Anda di halaman 1dari 2

MEMO

Di minta semua guru menyiapkan soalan ujian


bulanan 3 sebelum 16 Ogos 2015.
Tarikh ujian

: 23-27 Ogos

2015
Hari

: Ahad- Khamis

PERINGATAN:
* Pastikan semua guru dapat
menyiapkan soalan
seperti biasa.
(Tiada soalan MGB)
Sekian ,terima kasih
__________________________________________

MEMO
Di minta semua guru menyiapkan soalan ujian
bulanan 3 sebelum 16 Ogos 2015.
Tarikh ujian

: 23-27 Ogos

2015
Hari

: Ahad- Khamis

PERINGATAN:

* Pastikan semua guru dapat


menyiapkan soalan
seperti biasa.
(Tiada soalan MGB)
Sekian ,terima kasih