Anda di halaman 1dari 4

JANUARI

Minggu

Senin

4
dr. Ditha
dr. Irmansyah
Nuraini
Farhatun
11
dr. Arrasyid
dr. Grace
Ridwan
Sri Nursiyah
18
dr. Doorman
dr. Artha
Sri Mulyati
Puspita
25
dr. Nyimas
dr. Irmansyah
Sri Nursiyah
Kartina

10

17

24

31

NB :

Selasa

Rabu

5
6
dr. Artha
dr. Nyimas
dr. Doorman
dr. Arrasyid
Sri Mulyati
Sri Nursiyah
Ridwan
Puspita
12
13
dr. Nyimas
dr. Irmansyah
dr. Ditha
dr. Doorman
Puspita
Nuraini
Kartina
Sri Mulyati
19
20
dr. Irmansyah
dr. Ditha
dr. Grace
dr. Arrasyid
Nuraini
Kartina
Sri Nursiyah
Farhatun
26
27
dr. Arrasyid
dr. Grace
dr. Grace
dr. Doorman
Nuraini
Farhatun
Puspita
Ridwan
Mohon hadir di Poli Umum jam 13.00 - 16.0
Mohon mengikuti jadwal piket yang sudah
Jika berhalangan piket siang, harap tukar d
lama 1 jam sebelumnya) dan mengkonfirmas
Petugas wajib mencatat data pasien di buk

Mengetahui dan menyetujui,


Koordinator UKP

drg. Lamirin
NIP. 196002231991021001

Kepala Puskesmas Kecamatan Gam

drg. I.G.A. Rusmala Dewi, MPH


NIP. 196607241993012001

ANUARI
Kamis

Jumat

Sabtu

New Year 2016

7
8
9
dr. Doorman
dr. Irmansyah
dr. Ditha
dr. Artha
Kartina
Farhatun
Nuraini
Sri Mulyati
14
15
16
dr. Arrasyid
dr. Grace
dr. Artha
dr. Nyimas
Farhatun
Ridwan
Sri Nursiyah
Kartina
21
22
23
dr. Grace
dr. Nyimas
dr. Artha
dr. Doorman
Ridwan
Puspita
Sri Mulyati
Kartina
28
29
30
dr. Irmansyah
dr. Ditha
dr. Nyimas
dr. Arrasyid
Sri Mulyati
Ridwan
Sri Nursiyah
Nuraini
Umum jam 13.00 - 16.00 (tepat waktu)
dwal piket yang sudah ditentukan dan bertanggungjawab atas tugasnya
ket siang, harap tukar dengan rekan yang bisa menggantikan (paling
ya) dan mengkonfirmasi ke tim piket siang yang bersangkutan
catat data pasien di buku registrasi sesuai Poli'nya

ahui dan menyetujui,


Koordinator UKM

dr. Ratna Widuri


NIP. 197005062001122001

esmas Kecamatan Gambir

A. Rusmala Dewi, MPH


6607241993012001