Anda di halaman 1dari 28

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1

MINGGU /
BULAN
PENGGAL 1
Minggu 1
04 – 08/01
Minggu 2 – 4
11 – 29/01

TEMA /BAB /
TAJUK /
SUBTAJUK
BAB 1
SEJARAH DAN
KITA
a. Kemahiran
sejarah

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami kemahiran sejarah
Aras 1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

i. Definisi sejarah
ii. Ciri-ciri sejarah
iii. Sumber
sejarah
iv. Kaedah
pengkajian
sejarah

Mendefinisikan istilah sejarah
Menyenaraikan ciri-ciri sejarah
Mentakrifkan dan memberi
contoh sumber sejarah
Menyatakan kaedah pengkajian
sejarah

CADANGAN
AKTIVITI / I THINK /
KBAT

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

Kajian Teks :
Mencari definisi
sejarah

Berbangga
dengan warisan
Negara

Perbincangan :
Merumus definisi
sejarah

 Menghargai

Peta Minda :
Ciri-ciri Sejarah

Aras 2
2.1.
2.2.
2.3.

Menggunakan istilah yang
berkaitan dengan masa
Memberi contoh peristiwaperistiwa bersejarah
Mengelaskan kaedah
pengkajian sejarah

Kajian Gambar :
Sumber sejarah
Catatan :
Kajian Sejarah
Tempatan
dilaksanakan
secara Kerja Kursus
dari Tingkatan 3

Aras 3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Mentafsir peristiwa sejarah
Mengelaskan sumber sejarah
Mengelaskan peristiwa sejarah
dan bukan sejarah
Mengaplikasikan kemahiran
sejarah dalam pengkajian
sejarah

I-Think :
Peta Buih
Peta Dakap
Peta Pokok
KBAT :
Menganalisis
Menilai
Mengaplikasi
Mencipta

tinggalan
sejarah

2015

PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH
(PBS)
BAND

1
2
3

DESKRIPTOR

Menyatakan
secara
ringkas
maklumat yang berkaitan dengan
pengertian sejarah, konsep masa dan
kepentingan sejarah
Menerangkan dengan jelas tentang
sumber sejarah dan ciri-ciri sejarah
Menghurai dan membuat rumusan
yang mudah beserta contoh yang
sesuai berkaitan dengan kaedah
pengkajian sejarah

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1

b. Kepentingan
sejarah

Memahami kepentingan sejarah
Aras 1

i. Tujuan
ii. Faedah

1.1.
1.2.

Menyenaraikan tujuan dan
faedah mempelajari sejarah
Menyusun kejayaan-kejayaan
negara yang menjadi
kebanggaan kita

Aras 2
2.1.
2.2.

Membincangkan peristiwa
bersejarah
Mengelaskan iktibar daripada
peristiwa bersejarah tersebut

Aras 3
3.1.

Mengilustrasikan suasana
negara pada tahun 2020

Perbincangan :
Ciri-ciri warisan
bangsa

Bangga dengan
sejarah Negara

Melahirkan
rasa bangga
dan cinta
akan tanah
air

2015

BAND

DESKRIPTOR

1

Menyatakan
secara
ringkas
maklumat yang berkaitan dengan
pengertian sejarah, konsep masa
dan kepentingan sejarah

Menyatakan tahap perkembangan zaman prasejarah 1. Membandingkan tahap-tahap zaman prasejarah dari segi petempatan. Menyebut nama peralatan pada zaman prasejarah 1.2.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 MINGGU / BULAN Minggu 5 – 7 01/02 –19/02 08 & 09/02 Cuti Tahun Baru Cina TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK TEMA 1 : ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA BAB 2 1. Neolitik d. Mesolitik c. Memberi sebab pemilihan gua sebagai tempat tinggal Melabel lokasi penempatan zaman prasejarah Aras 3 UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME I-Think : Peta Alir Peta Pokok Peta Dakap Peta Buih Berganda 3. aktiviti ekonomi dan peralatan 2. Paleolitik b. aktiviti ekonomi dan peralatan . Membuat inferens tentang keistimewaan zaman prasejarah KBAT : Menganalisis Menilai Mengaplikasi Mencipta 2015 4 DESKRIPTOR Menyatakan secara ringkas maklumat yang berkaitan dengan tahap-tahap Zaman Prasejarah Menerangkan dengan jelas tentang ciri-ciri Zaman Prasejarah Menghurai dan membuat rumusan yang mudah beserta contoh yang sesuai berkaitan dengan kehidupan manusia pada Zaman Prasejarah Mengenal pasti persamaan dan perbezaan secara sistematik serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan tahap Zaman Prasejarah dari segi petempatan.1.2.3.1 Zaman Prasejarah a. Zaman Logam HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT Mengetahui tahap perkembangan zaman prasejarah Kajian Gambar/Ilustrasi : Aras 1 Melakar peralatan dan senjata zaman pra sejarah 1.1. Menyatakan lokasi penempatan zaman prasejarah Membina Garis Masa: PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Semangat gigih dan Berdikari BAND  Bekerja keras dan yakin diri 2 1 3 Zaman prasejarah Aras 2 Kajian Peta: 2.1.

