakah Kamala lewat mengirim surat?


A Penat berpindah
B Sibuk dengan sekolah baru
C Melawat persekitaran kampung
D Sibuk membantu keluarganya berkemas
38. Bagaimanakah keadaan rumah Kamala?
A Besar
B Dua tingkat
C Lapang
39. Kenapakah Kamala mempunyai ramai kawan?
A Penduduk kampung itu sangat mesra
mementingkan diri sendiri
C Penduduk kampung itu sombong
40. Berapakah jarak Kampung Cempaka dari bandar?
A Empat kilometer
B Lima kilometer
Tujuh kilometer

D Luas

B Penduduk kampung itu


D Kamala jiran baru

C Enam kilometer