Anda di halaman 1dari 13

CONTOH REKOD

SENARAI SEMAK

Contoh 1 (individu)
Nama murid : ..
Nama Guru : .
Tunjang Komunikasi
Pemerhatian
I
II
III

Kandungan
1.

Kemahiran Mendengar

Ulasan
Murid ini tidak
dapat

Mendengar dengan penuh


perhatian.
Mendengar dan mengecam bunyi
perkataan yang berbeza.

Mei

Jun

menumpukan
perhatian
semasa
pengajaran dan
pembelajaran,

Mendengar dan mengecam

mudah

kesamaan bunyi perkataan.

oleh

tertarik

bunyi

di

luar.
2.
Kemahiran Bertutur
Berinteraksi dan mengecam
bunyi perkataan yang berbeza.
Merangsang pertuturan melalui soal
jawab.
Melafazkan puisi dengan intonasi
yang betul.
Melakonkan watak-watak mengikut
situasi.
Tandakan ( _/ ) jika murid telah menguasai
Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai

Contoh 2 (individu)
Nama murid : ..

Nama Guru : .

HASIL PEMBELAJARAN

Ulasan/

Ulasan/

Ulasan/

Tarikh

Tarikh

Tarikh

KEMAHIRAN BERTUTUR

Berbual

Pendiam dan

Sudah boleh

Seorang yang

menggunakan

tidak mahu

berbual

peramah,

bahasa yang

berbual dan

semasa

berbual

mudah dengan

tidak ramai

menjalankan

dengan ber

sebutan yang

kawan

aktiviti

-tatasusila dan

(16Mei)

sudah ramai

betul

(13Feb)

kawan
(20Sept)
Berinteraksi
secara sopan
dan
bertatasusila

Mengikut giliran

Contoh 2 (Kumpulan)
Kurikulum Pendidikan Islam
Tajuk : Cara Berwuduk

Kemahiran / Hasil Pembelajaran / Item

Nama
Murid

HALIM

Lafaz

Membasu

Membasu

Menyap

Membasu

Mengik

Catata

niat

h muka

h tangan

h kaki

ut tertib

wudu

hingga ke

kepala

siku

/ 15

/ 25 Mac

/ 19 Mei

/ 6 April

/ 19 April

/ 12 Mei

x6 April

Mac
LINDA
LATIFA
H

/ 26

April
Guru meminta murid secara individu melafaz niat, doa atau bacaan tertentu.
Tandakan ( _/ ) dan catatkan tarikh jika murid telah menguasai
Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai

Contoh 4 (Kumpulan)
SENARAI SEMAK PENILAIAN LISAN BAHASA MELAYU

BIL

NAMA
MURID

KEMAHIRAN
2
3
4

PETUNJUK KEMAHIRAN

1.

2.

Rohani

1. Memberi respons bila disoal.

2. Mematuhi arahan secara

Feb
/

Laily

bertatasusila
3. Menyoal untuk mendapatkan

2
3.

maklumat

Feb
X

Fauziah

4. Mendengar pesanan dan


menyampaikannya dengan

2
4.

menggunakan perkataan

Feb
/

Azila

sendiri
5. Bercerita berpandukan gambar

3
5.

Shamsudin

Feb
/
3

6.

Haris

Feb
/
3

7.

Adila

Feb
/
4
Feb

Tandakan ( _/ ) dan catatkan tarikh jika murid telah menguasai


kemahiran berkenaan
Tandakan ( X ) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai kemahiran
berkenaan
Contoh 5 (Kumpulan)
Tunjang :

Sains dan Teknologi

Standard Kandungan : Membanding dan mengelaskan objek


Standard Pembelajaran :

Membanding dan mengumpulkan objek mengikut satu

ciri
Item
Bil Nama

Warna Saiz-

Mengelas mengikut ciri berikut:


Saiz: Bentuk Tekstur: Berat:

Bau

murid
1
2
3
4
5

Salmah
Marina
Jenny
Suraya
Siva

TM
SM
SM
TM
TM

Besar,

Tinggi ,

Kecil
TM
TM
TM
TM
BM

Rendah
SM
SM
TM
TM
SM

SM
TM
TM
TM
TM

Licin,

Berat,

Kasar
TM
TM
SM
SM
SM

Ringan
TM
TM
TM
TM
TM

SM
TM
SM
TM
SM

Nota: Skor TM: Telah menguasai SM: Sedang Maju, BM: Belum Menguasai

Contoh 3 (Kumpulan)
Tunjang
: Sains dan Teknologi
Tajuk: Membina Model Menggunakan Bongkah (Aktiviti Kumpulan)
Bil
1.
2.
3.
4.

Nama Murid
i
ii
Kumpulan A
Kamilah Masrol TM SM
Hasnah Alias
TM SM
Raihana Ali
BM BM
Kasmin Kasim
TM BM

Item
iii

Petunjuk Item
iv

TM
SM
TM
BM

SM
TM
TM
TM

i.
SM
BM
SM
TM

Pemilihan bongkah
mengikut saiz, warna dan
bentuk yang sesuai

5.

Jamlus Hasan

Bil

Nama Murid

TM TM

i
ii
Kumpulan B
Zainah Othman BM SM
Zanariah Jamil
BM TM
Osman Mat
SM TM
Kamaliah
BM BM
Ahmad
Satinah Surol
SM TM

1.
2.
3.
4.
5.

