Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA
PELAJARAN
TARIKH / HARI
TEMA
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
(PdP)
BAHAN BANTU
BELAJAR (BBB)

ELEMEN
MERENTAS
KOKURIKULUM
(EMK)
KBAT/ i-THINK

PENILAIAN
(PdP)

KELAS
MASA
TAJUK

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1.
2.
3.
IMBAS
LATIHAN
KEMBALI
BERKUMPULAN
PENERANGAN
DEMONSTRASI
KOOPERASI
SUMBANG
SARAN
BUKU TEKS
MODUL
POWER POINT

INTERNET
PROJEKTOR
MODEL

KREATIVITI
DAN INOVASI
PENDIDIKAN
ALAM SEKITAR

BAHASA
PATRIOTISME
SAINS DAN
TEKNOLOGI

PETA BULATAN
PETA DAKAP

PETA BUIH
PETA AIR

LEMBARAN
KERJA
HASIL KERJA

PEMERHATIAN
KUIZ

LATIHAN
INDIVIDU
SEMAKAN
COOLING
DOWN

WAR
UP

RADIO/TV
BUKU
CERITA
BUKU
LATIHAN
TMK
KEUSAHAWANAN
NILAI MURNI

LAIN
____
____

PETA BUIH
BERGANDA
PETA
PELBAGAI
ALIR
LISAN
TUGASAN

PET
POK
PET

PRO

/ .. orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran da


diberi latihan pengayaan.
/ .. orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran da
diberi latihan pemulihan.

REFLEKSI

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


ditangguhkan kerana:

A&A

Mesyuarat/Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid
Aktiviti Luar
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Cuti Bencana / Cuti Khas

Cuti Peristiwa / Cuti Am

CATATAN

A&A

Anda mungkin juga menyukai