Mengkaji sebab-sebab perkembangan kerajaan agraria menjadi kerajaan maritim 3.2. kegiatan ekonomi dan kemahiran Masyarakat KBAT : Menganalisis Menilai Mengaplikasi Mencipta CADANGAN UNSUR & TINGKAH PENTAKSIRAN BERASASKAN . Menyebutkan lokasi kerajaan agraria dan kerajaan maritim 1. Membincangkan kepentingan pelabuhan kepada kerajaankerajaan awal Aras 3 3. Menjana idea tentang kewujudan sistem pentadbiran yang sistematik MINGGU / TEMA /BAB / HASIL PEMBELAJARAN BAND 1 2 4 Aras 2 a. Memberi rasional kewujudan kerajaan awal di tepi-tepi sungai dan pesisiran pantai 3.1.2 Kerajaankerajaan Awal di Asia Tenggara (Angkor. Memerihalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal Perbandingan antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim  Menghargai sumbangan tamadun awal kita 2. Majapahit.5. Kerajaan agraria dan kerajaan maritim . Memberikan contoh-contoh hasil pengeluaran (sperti Kedah Tua – pertanian padi) 1. Membandingkan ciri-ciri kerajaan maritim dan agraria 2.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBATI UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME Kemegahan terhadap tamadun awal BAB 3 Aras 1 Membuat Carta : 1. Mendefinisikan konsep agraria. Chi Tu dan Kedah Tua) 1.takrif . Srivijaya. Funan.ciri-ciri perkembangan PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Mengkaji Peta : Melabel lokasi kerajaan agraria dan kerajaan maritim I-Think : Peta Buih berganda Peta Pokok 2015 DESKRIPTOR Menyatakan secara ringkas maklumat yang berkaitan dengan bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara Menerangkan dengan jelas tentang faktor perkembangan kerajaan agraria dan kerajaan maritime Mengenal pasti persamaan dan perbezaan secara sistematik serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan ciri-ciri kerajaan agraria dengan kerajaan maritim dari aspek lokasi.2.2.1. Champa.3.4.3.1. Mencirikan kerajaan agraria dan kerajaan maritim 1. maritim dan pelabuhan entrepot 1.

Membandingkan ciri-ciri kerajaan maritim dan agraria 2.5. Membincangkan kepentingan pelabuhan kepada kerajaankerajaan awal Aras 3 3. Sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal AKTIVITI / I THINK / KBAT Aras 1 Membuat Carta : 1.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 BULAN TAJUK / SUBTAJUK b.2. Mengkaji sebab-sebab perkembangan kerajaan agraria menjadi kerajaan maritim 3. maritim dan pelabuhan entrepot 1.1. Menyebutkan lokasi kerajaan agraria dan kerajaan maritim 1.3. Memberi rasional kewujudan kerajaan awal di tepi-tepi sungai dan pesisiran pantai 3. Memberikan contoh-contoh hasil pengeluaran (seperti Kedah Tua – pertanian padi) 1.3.2. Mendefinisikan konsep agraria.1. Memerihalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal Perbandingan antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim Mengkaji Peta : Melabel lokasikerajaan agraria dan kerajaan maritim LAKU PATRIOTISME Kemegahan terhadap tamadun awal  Menghargai sumbangan tamadun awal kita 2015 SEKOLAH (PBS) 3 Menghurai dan membuat rumusan yang mudah beserta contoh yang sesuai berkaitan dengan ciri pentadbiran kerajaan awal Asia Tenggara Aras 2 2. Menjana idea tentang kewujudan sistem pentadbiran yang sistematik MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI / I THINK / UNSUR & TINGKAH LAKU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH .2. Mencirikan kerajaan agraria dan kerajaan maritim 1.4.1.

Menceritakan asal usul nama Melaka 1. Kedatangan Parameswara ii.2.2. Membandingkan sejarah pengasasan Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan pelbagai sumber Aras 3 3.4. Membuat justifikasi pemilihan Melaka sebagai sebuah kerajaan 3. Membuat inferens tentang kepentingan sifat kepemimpinan dalam pembinaan negara Minggu 10 Kajian Peta : Melakar tunjuk arah perjalanan Parameswara hingga ke Melaka Simulasi : Pemilihan Melaka sebagai sebuah petempatan Melukis/Ilustrasi : Keadaan Melaka sebagai kampung nelayan PATRIOTISME Kemimpinan berwawasan  Berbangga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan 2015 (PBS) BAND 1 2 DESKRIPTOR Menyatakan secara ringkas maklumat yang berkaitan dengan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka Menerangkan dengan jelas tentang faktor kemajuan Kesultanan Melayu Melaka  Kegigihan untuk mencapai cita-cita  Berkeyakinan terhadap ciri-ciri kegemilangan negara kita I-Think : Peta Bulat KBAT : Menganalisis Menilai Mengaplikasi Mencipta UJIAN 1 07 – 11/03 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 MINGGU 11 (12 HINGGA 20/03/2016) MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI / I THINK / UNSUR & TINGKAH LAKU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH . Parameswara membina Melaka KBAT Aras 1 1.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SUBTAJUK Minggu 8 & 9 22/02 – 04/03 BAB 4 1.1.3. Menyatakan kegigihan dan wawasan Parameswara Aras 2 2. Menceritakan perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka 1.2. Memerihalkan peristiwa pengasasan Kesultanan Melayu Melaka 1.1.3 Zaman Kesultanan Melayu Melaka a. Menerangkan tindakan Parameswara dalam usaha membina Melaka 2. Asal usul Melaka iii.1. Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka i.

