Anda di halaman 1dari 9

SULIT

PJPK
OKT 2015
I JAM

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
TINGKATAN 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BELURAN

MASA 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

ARAHAN:

1. Kertas ini mengandungi 40 soalan objektif.


2. Setiap soalan mempunyai 4 pilihan jawapan. Pilih jawapan yang paling
tepat dan tandakan pada kertas jawapan yang disediakan.
3. Jangan buka kertas soalan sebelum diberitahu oleh pengawas bertugas.

Disediakan oleh,
_____________
(DOROTHY NOIS)
GURU MATA PELAJARAN PJPK
KEMANUSIAAN
JAWAB SEMUA SOALAN BERIKUT.

Disemak dan Disahkan oleh,


___________________
(NAZIBAH MOHD YUSOFF)
KETUA BIDANG SAINS
SOSIAL &

1. Daya tahan kardiovaskular ialah keupayaan _________ mengedar darah beroksigen ke


otot-otot yang bekerja.
A. Sistem otot

C. Sistem perkumuhan

B. Sistem kardiovaskular

D. Sistem darah

2. Antara pekerjaan yang berikut, manakah memerlukan kekuatan otot yang tinggi?
A. Kerani

C. Pemandu bas

B. Guru

D. Pekerja binaan

3. Peserta dalam sukan yang berikut memerlukan kelajuan, kecuali


A. Memanah

C. Lumba lari

B. Badminton

D. Bola sepak

4. Program latihan membina kuasa otot boleh dilakukan mengikut kaedah latihan _______
dan latihan ________.
A. Kekuatan, bebanan

C. Bebanan, jeda

B. Kelajuan, jeda

D. Litar, bebanan

5. Apakah sebab utama kita perlu menjaga peratusan lemak dalam badan supaya tidak
berlebihan?
A. Lemak yang banyak tidak memberikan penampilan yang menarik
B. Lemak yang banyak akan menyebabkan kita mudah berasa mengantuk.
C. Lemak yang banyak akan meningkatkan risiko penyakit.
D. Lemak yang banyak akan membantutkan pertumbuhan badan.

6. Apakah amalan pemakanan yang boleh melibatkan seseorang itu obes?


A. Sering meminum air

C. Memakan buah-buahan yang terlalu banyak

B. Selalu memakan makanan

D. Kurang memakan daging yang berlemak

berlebihan

tinggi

7. Apakah yang menyebabkan sindrom overtraining?


A. Apabila kita menggunakan beban yang terlalu berat.

B. Apabila kita meneruskan latihan dalam keadaan otot yang lesu.


C. Apabila kita melakukan latihan dalam tempat yang tidak sesuai.
D. Apabila kita tidak mengambil makanan yang secukupnya untuk latihan.

8. Terdapat berapakah kemahiran asas yang perlu dipelajari dalam permainan bola tampar?
A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Deltoid
Pectoralis major
9. Antara kemahiran yang berikut, manakah yag melibatkan otot-otot di atas?
A. Mengumpan B. Mengadang

C. Merejam

D. Servis

10. Berapakah jumlah pemain bagi sofbol?


A. 6

B. 7

C. 9

D. 11

Aktiviti terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang.


11. Apakah yang dimaksudkan oleh pernyataan di atas?
A. Aktiviti kokurikulum

C. Rekreasi

B. Perkhemahan

D. Sukan

12. Antara yang berikut, manakah merupakan sebab bagi sesuatu persatuan sukan
ditubuhkan?
A. Terdapat aktiviti sukan yang ingin dilaksanakan secara berkumpulan.
B. Untuk membolehkan aktiviti-aktiviti dijalankan secara sah.
C. Untuk menjadikan ahli persatuan lebih berdikari.
D. Supaya ahli persatuan lebih berorganisasi

13. Antara pekerjaan yang berikut, manakah merupakan kerjaya dalam sukan secara tidak
langsung?
A. Atlet profesional

B. Jurulatih sukan

C. Psikologi sukan

14. Antara pernyataan yang berikut, manakah tidak betul?

D. Wartawan sukan

A. Sukan merupakan suatu industri yang menyediakan pelbagai jenis pilihan


pekerjaan sama ada secara langsung atau tidak langsung
B. Tahap pendidikan sukan yang kukuh merupakan asas pembinaan kerjaya sukan
yang mantap
C. Bakat sukan diperlukan oleh semua individu yang ingin bersaing di pasaran
kerjaya sukan
D. Kerjaya dalam sukan bersifat global