BM

BM

BM

Item
iii

iv

ii.

Menyusun bongkah
mengikut saiz untuk
membentuk objek
iii.
Kreativiti dalam
menghasilkan objek
iv.
Kekemasan
hasil
objek
v.
Kerjasama dalam
satu pasukan
Petunjuk Item
1.

TM
SM
BM
BM

SM
TM
SM
TM

TM
BM
SM
BM

TM

BM

SM

Pemilihan bongkah
mengikut saiz, warna dan
bentuk yang sesuai
2.
Menyusun bongkah
mengikut saiz untuk
membentuk objek
3.
Kreativiti dalam
menghasilkan objek
4.
Kekemasan
hasil
objek
5.
Kerjasama dalam
satu pasukan

Nota: TM: Telah Menguasai, SM: Sedang Maju, BM: Belum Menguasai

Contoh 7 (Kumpulan)
Komponen

Perkembangan Fizikal

Tajuk

Membentuk Objek Dari Doh

Kandungan :

Menguasai kemahiran motor halus


Menguasai kemahiran kordinasi mata-tangan

Nama murid

ITEM / KEMAHIRAN

Bil
Mengu
li
denga
n betul
1.

Dina

Membent Kreativiti Kekemas


uk dengan dalam
an
kemas
menghas tempat
ilkan
objek

2.

Tina

3.

Adilah

4.

Mansor

5.

Rohana

6.

Jamilah

Bekerja
sama
dalam
kumpula
n

* Nyatakan skala yang bersesuaian dengan murid


Keterangan untuk setiap skala:

: Boleh melakukan aktiviti melalui keupayaan sendiri dengan


tepat, cekap dan konsisten. Semasa menjalankan aktiviti tidak
memerlukan bantuan.

: Kerap memerlukan bantuan apabila melakukan aktiviti, namun


masih boleh melakukannya sehingga selesai.
: Sukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti, oleh itu
bantuan sentiasa diperlukan, namun masih tidak dapat
melakukannya dengan baik sehingga selesai.

Contoh 8 (Individu)
Penilaian kemahiran membaca
Nama murid

Amin

Pemerhati

Mahani Zakaria

Tarikh

28 Feb 2010

Masa

10.00 - 10.15 pagi

Situasi / tempat

Dalam kelas prasekolah

Item

Kemahiran Membaca (Mengenal abjad)

Contoh Teks mengenal abjad

Catatan

Kesalahan sebutan
a p d

y disebut g

r disebut n

l disebut i

e
Tindakan Susulan

h j

Murid ini perlu


diberi

b m s

penekanan

terhadap
c

penguasaan
abjad y / r / l

Contoh teks suku kata

Catatan

Ini lori.

Kesalahan sebutan
- bapa dibaca dapa, baba
- beli dibaca deli
- bawa dibaca bama
- baja dibaca baju

dapa

Ini lori bapa.

Tindakan Susulan
- Murid ini perlu diberi
penekanan terhadap
konsonan b,d dan vocal

Lori bapa biru.

baba

deli

Bapa baru beli lori.

dapa

Saya suka lori


bapa.

bama
baju

Bapa bawa lori


baja.

10

Contoh 4 : ( Individu)
Panduan:
Skor
(Tahap Penguasaan)

Simbol

Kriteria

Telah Menguasai

TM

Tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik


secara bertatasusila

Sedang Maju

SM

Tahu dan boleh buat dengan bimbingan.

Belum Menguasai

BM

Tahu beberapa perkara asas berkaitan dengan


konstruk tetapi tidak boleh buat (sentiasa
memerlukan bimbingan)

Singkatan yang digunakan:


TM
SM
BM
LI
P
HK
TL
LL

Telah menguasai
Sedang menguasai
Belum menguasai
Lisan
Projek
Hasil kerja
Tingkah laku
Lain-lain

11

TUNJANG KOMUNIKASI (BM)

TM: Boleh mengecam pelbagai bunyi, perkataan


dan memberi pelbagai respon kepada
arahan ringkas, perbualan dan cerita.
SM: Boleh mengecam pelbagai bunyi, perkataan
dan memberi respon kepada arahan ringkas,
perbualan dan cerita dengan bimbingan.

PEMERHATIAN

Kemahiran
mendengar

STANDARD PRESTASI(SPTS)

TARIKH

KONSTRUK

SPTS

T
M

S
M

EVIDENS
B
M

L
I

H T
K L

CATATAN
L
L

1
2

BM: Boleh mendengar tetapi tiada respon.


Kemahiran bertutur

TM: Boleh berinteraksi, bersoal jawab, bercerita


serta melakon watak mengikut situasi
dengan menggunakan bahasa dan intonasi
yang sesuai.
SM: Boleh berinteraksi, bersoal jawab, bercerita
serta melakonkan watak tertentu
menggunakan bahasa dan intonasi yang
sesuai dengan bimbingan.

1
2

BM: Tahu guna beberapa perkataan. Belum


boleh menggunakan perkataan yang sesuai.
Belum boleh menyebut perkataan dengan
betul.

12

13

Anda mungkin juga menyukai