Mendefinisikan konsep Pembesar Empat Lipatan 1. KBAT : Menganalisis Menilai Mengaplikasi Mencipta MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) .RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SUBTAJUK Minggu 12 – 13 21/03 – 01/04 25/03 Good Friday BAB 5 b. Memadankan jawatan dan peranan pembesar di Melaka Melakar rajah sistem Pentadbiran Pembesar Empat Lipatan Aras 2 Melukis/Ilustrasi : 2.Sistem Pembesar Empat Lipatan KBAT Aras 1 Carta Aliran : 1. Membuktikan Sistem Pentadbiran Pembesar Empat Lipatan adalah sistematik Kedudukan pembesar berempat di Melaka ketika menghadap sultan Aras 3 3. Kegemilangan Melaka i.1.2.1. Sistem pentadbiran .1. Membuat inferens tentang sistem Pembesar Empat Lipatan dengan sistem Jemaah Menteri sekarang I-Think : Peta Pelbagai Alir Peta Dakap Peta Pokok Peta Buih PATRIOTISME Tanggungjawab bersama asas kegemilangan  Berbangga dengan sistem pentadbiran negara kita  Kedaulatan negara kita  Berbangga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan 2015 (PBS) BAND DESKRIPTOR 4 Menganalisis kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dari aspek pentadbiran dan pemerintahan serta membuat rumusan yang sesuai.

faktor di Melaka : . Menilai keberkesanan Undangundang Laut Melaka dalam memajukan perdagangan di Melaka 3. Mengaitkan kemajuan perdagangan di Melaka dengan peranan Pembesar Empatan Lipatan\ Aras 3 3.kemudahan pelabuhan . Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang ke arah kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan 1.1. Membuktikan kepentingan faktor geografi dalam membantu Melaka menjadi pusat perdagangan 2. Membandingkan sistem perdagangan di Melaka dengan sistem perdagangan sekarang 3.1.Kemudahan menyimpan barang .faktor geografi . Menyatakan peranan Syahbandar dalam memajukan perdagangan di Melaka Pelabuhan Melaka Perdagangan Melaka bertaraf dunia Kajian peta :  Aras 2 2.Pungutan cukai di pelabuhan .RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 ii.1.cukai perdagangan .bahasa Aras 1 Kajian gambar : 1.pentadbiran .3.Pengangkutan barang Perbahasan : Melaka sebagai pusat perdagangan bertaraf dunia CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) . Pusat perdagangan .3. Meramalkan kegemilangan Malaysia tahun 2020 berbanding kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat perdagangan MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN Melakar peta yang menunjukkan jenis barangan dan negara yang mempunyai hubungan perdagangan dengan Melaka 2015 Berkeyakinan Malaysia Boleh Bercerita : .2.2.4.2. Menyebut nama negara dan jenis barangan yang diperdagangkan di Melaka 1. Membahaskan kejayaan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa 3.mata wang .

2. Menerangkan kepentingan Melaka menjalinkan hubungan luar 2. KBAT : Menganalisis Menilai Mengaplikasi Mencipta CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBATI UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) . Jawa. Siak dan Kampar) .1.Hubungan Melaka dengan negara luar (Hubungan dengan China.1. Membuat andaian keadaan negara tanpa hubungan luar MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN Melakar peta : Kematangan dalam hubungan diplomatik  Bertindak dengan bestari Hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu yang lain dan negara luar 2015 BAND DESKRIPTOR 5 Membuat penilaian berkaitan kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka dengan negara lain berdasarkan pelbagai sumber. Tanah Arab dan Ryukyu) Aras 1 Perbincangan : 1. Menganalisis iktibar yang diperoleh daripada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka daripada pelbagai aspek.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 Minggu 14 – 16 04/04 – 22/04 iii.2. Memerihalkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan-kerajaan Melayu lain dan negara-negara luar Bentuk dan kesan hubungan luar Aras 2 I-Think : Peta Pelbagai Alir Peta Dakap Peta Pokok Peta Buih 2. Membandingkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu dan negara luar Aras 3 3.3. Menjelaskan konsep hubungan diplomatik 1. Gujerat. Menilai kriteria yang diutamakan oleh Melaka dalam menjalinkan hubungan dengan negara luar 3. Menyenaraikan kerajaan-kerajaan Melayu lain dan negara-negara luar yang menjalinkan hubungan dengan Melaka 1. Siam. Hubungan luar .1.Hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu yang lain (Hubungan dengan Pasai.2.

Menjana idea tentang peranan Malaysia dalam memartabatkan Islam di peringkat antarabangsa TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK  Aras 2 Aras 3 MINGGU / BULAN Keunggulan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam Kajian Peta : Melakar peta penyebaran Islam di Asia Tenggara 2015 HASIL PEMBELAJARAN Gambar seni reka masjid I-Think : Peta Pelbagai Alir Peta Dakap Peta Pokok Peta Buih KBAT : Menganalisis Menilai Mengaplikasi Mencipta CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) .Cara Melaka menyebarkan Islam ke negara lain di Asia Tenggara Aras 1 Bercerita : 1.Melaka sebagai pusat penyebaran Islam .2. Membincangkan keberkesanan Islamisasi di Melaka 3.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 iv.3. Membandingkan teori-teori kedatangan Islam ke Melaka 2.2. Penyebaran Islam .1.Perkembangan Islam .3.1.2. Menyenaraikan faktor-faktor perkembangan agama Islam di Melaka 1. Menghubungkaitkan kegiatan perdagangan dengan penyebaran Islam 2. Menceritakan peranan Melaka dalam proses Islamisasi di Asia Tenggara Latar belakang kedatangan Islam ke Melaka Taat kepada Tuhan  Toleransi beragama Buku Skrap : 2. Menilai usaha-usaha kerajaan menerapkan nilai-nilai Islam di Malaysia 3.1. Menceritakan kedatangan Islam ke Melaka 1.

