Anda di halaman 1dari 27

Bab 1 Kemunculan Tamadun

Awal Manusia

2.1 Arah
Mata Angin
1.1 Pengenalan

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Pengenalan
Zaman Prasejarah Zaman Paleolitik

Hidup secara nomad / berpindah randah

Tinggal di tepi tasik, sungai atau gua

Hidup dalam kelompok keluarga atau kumpulan

Memungut hasil hutan, memburu binatang, menangkap


ikan
Peralatan diperbuat daripada batu mengutamakan
fungsi

Kapak batu
Zaman Paleolitik

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Pengenalan
Zaman Prasejarah Zaman Neolitik
Hidup menetap (kekal)
Hidup dalam kelompok (masyarakat)
Bercucuk tanam, menternak binatang
Peralatan batu yang dilicinkan mempunyai pelbagai
fungsi yang pentingkan nilai estetika : cangkul dan tajak

Pengkhususan kerja

Menjalankan sistem barter

Cincin batu dan kapak batu


Zaman Neolitik

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Pengenalan
Zaman Prasejarah Zaman Logam

Terbahagi kepada Zaman Gangsa dan Zaman Besi

Mencipta peralatan logam-besi

Mencipta perahu dan rumah

Kapak gangsa
Zaman Gangsa

Kegiatan perdagangan maritim

Petempatan besar/kota pertahanan

Bandar Jericho (Jordan)


Bandar Catal Huyuk (Turki)

Alatan besi ditemui


di Malaysia

Bab 1 Kemunculan Tamadun


Awal Manusia

1.1 Makna Tamadun

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Makna Tamadun

Makna
Tamadun
Bahasa Arab

Bahasa Inggeris

Mudun, Madain Madana


Tinggi budi bahasa
Pembukaan bandar

Bahasa Melayu

Peradaban
Civilization (Bandar)

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Makna Tamadun
Masyarakat Barat

Konsep
Tamadun

Islam

Pembangunan lahiriah dalam


hal
kebudayaan
seperti
penulisan,
undang-undang,
kesenian, dan perbandaran.

Merangkumi
pembangunan
lahiriah dan rohaniah.

Gordon Childe

Syed Naquib Al-Atas

Pencapaian lahiriah sebagai


kayu ukur kemajuan tamadun
masyarakat

Pencapaian
tatasusila
yang
tinggi dan kebudayaan yang
luhur oleh sesebuah masyarakat

Darcy Riberio Dan R.A. Buchanan


Menekan pembangunan lahiriah
dan menolak unsur rohaniah

Disokong oleh Richard Sullivan

Bab 1 Kemunculan Tamadun


Awal Manusia

1.3 Ciri-ciri Tamadun

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Ciri-ciri Tamadun
Ciri-ciri Tamadun
11

22

Sistem
Pemerintahan
Kehidupan
Berorganisasi

33

Bahasa
Sistem Tulisan

44

Petempatan
Kekal

55

Agama
Kepercayaan

66

Pengkhususan
Pekerjaan

Raja sebagai ketua pemerintah yang membawa kepada


kelahiran sistem perundangan
Mampu melahirkan kestabilan dan kemakmuran kehidupan
Sistem sosial berbentuk piramid
Berperanan menyebarkan ilmu pengetahuan dan
perhubungan
Berfungsi sebagai urusan pentadbiran, menyimpan rekod dan
undang-undang
Kehidupan tetap membawa corak hidup lebih sistematik
Hal ini melahirkan kemajuan dalam pertanian
perternakan

dan

Menjadikan manusia percaya akan kuasa ghaib meguasai


alam sekeliling
Mewujudkan kepercayaan animisme dan politeisme
Berjaya meningkatkan perkembangan
melahirkan sistem barter dan perdagangan

ekonomi

yang

Bab 1 Kemunculan Tamadun


Awal Manusia

1.4 Proses Pembentukan Tamadun

Bab 1 Kemunculan Tamadun


Awal Manusia
Faktor lembah sungai dipilih lokasi penempatan
kekal
1.kesuburan tanah sesuai untuk tanaman
2. kemudahan bekalan makanan dan minuman
3.pengangkutan & perhubungan

