Anda di halaman 1dari 3

PENYELARASAN TUGAS PPK UNIT REHABILITASI 2016

PENYELARASAN TUGAS & PERANAN


PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN
(PPK) SECARA BERJADUAL
UNIT REHABILITASI HOSPITAL
BANTING
TAHUN 2016

PENYELARASAN TUGAS PPK UNIT REHABILITASI 2016

SENARAI TUGAS PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN MENGIKUT


KAWASAN
Nama :
Kategori / Kawasan : PPK 1 / Kaunter Unit Rehabilitasi
TUGAS HAKIKI:
1. Melakukan proses pendaftaran kepada semua pesakit Unit Rehabilitasi
yang dirujuk termasuk;
a. Mengenalpasti

dan

membuat

temujanji

kepada

pesakit

baru

berdasarkan indikator kualiti perkhidmatan fisioterapi (temujanji


diberi dalam tempoh 10 hari berkerja) manakala perkhidmatan
carakerja (temujanji diberi dalam tempoh 3 hari bekerja).
b. Mencatat

masa

dan

tarikh

sebenar

temujanji

serta

masa

pendaftaran di dalam kad perawatan pesakit dan merekod ke dalam


sistem data kualiti yang berkenaan.
c. Bertanggungjawab

untuk

memastikan

semua

kad

perawatan

pesakit yang telah didaftarkan dihantar kepada Pegawai Pemulihan


Perubatan / Jurupulih Perubatan Unit Rehabilitasi Hospital Banting.
2. Melakukan kutipan hasil dan melaksanakan segala urusan berkaitan
serta menghantar kutipan hasil ke Unit Hasil Hospital Banting secara
harian. (Penutupan akuan harian di Unit Rehabilitasi Hospital Banting
adalah pada pukul empat (4) petang setiap hari)
3. Bertindak sebagai Pegawai Khidmat Pelanggan Unit Rehabilitasi
berdasarkan prinsip-prinsip Budaya Koperat.
4. Memastikan

kaunter

Unit

Rehabilitasi

Hospital

Banting

sentiasa

dikemaskini termasuk aspek informasi, kekemasan serta susun atur


dan keceriaan.
5. Memastikan semua rekod fail perawatan pesakit dan bilik rekod fail
pesakit

Unit

Rehabilitasi

bersistematik dan kemas.

Hospital

Banting

sentiasa

dikemaskini,

PENYELARASAN TUGAS PPK UNIT REHABILITASI 2016

SENARAI TUGAS PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN MENGIKUT


KAWASAN
Nama :
Kategori / Kawasan : PPK 2 / Klinikal
TUGAS HAKIKI:
1. Membantu Pegawai Pemulihan Perubatan / Jurupulih Perubatan dalam
menjalankan perawatan di Elektroterapi, Gymnasium, Rawatan Dada,
Peadiatrik, Latihan ADL, Splinting dan/atau Kognitif, mengikut priority
keperluan perkhidmatan pesakit dalam atau pesakit luar.
2. Memastikan alatan perawatan pesakit berkategori perubatan dan
bukan perubatan di Unit Rehabilitasi selamat digunakan.
3. Memastikan tempat dan alatan perawatan berkategori perubatan dan
bukan perubatan di Unit Rehabilitasi sentiasa kemas, bersih dan
teratur pada setiap masa di setiap kawasan.
4. Bertindak sebagai PA Unit Rehabilitasi merangkap sebagai indvidu
dispatch termasuk mengambil dan menghantar dokumen dari peti
surat Unit Rehabilitasi secara harian dan menghantar dan mengambil
segala jenis surat atau dokumen berkaitan unit berdasarkan arahan
pentadbiran Unit Rehabilitasi.
5. Melakukan tugas-tugas khas yang diarahkan iaitu;
a. Mengambil stok perubatan / bukan perubatan termasuk alat tulis.
b. Menbuat pembelian runcit berdasarkan arahan daripada Ketua Unit
Rehabilitasi sekiranya terdapat aktiviti berkaitan.
6. Bertindak sebagai Pegawai Liason Bahagian Linen Unit Rehabiltasi.