1.4. Menyenaraikan peranan istana sebagai pusat intelektual 1. Membincangkan usaha-usaha kerajaan dalam memartabatkan Bahasa Melayu MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN Melaka sebagai pusat perkembangan intelektual 2015 Kegemilangan pusat kegiatan intelektual di Melaka  Menghargai ilmu dalam kehidupan  Bahasa Melayu sebagai lingua franca  Mendaulatkan Bahasa Melayu I-Think : Peta Pelbagai Alir Peta Dakap Peta Pokok Peta Buih KBAT : Menganalisis Menilai Mengaplikasi Mencipta CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) . Menyatakan peranan bahas Melayu sebagai bahasa lingua franca 1.1. Pusat kegiatan intelektual 25/04 – 06/04 . Membuktikan berlakunya penambahan huruf dalam tulisan jawi untuk disesuaikan dengan bahasa Melayu 2.2. Menamakan hasil kesusasteraan Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka Replika istana Melaka Perbincangan : Istana raja sebagai pusat kegiatan intelektual Kegemilangan pusat kegiatan intelektual Aras 2 Perbahasan : 2.3. Membuat justifikasi tentang peranan istana sebagai pusat kegiatan intelektual 3.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 Minggu 17 – 18 v. Membincangkan peranan pemerintah dalam usaha memperkembangan kegiatan intelektual Aras 3 3. Mendefinisikan konsep intelektual 1.3.1.2.peranan pemerintah Aras 1 Lawatan : 1.Peranan istana sebagai pusat kegiatan intelektual . Mengkategorikan hasil penulisan zaman Kesultanan Melayu Melaka 2.2.

Menerangkan kesan perluasan kuasa Melaka Aras 2 2.1.3. Mendefinisikan istilah perluasan kuasa 1. Menyatakan peranan pemimpin dalam meluaskan kuasa 1.2. Mengulas kewajaran perluasan kuasa hari ini Melabel Peta : Kawasan Empayar Melaka Perbincangan : Kepentingan kedaulatan negara I-Think : Peta Pelbagai Alir Peta Dakap Peta Pokok Peta Buih KBAT : Menganalisis Menilai Mengaplikasi Mencipta 2015 Kecemerlangan kepemimpinan  Menghargai jasa dan perjuangan tokoh negara  Pemikiran strategik  Bertindak dengan bestari  Kesetiaan kepada Negara  Melahirkan perasaan setia kepada raja dan negara ULANGKAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DAN REFLEKSI/PERBINCANGAN 16 – 27/05 CUTI PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 22 & 23 (28/05 HINGGA 12/06/2016) MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI / I THINK / UNSUR & TINGKAH LAKU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH . Perluasan kuasa . Membandingkan perluasan kuasa pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah dan Sultan Mansur Syah 2.Kesan perluasan kuasa Minggu 19 09 – 13/05 Minggu 20 21 Aras 1 1. Membahaskan peranan dan sumbangan Tun Perak dalam perluasan kuasa Melaka 3.2.1.1.4.Peranan pemimpin .2. Menjelaskan keberkesanan cara perluasan kuasa Melaka Aras 3 3.Cara perluasan kuasa .RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 vi. Melakar dan melabel empayar Melaka 1.5. Menyenaraikan cara-cara perluasan kuasa 1.

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SUBTAJUK KBAT PATRIOTISME 2015 (PBS) PENGGAL 2 Minggu 24 & 25 13 – 24/06 MINGGU / BULAN BAB 6 c.1.3. Peralatan perang v. Kepemimpinan Pemimpinan yang tidak jelas dalam angkatan tentera Tidakmempunyai ‘command words’ yang berstruktur dan teratur dalam tentera Pasukan tentera yang tida berstruktur seperti : tentera bergajah.2. Menyenaraikan sebab kekalahan Melaka di tangan Portugis 1. Menggambarkan serangan Portugis ke atas Melaka Serangan Portugis ke atas Melaka Aras 2 I-Think : Peta Pokok Peta Alir Peta Dakap 2. Menerangkan kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBATI UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) . Perpaduan iv. Menyatakan sebab kedatangan Portugis ke Melaka 1.2. Memerihalkan kemerosotan Kesultanan Melayu Melaka 1.1. Kedatangan Portugis . Pentadbiran iii. Membincangkan kepentingan perpaduan masyarakat Melaka 2.Serangan ke atas Melaka TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK Aras 1 Kajian Gambar : 1. Membandingkan peralatan perang yang digunakan oleh Melaka dan Portugis Aras 3 Main Peranan : Perpecahan di kalangan Pembesar KBAT : Menganalisis Menilai Mengaplikasi Mencipta Bersedia berkorban untuk bangsa dan negara  Amanah dalam mempertahan kan negara BAND DESKRIPTOR 3 Menghurai dan membuat rumusan yang mudah beserta contoh yang sesuai berkaitan dengan faktor kemerosotan dan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka  Menjana keperkasaan bangsa kita  Mengamalkan perpaduan bagi mengelakkan perpecahan 3.1.3.Sebab kedatangan .4.2 Merasionalisasikan kepentingan sistem pertahanan dalam mengekalkan kedaulatan negara 3. Kemerosotan Melaka i. Mengulas ungkapan “Negara Malaysia Tanggungjawab Kita” 3. tentera pemamah dan tentera berkuda ii.

