Anda di halaman 1dari 1

Bil

.
1.

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

STRATEGIK

Meningkatkan kesedaran murid


untuk menjaga dan membalut
buku teks menurut akujanji

Penurunan kadar murid yang tidak


membalut buku/menulis
maklumat dalam buku dan
meninggalkan buku di dalam
kelas

Menjelang 2017 kadar


murid yang tidak
membalut buku /mengisi
maklumat buku dapat
dikurangkan

Meningkatkan taraf Bilik BOSS


yang sepatutnya dengan
menyelenggara beberapa aspek
yang diambil kira

Meningkatkan taraf bilik BOSS


agar lebih selamat dan ceria

Menjelang 2017 Bilik


BOSS dapat menjadi bilik
yang ceria dan selamat

Memastikan semua murid


mengguna dan menjaga buku teks
dengan baik(menulis nama dan
kelas serta membalut buku)
Memastikan semua pelajar
membawa balik buku teks masa cuti
panjang.
Membuat laporan kerosakan
Membaikii dan menggantikan
perbot lama seperti almari kayu
Mendapatkan kemudahan sumber
elektrik
Aktiviti keceriaan

3.

Meningkatkan

Anda mungkin juga menyukai