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Proses Pembentukan Tamadun


Pembentukan Tamadun Awal
Tamadun

Lokasi

Masa

Mesopotamia

Lembah Sungai Euphrates

3500 S.M

Mesir Purba

Lembah Sungai Nil

3100 S.M

Indus

Lembah Sungai Indus

2500 S.M

Hwang Ho

Lembah Sungai Hwang Ho

1800 S.M

LOKASI TAMADUN MESOPOTAMIA

Proses pembentukan TAMADUN MESOPOTAMIA

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Proses Pembentukan Tamadun


Ciri-ciri Tamadun Mesopotamia
Negara Kota

Sistem Pemerintahan

Pusat kota, tembok kota,


luar kota dan pelabuhan.
Istana, rumah kediaman,
rumah ibadat, pasar dan
rumah kedai.
Mempunyai unit politik dan
agama yang tersendiri
Organisasi Sosial

Beraja - teokrasi
Raja
- wakil tuhan dan
pemilik negara kota
- Ketua pentadbir
- Ketua tentera

Pengkhususan Kerja
Pembuat
tekstil,
tembikar,alat keperluan
harian, tentera, tukang
rumah.
Barang dagangan hasil
pertanian, logam, kayukayan.

- Ketua agama
Sistem Tulisan

Raja

Pepaku ( Cuneiform )

Ketua
Pendeta,
Bangsawan.

Ketua

Tentera,

Rakyat bebas - petani, artisan, pedagang.


Rakyat tidak bebas hamba (tawanan
perang)

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Proses Pembentukan Tamadun


Sumbangan
Tamadun
Mesopotamia
KodUndang-undang
Undang-undangHammurabi
Hammurabi
Kod
Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan.
Hukuman setimpal dengan kesalahan tetapi
berbeza mengikut susun lapis
282 undang-undang
Menjadi
dasar
perundangan
Mesopotamia

Astronomi
Astronomi
Mencipta kalendar
Ilmu Matematik

dalam

tamadun

Teknologi
Teknologi
Mencipta roda, kapal layar, kincir air, batubata daripada tanah liat, arca dan tiang
batu
Perubatan
Perubatan
500 jenis ubat-ubatan - Herba dan ramuan

SistemTulisan
Tulisan
Sistem
Mencatat rekod pentadbiran / perniagaan
Epik Gilgamesh- tertua didunia
SistemPemerintahan
Pemerintahan
Sistem
Kerajaan Akkad empayar pertama di duniaraja Sargon

TAMADUN MESIR PURBA

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Proses Pembentukan Tamadun


Ciri-ciri
Ciri-ciriTamadun
TamadunMesir
MesirPurba
Purba
Kehidupan Bandar

Sistem Pemerintahan

Kediaman Firaun, pusat


pemerintahan, pelabuhan,
Pusat keagamaan

Raja (Firaun)/ Firaun Wanita


Hatshepsut

Pengkhususan Kerja

Bangsawan

Sistem Tulisan
Hieroglif
(Gambar dan simbol)

Rahib

Jurutulis

Penenunan, pembuatan
tembikar, peralatan
Eksport tekstil, kertas
Perlombongan emas
Kepercayaan
Politeisme
Percaya kehidupan selepas
mati

Kehidupan
Berorganisasi
FIRAUN

Tulisan Hieroglif Mesir

Pembesar, Bangsawan, Rahib,


Jurutulis, Tuan tanah
Rakyat bebas, petani,
Pedagang, artisan
Hamba

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Proses Pembentukan Tamadun


Perubatan

Sistem Pengairan

Mahir dalam bidang fizik,


kimia, perubatan, pembedahan
- Memumiakan mayat

Menukarkan kawasan padang pasir


menjadi tanah pertanian
Astronomi Dan Matematik

Seni Bina
Piramid
(Imhotep bina piramid)