15. Berikut merupakan punca keagresifan dalam sukan yang disebabkan oleh faktor
persekitaran, kecuali
A. Cuaca ketika pertandingan

C. Tindakan provokasi

B. Keputusan pertandingan

D. Aspek keselamatan

16. Apakah kesan terhadap badan kita jika kita makan secara berlebihan?
A. Penyakit kencing manis

B. Hilang selera makan

C. Tekanan tinggi

D. Obesiti

17. Antara yang berikut, manakah bukan peranan dan tanggungjawab seorang anak dalam
sebuah keluarga?
A. Membantu ekonomi keluarga

C. Mendampingi ibu bapa

B. Meringankan beban ibu bapa

D. Mentaati ibu bapa

Reaksi badan kepada sebarang perubahan yang memerlukan penyesuaian respons.


18. Pernyataan di atas merujuk kepada
A. Kemurungan

B. Konflik

C. Perasaan

19. Berikut merupakan tanda-tanda remaja yang terjebak dalam penagihan dadah, kecuali
A. Suka meminjam wang atau mencuri barang-barang untuk dijual.
B. Mudah naik angin jika kemahuannya tidak dipenuhi.
C. Mendapat keputusan yang cemerlang.
D. Berubah sikap dan kelakuan.
Penyakit boleh disebarkan secara langsung dan dan secara tidak langsung.
20. Antara yang berikut, cara penyebaran penyakit secara tidak langsung ialah

D. Stres

melalui________.
A. Udara

C. Hubungan seks

B. Sentuhan

D. Makanan dan minuman yang tercemar

Mencegah penyakit berjangkit daripada memasuki negara dan mengawalnya daripada merebak.
Mengkompaun sesiapa yang melakukan kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit.
21. Antara agensi yang berikut, manakah berperanan dan bertanggungjawab untuk melakukan
perkara-perkara di atas?
A. Pusat Kawalan Penyakit Berjangkit

C. Polis Diraja Malaysia

B. Jabatan Imigresen Malaysia

D. Menteri kesihatan

22. Murid boleh memainkan peranannya bagi mengawal merebaknya penyakit berjangkit seperti
A. Membantu menerima maklumat tentang penyakit berjangkit dan memaklumkannya
kepada pegawai kesihatan dengan segera
B. Mengenalpasti kawasan di dalam dan luar sekolah yang boleh menjadi tempat
penyebaran penyakit berjangkit
C. Membantu pegawai yang diberi kuasa melaksanakan arahan terhadap mereka yang
ingkar
D. Tidak hadir ke sekolah apabila sakit.

23. Mangsa yang mengalami keadaan berikut boleh diberikan Prosedur Resusitasi Kardiopulmonari atau
Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) untuk menyelamatkannya, kecuali
A. Jatuh dari bangunan tinggi

B. Serangan sakit jantung

SOALAN 24 HINGGA 35 ADALAH SOALAN ANEKA PILIHAN.


JAWAB SEMUA SOALAN.

C. Lemas

D. Strok

24. Sistem kardivaskular terdiri daripada


I otot-otot

III rangkaian arteri dan vena

II jantung

IV paru-paru

A. I, II dan III sahaja

C. II, III dan IV sahaja

B. I, III dan IV sahaja

D. I, II, III dan IV sahaja

25. Keupayaan membina kekuatan otot berhubungkait dengan


I saiz otot

III peratusan hormon testosteron

II fungsi sistem saraf

IV berat beban yang digunakan

A. I, II dan III sahaja

C. I, III dan IV sahaja

B. I, II dan IV sahaja

D. II, III dan IV sahaja

26. Pelaksanaan aktiviti fizikal dalam program latihan harus mempertimbangkan aspek
I jangka masa

III cuaca

II kekerapan

IV jenis aktiviti

A. I, II dan III sahaja

C. I, III dan IV sahaja

B. I, II dan IV sahaja

D. II, III dan IV sahaja

27. Apakah teknik pergerakan dan posisi badan yang perlu dikuasai dalam lumba jalan kaki?
I Pergerakan pinggul

III Pergerakan kaki

II Pergerakan badan

IV Postur badan

A. I, II dan III sahaja

C. II, III dan IV sahaja

B. I, II dan IV sahaja

D. I, II, III dan IV

28. Apabila pasukan yang disokong tidak berupaya mencapai kemenangan, perkara yang
manakah boleh memberi kepuasan kepada diri kita?