2.5.6. Acheh dan Melaka dalam Perang Tiga Segi 2. Kebangkitan Acheh iii. Membincangkan kedudukan tanah jajahan Melaka selepas kejatuhan Melaka 2. Penerusan waris Kesultanan Melayu Johor ii. Mentafsir kekuatan Kota A Famosa dalam pertahanan Portugis HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) . Menyatakan sebab-sebab kebangkitan Acheh 1. Menceritakan mengenai pengasasan Empayar Johor 1. Persaingan Johor dengan Acheh dan Portugis MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK Aras 1 1.1.1. Mengupas sebab pihak Johor danMelaka tidak pernah bekerjasama untuk menentang Portugis 3. Pengasasan kerajaan Johor i. Menghubungkaitkan Kerajaan Johor.1.3.3.4. Menyenaraikan kuasa-kuasa yang terlibat dalam Perang Tiga Segi Aras 2 2.2.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 TEMA 2 : KESULTANAN MELAYU MENJADI ASAS KERAJAAN MASA KINI BAB 7 2.2.1 Johor menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka a. Menjelaskan kegigihan dan keberanian pemimpin untuk mendapatkan semula Melaka Bercerita : -Pengasasan Kerajaan Johor -Usaha mengembalikan kedaulatan Melaka Kajian Peta : Perang Tiga Segi Bersikap cekal dan tabah BAND 1  Keberanian dan Ketabahan dalam perjuangan  Mengamalkan sikap tidak berputus asa 2015 DESKRIPTOR Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan pengasasan kerajaan Johor I-Think : Peta Pokok Peta Alir Peta Dakap KBAT : Menganalisis Menilai Mengaplikasi Mencipta Aras 3 3. Menyatakan kesan kejatuhan Melaka 1. Menceritakan usaha-usaha menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka 1. Mengetahui lokasi ibukota Kerajaan Johor 1.

2.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 b. Menyenaraikan hasil penulisan zaman kegemilangan kerajaan Johor Pelabuhan Riau Kegemilangan warisan Kesultanan Melayu Perbincangan :  Menyanjungi dan memelihar warisan Kesultanan Melayu  Menghargai warisan karya agung bangsa kita Sumbangan karya penulisan zaman kegemilangan kerajaan Johor Aras 2 2. Memerihalkan keadaan pelabuhan Johor 1.1. Pusat perdagangan ii. Kegemilangan kerajaan Johor mengukuhkan ketuanan Melayu i.2. Membincangkan peranan Johor sebagai pusat keilmuan BAND 2 2015 DESKRIPTOR Menerangkan dengan jelas tentang kegemilangan kerajaan Johor dalam aspek perdagangan dan persuratan Melayu Aras 3 3. Perkembangan persuratan Melayu Aras 1 Kajian gambar : 1. Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada kebangkitan Johor sebagai pusat perdagangan 1.1 Mencetuskan idea-idea baru ke arah penerusan kegemilangan KesultananMelayu Johor MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) . Menghuraikan peranan Johor sebagai pusat kegiatan ekonomi serantau 2.3.1.

1. Menghuraikan peranan Bugis dalam Kerajaan Johor 2.2. Perebutan kuasa ii. Penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor iii. Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan Johor daripada pelbagai aspek. Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda Aras 1 1. Menceritakan tentang Perang Johor – Jambi 1.2. Kemerosotan kerajaan Johor i. Memerihalkan perebutan kuasa yang menyebabkan kemerosotan kerajaan Johor 1.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 Minggu 26 27/06 – 01/07 c. Menceritakan penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor 1.4.3. Menyatakan pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda di Johor Perbincangan :  Faktor yang membawa kemerosotan Johor  Kepentingan perpaduan untuk kestabilan negara Taat dan setia kepada negara  Berwaspada terhadap anasir yang boleh merosakkan negara BAND 3 4  Kepentingan perpaduan Aras 2  Mengamalkan sikap bersatupadu 2. Mewajarkan tindakan Raja Sulaiman meminta bantuan Bugis untuk mengembalikan takhta Johor Minggu 27 04/07 – 10/07 MINGGU / BULAN CUTI HARI RAYA AIDILFITRI TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) .1. Menerangkan tindakan pemerintah untuk mengurangkan pengaruh Bugis di Johor 5 2015 DESKRIPTOR Menghuraikan serta membuat rumusan yang mudah tentang faktor kemerosotan kerajaan Johor Menganalisis serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan faktor kemerosotan kerajaan Johor Membuat penilaian berkaitan kesan hubungan kerajaan Johor dengan kuasa luar berdasarkan pelbagai sumber. Aras 3 3.1.

