Anda di halaman 1dari 9

KECEMERLANGAN

PROFESION PERGURUAN
DARI PERSPEKTIF ISLAM

Oleh:
Prof. Dato’ Dr. Mahmood
Zuhdi Hj. Ab. Majid
Kedudukan Profesion
Perguruan Dalam Islam
• Dipandang mulia kerana Islam
memandang tinggi terhadap ilmu
dan aktiviti keilmuan
• Dalam al-Quran dan al-Sunnah ada
banyak nas menyebut tentang hal ini
• Dalam sejarah Islam juga ada banyak
petunjuk kepada hakikat yang sama
Manusia Dan Ilmu
• Islam menegaskan:
– Manusia sebati dengan ilmu
– Manusia lebih layak menjadi khalifah dibumi
berbanding malaikat kerana ilmu
– Orang tidak berilmu tidak sama dengan
orang berilmu
– Mukmin berilmu setahap lebih tinggi
daripada mukmin biasa
– Para ilmuan lebih takut kepada Allah
– Keilmuan suatu kebaikan yang dikehendaki
oleh Allah
Profesion Perguruan Pada
Pandangan Islam
• Al-Quran/al-Sunnah menegaskan
tentang guru:
– Mereka adalah pembimbing masyarakat
kearah kebaikan
– Mengajar ilmu yang diketahui adalah
wajib dan menyembunyikannya adalah
dosa
– Tiada kata-kata baik lebih daripada
berdakwah dan beramal soleh
– Semua orang perlu berdakwah
Sambungan
– Belajar untuk mengajar dapat pahala berganda
– Ilmu sebagai amalan baik yang pahalanya
berkekalan sampai selepas mati
– Di hari kiamat para ilmuan diberi otoriti
Syufaat,disamping para nabi,dan para syuhada
– Di hari kiamat dakwat para ilmuan ditimbang
dengan darah para syuhada
– Semua kejadian dilangit dan di bumi
berselawat kepada para guru
– Rasulullah berbangga sebagai guru
Masalah Kecemerlangan
• Islam sentiasa sukakan
kecemerlangan:
– Konsep: Melakukan lebih daripada
keperluan minimum(‫(الحسان‬
– Allah menggesa kecemerlangan dalam
segala lah- sampai seremeh hal
sembelih
– Dalam ibadat: Sembah Allah seolah
melihatnya,atau sekurang-kurangnya
dilihat Allah
– Berbagai contoh Ihsan dalam Islam
Bagaimana Untuk
Cemerlang?
• Langkah kearah cemerlang:
– Mempunyai konsep yang jelas tentang
sesuatu
– Ikhlas kepada Allah (Prinsip/Falsafah)
– Mempunyai kemahiran yang tinggi
– Bersemangat untuk berbakti (Soleh)
– Mendapat dokongan Ummah
Penutup

• Di zaman awal Islam pembinaan


modal insan melalui kecemarlangan
ilmu telah berjaya membina tamadun
manusia yang sangat lama jangka
hayatnya
• ‫والّ أعلم بالصوآب‬