Anda di halaman 1dari 2

JADUAL PERLAKSANAAN TUGASAN PENYELIDIKAN (GANTT CHART)

HEALTH SYSTEM RESEARCH ( HSR )


TAHUN

TAJUK
1 Pemilihan Tajuk Kajian
2 Penyediaan Proposal
3
Mendapatkan kelulusan proposal
4
Pencarian bahan penulisan
5 Penulisan
5.1

Pengenalan

5.2

Kajian Semula

5.3

Design & Metodologi

6
Penyediaan Borang Kaji Selidik
7 Penambahbaikan Bab 1, 2 dan 3
berserta borang kaji selidik
7
8

Pilot Study
Edar Soal selidik /
Pengumpulan Data

9 Penulisan
9.1

Penemuan kajian /
analisa data

9.2

Perbincangan

9.3

Cadangan

10 Proof Reading
11 Penulisan Abstrak
12 Penyerahan HSR

JAN
FEB
MAC
APRIL
MEI
JUN
JUL
OGOS
SEP
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

NTT CHART)

OKT
NOV
DIS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4