1 Merasionalkan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu Malakar dan melabelkan lokaksi kerajaan-kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru Kebanggaan terhadap warisan kita BAND 1  Menghargai warisan budaya negeri-negeri Melayu  Keunikan kerajaan kerajaan Melayu  Berbangga dengan kepelbagaian warisan sejagat negara 5 2015 DESKRIPTOR Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang kerajaan Melayu yang tua dan yang baharu Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu daripada pelbagai aspek.2. Menceritakan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu 1. Pahang iii.1. Menceritakan pengasasan kerajaan-kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru 1. Menghubungkait kerajaan-kerajaa Melayu dari aspek pengasasan Asal usul nama kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru Aras 3 Kajian Peta : 3. Kerajaankerajaan Melayu yang tua i. Buku Skrap :    MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN Bendera negeri Jata negeri Lambang negeri CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) .RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 Minggu 28 11/07 – 15/07 2.3. Perak Aras 1 Perbincangan : 1. Menyatakan lokasi kerajaankerajaan Melayu Latar belakang pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan-kerajaan Melayu yang baru Kajian Buku Teks : Aras 2 2.2 Latar belakang pembentukan kerajaan kerajaan Melayu BAB 8 a. Kedah ii.1.

2.1.1.Jata negeri . . Merasionalkan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu Malakar dan melabelkan lokaksi kerajaan-kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru Buku Skrap : Berbangga dengan kepelbagaian warisan sejagat negara Aras 2 BAND 5 2015 DESKRIPTOR Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang kerajaan Melayu yang tua dan yang baharu Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu daripada pelbagai aspek. Negeri Sembilan Aras 1 Perbincangan : 1. Menyatakan lokasi kerajaankerajaan Melayu Latar belakang pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan-kerajaan Melayu yang baru Kebanggaan terhadap warisan kita 1  Menghargai warisan budaya negeri-negeri Melayu Kajian Buku Teks :  2.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 b. Kerajaankerajaan Melayu yang baru i.Lambang negeri MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) . Menceritakan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu 1. Menceritakan pengasasan kerajaan-kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru 1. Kelantan iii.3.Bendera negeri .1. Menghubungkait kerajaankerajaan Melayu dari aspek pengasasan Asal usul nama kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru Keunikan kerajaan kerajaan Melayu  Aras 3 Kajian Peta : 3. Selangor iv. Terengganu ii.

2. Menceritakan peranan pemimpin agama dan magis 1.8.6. Membuktikan kewujudan amalan demokrasi dalam Adat Perpatih 3.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 Minggu 29 & 30 18/07 – 29/07 BAB 9 2.7. Sistem pemerintahan dan pentadbiran i. perundangan. Menyenaraikan ciri-ciri yang mengukuhkan daulat 1. Memerihalkan sistem pentadbiran Negeri Sembilan Aras 2 2.1.1.2.4. Menghubungkaitkan konsep daulat dengan pengukuhan kuasa sultan Aras 3 3. Mengumpul maklumat tentang peranan pembesar di peringkat jajahan dan daerah 1.5. Negeri-negeri Melayu ii. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) .1. ekonomi dan sosiobudaya dalam kerajaankerajaan Melayu 6 Mengemukakan idea yang bernas dan perancangan yang sesuai untuk mengangkat martabat warisan budaya bangsa ke peringkat antarabangsa. Menerangkan peranan Ketua Penggawa dan Ketua Kampung 1. Menamakan alat-alat kebesaran negeri-negeri Melayu 1.3. Membina struktur pentadbiran Kerajaan-Kerajaan Melayu dan Negeri Sembilan 1. Menghubungkaitkan sistem pemerintahan dengan keamanan dan kemajuan negara HASIL PEMBELAJARAN Pengurusan grafik : Sistem pentadbiran Negeri-negeri Melayu dan Negeri Sembilan CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT Kepatuhan kepada undang-undang dan pentadbiran  Mematuhi peraturan dan undang-undang UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME BAND 2015 DESKRIPTOR 4 Menganalisis serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam aspek pentadbiran. Membandingkan sistem pentadbiran Kerajaan Melaka dan Negeri Sembilan 2. Negeri Sembilan MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK Aras 1 1. Mendefinisikan konsep daulat dan tulah 1.2.3 Warisan Kesultanan Melayu a.

1. Sistem Perundangan i. Undang-undang 99 Perak.1. Undang undang bertulis Aras 1 Minda : 1. Undang-undang Pahang. Menyenaraikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka.2. Membandingkan undang-undang adat dengan undang-undang bertulis Aras 3 3. Adat Temenggung iii.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 b. Undangundang Tidak Bertulis ii.2. Undang-undang Laut Melaka. Undangundang Kedah dan system perundangan di Kelantan Sistem perundangan di negeri-negeri Melayu Perbincangan Berkumpulan : 2015 Berbangga dengan warisan negara  Menghargai Sistem perundangan tradisi Kepentingan undangundang Aras 2 2.1.3. Adat Perpatih iv. Menghuraikan kepentingan sistem perundangan dalam menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) . Menyatakan prinsip-prinsip Adat Temenggung dan Adat Perpatih 1. Membandingkan prinsip-prinsip Adat Temenggung dan Adat Perpatih 2. Menceritakan tentang latar belakang Adat Temenggung dan Adat Perpatih 1.

