Anda di halaman 1dari 2

TUGAS A

Siti

: Sugeng sonten Bu, badhe matur sekedhap.

Bu Yayu

: Iya-iya Ndhuk, kene pinarak mlebu dhisik.
Ana wigati apa? dene sliramu sore-sore tekan kene.

Siti

: Mekaten Buk, kula dipundhawuhi ibu ngaturaken undangan.

Bu Yayu

: Oh, iya. Apa maneh Ndhuk, welinge Ibu?

Siti

: Sampun Bu, mekaten kemawon. Kula wangsul rumiyin.

Bu Yayu

: Ya Ndhuk, padha-padha. Ngati-ngati ya ana dalan.

Siti

: Nggih, Bu.

be/khflem¿
TUGAS A
Siti

: Sugeng sonten Bu, badhe Matur sekedhap.

Bu Yayu

: Iya-iya Ndhuk, kene pinarak mlebu dhisik.
Ana wigati apa? dene sliramu sore-sore tekan kene.

Siti

: Mekaten Buk, kula dipundhawuhi ibu ngaturaken undangan.

Bu Yayu

: Oh, iya. Apa maneh Ndhuk, welinge Ibu?

Siti

: Sampun Bu, mekaten kemawon. Kula wangsul rumiyin.

Bu Yayu

: Ya Ndhuk, padha-padha. Ngati-ngati ya ana dalan.

Siti

: Nggih, Bu.

be/khflem¿
TUGAS B

Punika sinten nggih? Pak Rudi : Pak Rudi. Mangke kula aturaken. mas. punapa saged matur kaliyan Pak Agus? Edi : Nuwun sewu. punapa saged matur kaliyan Pak Agus? Edi : Nuwun sewu. Bapak dereng kondur. kula putrane. Edi : Inggih Pak. Wonten kersa punapa pak? Pak Rudi : Benjang dipunaturi dhateng puskesmas saperlu nampi pengarahan. Wonten kersa punapa pak? Pak Rudi : Benjang dipunaturi dhateng puskesmas saperlu nampi pengarahan. mas. Pak Rudi : Matur nuwun. Sugeng enjang. be/khflem¿ . be/khflem¿ TUGAS B Pak Rudi : Halo.Pak Rudi : Halo. Punika sinten nggih? Pak Rudi : Pak Rudi. Mangke kula aturaken. Pak Rudi : Matur nuwun. Edi : Inggih Pak. Edi : Sugeng enjang. Sugeng enjang. Bapak dereng kondur. kula putrane. Pak Rudi : Punapa leres punika Pak Agus? Edi : Oh sanes. Edi : Sugeng enjang. Pak Rudi : Punapa leres punika Pak Agus? Edi : Oh sanes.