Anda di halaman 1dari 2

TUGAS A

Siti

: Sugeng sonten Bu, badhe matur sekedhap.

Bu Yayu

: Iya-iya Ndhuk, kene pinarak mlebu dhisik.


Ana wigati apa? dene sliramu sore-sore tekan kene.

Siti

: Mekaten Buk, kula dipundhawuhi ibu ngaturaken undangan.

Bu Yayu

: Oh, iya. Apa maneh Ndhuk, welinge Ibu?

Siti

: Sampun Bu, mekaten kemawon. Kula wangsul rumiyin.

Bu Yayu

: Ya Ndhuk, padha-padha. Ngati-ngati ya ana dalan.

Siti

: Nggih, Bu.

be/khflem
TUGAS A
Siti

: Sugeng sonten Bu, badhe Matur sekedhap.

Bu Yayu

: Iya-iya Ndhuk, kene pinarak mlebu dhisik.


Ana wigati apa? dene sliramu sore-sore tekan kene.

Siti

: Mekaten Buk, kula dipundhawuhi ibu ngaturaken undangan.

Bu Yayu

: Oh, iya. Apa maneh Ndhuk, welinge Ibu?

Siti

: Sampun Bu, mekaten kemawon. Kula wangsul rumiyin.

Bu Yayu

: Ya Ndhuk, padha-padha. Ngati-ngati ya ana dalan.

Siti

: Nggih, Bu.

be/khflem
TUGAS B

Pak Rudi

: Halo. Sugeng enjang.

Edi

: Sugeng enjang.

Pak Rudi

: Punapa leres punika Pak Agus?

Edi

: Oh sanes, kula putrane. Punika sinten nggih?

Pak Rudi

: Pak Rudi, punapa saged matur kaliyan Pak Agus?

Edi

: Nuwun sewu, Bapak dereng kondur. Wonten kersa punapa pak?

Pak Rudi

: Benjang dipunaturi dhateng puskesmas saperlu nampi pengarahan.

Edi

: Inggih Pak. Mangke kula aturaken.

Pak Rudi

: Matur nuwun, mas.

be/khflem
TUGAS B
Pak Rudi

: Halo. Sugeng enjang.

Edi

: Sugeng enjang.

Pak Rudi

: Punapa leres punika Pak Agus?

Edi

: Oh sanes, kula putrane. Punika sinten nggih?

Pak Rudi

: Pak Rudi, punapa saged matur kaliyan Pak Agus?

Edi

: Nuwun sewu, Bapak dereng kondur. Wonten kersa punapa pak?

Pak Rudi

: Benjang dipunaturi dhateng puskesmas saperlu nampi pengarahan.

Edi

: Inggih Pak. Mangke kula aturaken.

Pak Rudi

: Matur nuwun, mas.

be/khflem

Beri Nilai