bercucuk tanam .3. Menyatakan sistem cukai yang diperkenalkan 1. Kegiatan ekonomi i. Mendefinisikan konsep sara diri 1. Menamakan sistem timbangan dan sukatan 1. kraftangan dan perdagangan 1. Percukaian iv.7. Menerangkan peranan sungai sebagai nadi perkembangan ekonomi 2.4.mata wang . Membuat inferens kraftangan sebagai warisan kebudayaan bangsa MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) . Sara diri . Mengelaskan tentang jenis matawang yang digunakan di Tanah Melayu 2. Mengumpulkan maklumat tentang kegiatan perlombongan. Menamakan jenis pengangkutan Membina Peta Minda : Jenis-jenis kegiatan ekonomi tradisional Kegigihan berusaha meningkatkan kemakmuran negara kita Kajian Gambar :  Berbangga dengan bumi kita yang bertuah  Berbangga dengan kebolehan. keupayaan dan kreativiti Mata wang tradisional Simulasi : Murid bermain congkak Aras 2 2.1.2. Perdagangan .6.menangkap ikan .1. Menerangkan kegunaan hasil perlombongan 2015 Aras 3 3. Kraftangan iii. Menilai peranan matawang dalam perkembangan ekonomi 3. Perlombongan iii.3.timbangan dan sukatan .mengumpul hasil hutan ii.pengangkutan Aras 1 1.2.2.1. Memberi contoh jenis matawang yang digunakan 1. Menyatakan jenis peralatan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan ekonomi 1. keupayaan dan kreativiti kita  Berusaha meningkatkan kebolehan.5.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 c.

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 Minggu 31 01 – 05/08 d. Mengumpul maklumat tentang kesenian rakyat dan adat resam 1.3.6.2. Menerangkan amalan hidup bermasyarakat untuk kesejahteraan 3.5.1. Menjelaskan struktur susun lapis masyarakat Melayu 2. Menyatakan susun lapis masyarakat Melayu tradisional 1.2.2. Membandingkan kegiatan masa lapang golongan bangsawan dengan rakyat jelata Tayangan Video :  Upacara kemangkat dan pertabalan  Kesenian tradisional Melayu Aras 3 3.1. Menyatakan contoh karya persuratan 1. Struktur masyarakat Melayu tradisional .7. Menyatakan jenis pendidikan masyarakat Melayu tradisional Perbincangan Kumpulan :  Peranan golongan pemerintah dan golongan diperintah  Golongan bangsawan dan rakyat jelata Aras 2 2.Susun lapis masyarakat dan fungsinya ii. Menyenaraikan peranan setiap susun lapis masyarakat 1.4. Membandingkan kegiatan masa lapang masyarakat Melayu tradisional dengan masyarakat hari ini MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN Ketinggian nilai budaya bangsa  Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa  Bersatu dan berharmoni menjamin kesejahteraan bersama  Sentiasa bersatupadu dalam sesebuah masyarakat Pengurusan Grafik: Membandingkan gaya hidup Golongan bangsawan dan golongan rakyat 2015 Membuat Buku Skrap : Kegiatan masa lapang CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) . Sosiobudaya i. Menyenaraikan kegiatan masa lapang 1. Gaya hidup golongan bangsawan dan golongan rakyat Aras 1 1. Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan rakyat jelata 1.1.

Menyatakan jenis pendidikan masyarakat Melayu tradisional Aras 2 2. Membandingkan kegiatan masa lapang golongan bangsawan dengan rakyat jelata Aras 3 3. Membandingkan kegiatan masa lapang masyarakat Melayu tradisional dengan masyarakat hari ini HASIL PEMBELAJARAN Perbincangan Kumpulan : Ketinggian nilai budaya bangsa  Peranan golongan pemerintah dan golongan diperintah Golongan bangsawan dan rakyat jelata  Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa  Bersatu dan berharmoni menjamin kesejahteraan bersama Pengurusan Grafik : Membandingkan gaya hidup Golongan bangsawan dan golongan rakyat  Sentiasa bersatu-padu dalam sesebuah masyarakat  2015 Simulasi : Murid bermain congkak Tayangan Video :   Upacara kemangkatan dan pertabalan Kesenian tradisional Melayu Membuat Buku Skrap : Kegiatan masa lapang CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) . Menerangkan amalan hidup bermasyarakat untuk kesejahteraan 3. Menyatakan contoh karya persuratan 1.7.4.1.1.Kesenian rakyat MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK Aras 1 1. Mengumpul maklumat tentang kesenian rakyat dan adat resam 1.Kegiatan masa lapang . Menjelaskan struktur susun lapis masyarakat Melayu 2.Karya persuratan . Menyatakan susun lapis masyarakat Melayu tradisional 1.2. Menyenaraikan kegiatan masa lapang 1.2. Menyenaraikan peranan setiap susun lapis masyarakat 1.3.6.1. Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan rakyat jelata 1. Kegiatan sosiobudaya masyarakat Melayu tradisional .RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 iii.5.2.