Bersemuka dengan pemain pasukan untuk mengucapkan tahniah dan


menjalin persahabatan baru dengan pemain lain

II

Menerima keputusan pengadil dengan hati yang terbuka kerana


memahami situasi yang berlaku

III

Berasa puas hati terhadap kedua-dua pasukan yang beraksi bersungguhsungguh

IV

Memberi sorakan semangat bersama-sama kumpulan bersorak.

A. I, II dan III sahaja

C. II, III dan IV sahaja

B. I, II dan IV sahaja

D. I, II, III dan IV sahaja

29. Antara penyakit yang berikut, manakah mungkin dihidapi oleh seseorang lelaki yang obesiti?
I Penyakit jantung koronari

III Selesema

II Hipertensi

IV Gastrik

A. I dan II sahaja

C. II dan III sahaja

B. I dan III sahaja

D. III dan IV sahaja

30. Cara-cara yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah berat badan ialah
I

Memain permainan video untuk mengalihkan perhatiannya daripada


perasaan lapar

II

Kurangkan pengambilan kuantiti makanan mengikut keperluan kalori

III

Amalkan cara hidup aktif berdasarkan piramid aktiviti

IV

Disiplinkan diri untuk makan mengikut masa

A. I, II dan III sahaja

C. II, III dan IV sahaja

B. I, III dan IV sahaja

D. I, II, III dan IV

31. Apakah ciri-ciri yang terdapat dalam sebuah keluarga bahagia?


I

Ibu bapa berjaya menggalakkan keluarga melakukan aktiviti kerohanian dengan

sifat bertanggungjawab
II

Ibu bapa dapat mengimbangi antara masa bertugas dengan keluarga

III

Semua ahli keluarga berjaya memainkan peranan masing-masing

IV

Ibu bapa memastikan kemahuan anak-anak dicapai

A. I, II dan III sahaja

C. II, III dan IV sahaja

B. I, II dan IV sahaja

D. I, II, III dan IV

32. Antara nutrien yang berikut, manakah merupakan sumber tenaga?


I Karbohidrat

III Protein

II Kalsium

IV Lemak

A. I dan II sahaja

C. II dan IV sahaja

B. I dan IV sahaja

D. III dan IV sahaja

33. Apakah persediaan yang boleh anda buat sebelum menghadapi peperiksaan?
I

Bincangkan topik yang sukar difahami dengan rakan

II

Ambil rehat 5 minit selepas belajar 40 minit

III

Makan secukupnya tetapi tidak berlebihan

IV

Sediakan jadual ulangkaji

A. I, II dan III sahaja

C. II, III dan IV sahaja

B. I, III dan IV sahaja

D. I, II, III dan IV

34. Langkah- langkah apakah yang di ambil oleh kerajaan untuk membasmi
penyalahgunaan dadah?
I

Program pencegahan dadah

A. I dan II sahaja

II

Kempen memerangi dadah

B. I dan III sahaja

III Gotong royong

C. II dan III sahaja

35. Antara situasi mangsa yang berikut, manakah yang memerlukan CPR?
I Tiada denyutan nadi

III Tidak bergerak

D. I, II dan III

II Tidak bernafas

A. I, II dan III sahaja

IV Berbadan kaku

B. I, III dan IV sahaja

C. II, III dan IV sahaja

D. I, II, III dan IV

36. Siapakah nama Menteri Belia dan Sukan sekarang?


A. Datuk Khairi Jamaluddin

C. Datuk Ismail Sabri Yaakob

B. Datuk Azalina Said

D. Datuk Ahmad Shabery Cheek

37. SUKMA XVII 2014 telah berlangsung di negeri __________.


A. Pahang

B. Perak

C. Sabah

D. Perlis

38. Siapakah atlet berbasikal yang menjadi kebanggaan negara Malaysia?


A. Shaulin Zulkifli

B. Azizulhasni Awang

C. Nicol Ann David

D. .Lee Chong Wei

C. Nicol Ann David

D. .Lee Chong Wei

39. Siapakah pemain badminton nombor 1 negara?


A. Shaulin Zulkifli

B. Azizulhasni Awang

40. Siapakah pemain skuasy nombor 1 dunia ?


A. Nicol Ann David

C. Mohammad Salam Sidik

B. Lee Chong Wei

D. Pandalela Rinong

____________________ ________________SELAMAT BERJAYA_________________________________

Anda mungkin juga menyukai