Anda di halaman 1dari 15

Sta.

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

800
900
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Lendutan Balik / BB (mm)

Beban Uji (ton)

d1
d2
8.2
0
0.41
8.2
0
0.42
8.2
0
0.47
8.2
0
0.44
8.2
0
0.42
8.2
0
0.4
8.2
0
0.43
8.2
0
0.48
8.2
0
0.47
8.2
0
0.46
8.2
0
0.42
8.2
0
0.4
Tebal Lapisan Aspal = 10 Cm
Musim Survey = Musim Kemarau
Fungsi Jalan = Jalan Kolektor

Temperatur C

d3
0.5
0.52
0.58
0.54
0.52
0.49
0.55
0.6
0.58
0.57
0.57
0.5

Tu
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Tp
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Keseragaman Lendutan
1.800
1.500
1.200
Lendutan

0.900
0.600
0.300
0.000

8
Sta.

10

12

14

Temperatur C
Tt
35.6
35.6
35.6
35.6
35.6
35.6
35.6
35.6
35.6
35.6
35.6
35.6

TB
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5

TL
33.367
33.367
33.367
33.367
33.367
33.367
33.367
33.367
33.367
33.367
33.367
33.367

Koreksi Pada
Temperatur
Standar (Ft)

Koreksi Musim (Ca)

1.0380
1.0380
1.0380
1.0380
1.0380
1.0380
1.0380
1.0380
1.0380
1.0380
1.0380
1.0380

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
Jumlah
Lendutan rata-rata
Deviasi Standar (S)
Dwakil
FK

Lendutan

Golongan
1
2
3
4
5
6
7

Keseragaman Lendutan
lendutan rata-rata

10

12

14

N
5%
10tahun
Drencana
H0
TPRT (bandung)
FO
Ht

Laston Modifikasi dengan Modulus Resilien 3000 M


FK TBL
H

Umur Rencana (Thn)


10 tahun

Koreksi Beban (FKB-BB)

Lendutan
Terkoreksi (mm)
DB=2(d3d1)xFtxCaxFKB-

D B

BB

0.990
0.990
0.990
0.990
0.990
0.990
0.990
0.990
0.990
0.990
0.990
0.990
Jumlah
Lendutan rata-rata
Deviasi Standar (S)
Dwakil
FK

Jenis Kendaraan
Kendaraan Penumpang
Kendaraan Utilitas
Bus Kecil
Bus Besar
Truk Ringan
Truk Sedang
Truk Berat

12.89

0.506703189 mm
18.6565235125 cm
30.5 C
0.9093114869
16.9645911363

1.233
1.282
1.430
1.331
1.282
1.208
1.356
1.479
1.430
1.405
1.405
1.233
16.074
1.340
0.0912
1.4892
6.8115

1.520
1.644
2.045
1.772
1.644
1.459
1.839
2.188
2.045
1.975
1.975
1.520
21.623
-

VDF
0.0001
0.003
0.1175
0.8139
0.2746
2.1974
3.6221

LHR (kendaraan/hari/2 arah)


5700
5500
2200
1700
1200
800
500
Jumlah

asi dengan Modulus Resilien 3000 MPa dengan Stabilitas Marshall minimum sebesar 1000 kg)
0.8697129402
14.7543244368

Perkembangan lalin (%)


5%

N/r%
12.89

Drencana
0.507

Tu + Tp
D rata-rata
1.340
1.340
1.340
1.340
1.340
1.340
1.340
1.340
1.340
1.340
1.340
1.340

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

CESA (lss/tahun/2 arah)


1341
38815
608102
3254886
775171
4135375
4260359
13074049

um sebesar 1000 kg)

H0
18.657

TPRT
30.5 (Bandung)

F0
0.909

Ht
16.965

Mr (Mpa)
3000

FKTbl
0.870

H
14.754

Sta
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

P (Kpa)

P (Psi)

+ 000
541
78.445
+ 500
553
80.185
+ 000
543
78.735
+ 500
553
80.185
+ 000
543
78.735
+ 500
557
80.765
+ 000
556
80.62
+ 500
551
79.895
+ 000
541
78.445
+ 500
555
80.475
Tebal Perkerasan Aspal =
Fungsi Jalan=
Pelaksanaan Survey =

34.81
139.24
34.81
139.24
34.81
139.24
34.81
139.24
34.81
139.24
34.81
139.24
34.81
139.24
34.81
139.24
34.81
139.24
34.81
139.24
10 Cm
Kolektor
Musim Kemarau

W (lbs)
17164.9944
17545.7337
17228.451
17545.7337
17228.451
17672.6468
17640.9185
17482.2772
17164.9944
17609.1902

W (ton)
7.786
7.959
7.815
7.959
7.815
8.016
8.002
7.930
7.786
7.987

TABEL NILAI LENDUTAN FWD TERKOREKSI (dL)


Beban Uji (ton)
3.893
3.979
3.907
3.979
3.907
4.008
4.001
3.965
3.893
3.994

Lendutan FWD (mm)


df1
0.419
0.262
0.715
0.26
0.366
0.379
0.534
0.337
0.205
0.345

Tu

Tp
25.2
25
24
25.6
24.4
25.6
25.8
25.2
25
26

32.1
32.2
32
33.5
33
32.1
31.4
32
32.4
32.7

Temperatur (C)
Tt
Tb
32.45
28.75
32.4
28.7
31.7
28.1
33.45
29.64
32.5
28.8
32.65
28.95
32.4
28.7
32.4
28.7
32.5
28.8
33.22
29.45

OREKSI (dL)

C)
Tl
31.100
31.100
30.600
32.197
31.433
31.233
30.833
31.033
31.233
31.790

Tu+Tp
57.3
57.2
56
59.1
57.4
57.7
57.2
57.2
57.4
58.7

Ft

Ca

1.095
1.095
1.108
1.066
1.086
1.091
1.102
1.097
1.091
1.077

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

FKB-FWD

1.048
1.025
1.044
1.025
1.044
1.018
1.020
1.029
1.048
1.022
Jumlah
lendutan Rata-Rata
Deviasi Standard
Dwakil

dL = df1 x Ft x Ca x FKB-FWD
0.5769
0.3529
0.9930
0.3412
0.4981
0.5052
0.7201
0.4563
0.2814
0.4554
5.1806
0.5181
0.2089
0.8607

dL
0.3329
0.1246
0.9861
0.1164
0.2481
0.2553
0.5186
0.2083
0.0792
0.2074
3.0766
-

radius pelat
beban
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9

5.9 inch
3.142857 cm

34.81