Sumbangan
Tamadun
Mesir Purba

Tulisan
Hieroglif dipahat pada
makam / batu

Sistem kalender 365 hari


berdasarkan 12 bulan
Sistem Pendidikan

Penciptaan Kertas
Daripada pokok papyrus

POKOK PAPYRUS
PIRAMID

Untuk kanak-kanak
daripada keluarga atasan
di rumah ibadat

TAMADUN INDUS

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Proses Pembentukan Tamadun


n
ata
p
tem kal
e
P Ke

Ciri-Ciri Tamadun Indus


Bandar terancang terbahagi 2 iaitu
a) Bahagian utama- pusat pentadbiran dan keagamaan

tem
s
i
S

an
s
i
l
Tu

a/ n
m
a
a
Ag rcaya
pe
Ke

b) bahagian kedua- kawasan perumahan


Piktograf

Patung proto Siva, lambang Dewa Brahma, Vishnu, Siva

asi
s
i
gan l
Or osia
S
Golongan Atasan

Golongan Bawahan
san
u
s
u
gkh rjaan
n
Pe eke
P

Pemerintahan / Pendeta
Petani

Buruh

Perdagangan, pertanian, pertukangan, pembuatan.

Percaya Tuhan Ibu

Pedagang
Hamba

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Proses Pembentukan Tamadun


Sumbangan
Tamadun Indus

Perancangan Bandar
Bandar bentuk segiempat
Contoh Mohenjo-Daro dan Harappa

Jalanraya lurus

Batu-bata bermutu

Berkait rapat dengan dengan kemajuan


Geometri dan matematik

Sifat Keterbukaan
Hubungan dengan
Mesopotamia dan Mesir
Purba
Mendapat manafaatpertukaran teknologi
dan seumpamanya

TAMADUN HWANG HO

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Proses Pembentukan Tamadun


Negara
Kota
Anyang terdapat
istana, kuil, pusat
pentadbiran
Agama/
Kepercayaan
Animisme dan
Politeisme
Tulang Oracle

Ciri-ciri
Tamadun
Hwang Ho
Pengkhususan
Kerja

Sistem
Tulisan
Ideogram berbentuk
simbol
Organisasi sosial

Raja

Tentera, petani,
artisan, hamba
Sistem
Pemerintahan
Kuasa raja merupakan
mandat daripada tuhan
Dibantu bangsawan
dan pegawai kerajaan
Golongan pembesar, bangsawan,
pegawai Kerajaan
Golongan petani, artisan,
pedagang
Hamba

Tentera paksa,
perburuhan,
korban

Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Proses Pembentukan Tamadun


SumbanganTamadun
TamadunHwang
HwangHo
Ho
Sumbangan
Falsafah
Perang

Politik
Pemerintahan
Pemerintahan
monarki
monarki

Sumbangan

Gelaranrajaraja-Maharaja
Maharaja
Gelaran

Sun Tzu dalam


karyanya
The Art of War
-Diaplikasikan sebagai
taktik dalam perniagaan

Tulisan

Kepercayaan

Penggunaanmeluas
meluas
Penggunaan
dalampenulisan
penulisandan
dan
dalam
percetakan
percetakan

Pemujaanroh
rohnenek
nenek
Pemujaan
moyang
moyang
KonsepYin
Yindan
danYang
Yang
Konsep

Ekonomi
Pembinaansistem
sistem
Pembinaan
Pengairan-pertanian,
pertanian,
Pengairanmengekakanbanjir
banjir
mengekakan
Kemajuanperalatan
peralatan
Kemajuan
pertaniancangkul
cangkul
pertanian
dansabit
sabit
dan

Sistem
Kalendar
30hari
harisebulan
sebulandan
dan
30
360hari
harisetahun
setahun
360
Menentukanmusim
musim
Menentukan
menanamdan
danmenuai
menuai
menanam
Aktivitiharianharian-kawin,
kawin,
Aktiviti
perburuan,
perburuan,
pengkebumian
pengkebumian

FengHsui
Hsui
Feng

Latihan hujung minggu


1.Huraikan ciri-ciri tamadun ( 10 m)
2. terangkan maksud tamadun mengikut:
i)Pandangan islam ( 4 m)
ii)Pandangan barat ( 4 m)
3. Terangkan sumbangan tamadun indus
dari aspek perancangan bandarnya (6m)

The End