Membandingkan kegiatan masa lapang golongan bangsawan dengan rakyat jelata Aras 3 3.2.6. Menyenaraikan peranan setiap susun lapis masyarakat 1.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 Minggu 32 08 .1. Menyatakan contoh karya persuratan 1. Menyatakan jenis pendidikan masyarakat Melayu tradisional Aras 2 2. Menyatakan susun lapis masyarakat Melayu tradisional 1. Mengumpul maklumat tentang kesenian rakyat dan adat resam 1.19/08 UJIAN 2 / GM2/ Percubaan PT3 BERTULIS MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK Aras 1 1.4. Membandingkan kegiatan masa lapang masyarakat Melayu tradisional dengan masyarakat hari ini HASIL PEMBELAJARAN Perbincangan Kumpulan : Ketinggian nilai budaya bangsa   Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa  Bersatu dan berharmoni menjamin kesejahteraan bersama  Sentiasa bersatu-padu dalam sesebuah masyarakat  Peranan golongan pemerintah dan golongan diperintah Golongan bangsawan dan rakyat jelata Pengurusan Grafik: Membandingkan gaya hidup Golongan bangsawan dan golongan rakyat 2015 Simulasi : Murid bermain congkak Tayangan Video :   Upacara kemangkatan dan pertabalan Kesenian tradisional Melayu Membuat Buku Skrap : Kegiatan masa apang CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) .1.1. Menjelaskan struktur susun lapis masyarakat Melayu 2.5.7. Menerangkan amalan hidup bermasyarakat untuk kesejahteraan 3.Adat resam .2.2. Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan rakyat jelata 1.12 / 08 . Menyenaraikan kegiatan masa lapang 1.Pendidikan Minggu 33 15 .3.

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 Minggu 34 35 22 . Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah Aras 2 2. Sabah PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) . Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah 1.2. Latar belakang sejarah Sarawak dan Sabah . Membuktikan kewujudan budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak dan Sabah 3.3. Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah 1.02/09 BAB 10 DAN 11 2.1. Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di Sabah HASIL PEMBELAJARAN Melorek dan Melabel Kawasan: Semangat Bermasyarakat Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah di atas peta  Kajian Gambar :    Petempatan kumpulan etnik  di Sarawak dan Sabah  Perbincangan Kumpulan :  Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak dan Sabah CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT Memanfaatkan masa lapang Permuafakatan mengukuhkan negara kita Mengamalkan hidup bersatu padu Kekayaan warisan budaya Malaysia Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat Sentiasa memajukan ekonomi negara UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME BAND 1 5 BAND 1 5 2015 DESKRIPTOR Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang negeri Sarawak Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu.4.1.1. Sarawak DESKRIPTOR Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang negeri Sabah Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu.5. Menceritakan pertalian sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu 1. Menghubungkaitkan kawasan petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah dengan cara hidup. Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia 3.2. budaya dan kegiatan ekonomi Aras 3 3. Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah 1.4 Sarawak dan Sabah a.Pertalian Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK Aras 1 1.3.

4.1.2. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah Aras 2 2.Kumpulan etnik dan petempatan MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK Aras 1 1.3. Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah 1.1.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 b.5. Keadaan masyarakat . Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah 1. Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia 3.3. Sarawak DESKRIPTOR Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang negeri Sabah Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu.2. Sabah PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) . Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di Sabah HASIL PEMBELAJARAN Melorek dan Melabel Kawasan : Semangat Bermasyarakat Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah di atas peta  Kajian Gambar : Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah     Perbincangan Kumpulan :  Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak dan Sabah  CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT Memanfaatkan masa lapang Permuafakatan mengukuhkan negara kita Mengamalkan hidup bersatu padu Kekayaan warisan budaya Malaysia Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat Sentiasa memajukan ekonomi negara UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME BAND 1 5 BAND 1 5 2015 DESKRIPTOR Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang negeri Sarawak Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu.1. Menceritakan pertalian sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu 1. budaya dan kegiatan ekonomi Aras 3 3. Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah 1. Menghubungkaitkan kawasan petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah dengan cara hidup. Membuktikan kewujudan buday bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak dan Sabah 3.

Menghubungkaitkan kawasan petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah dengan cara hidup. agama dan kepercayaan) MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK Aras 1 1. Membuktikan kewujudan budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak dan Sabah 3. Sabah CATATAN . Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di Sabah HASIL PEMBELAJARAN Melorek dan Melabel Kawasan : Semangat bermasyarakat Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah di atas peta  Kajian Gambar : Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah     Perbincangan Kumpulan :  Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak dan Sabah  CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT Memanfaatkan masa lapang Permuafakatan mengukuhkan negara kita Mengamalkan hidup bersatu padu Kekayaan warisan budaya Malaysia Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat Sentiasa memajukan ekonomi negara UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME BAND 3 5 BAND 3 5 2015 DESKRIPTOR Menghuraikan serta membuat rumusan yang mudah tentang sosio budaya masyarakat di Sarawak Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu. peraturan. kesenian. Sarawak DESKRIPTOR Menghuraikan serta membuat rumusan yang mudah tentang sosio budaya masyarakat di Sabah Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu. Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah 1. Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah 1. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah Aras 2 2.Cara hidup dan budaya (pendidikan.RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 Minggu 36 37 c.1.2. adat resam.15 / 09 .3.2.1. Kegiatan sosiobudaya 05 . budaya dan kegiatan ekonomi Aras 3 3.1. Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia 3.4.5. Menceritakan pertalian sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu 1.3. Menyenaraikan kumpulan etnik d Sarawak dan Sabah 1.

Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah 1.28 / 10 01 .5.14 / 10 Minggu 42 -43 17 .1.Eksport seperti sagu.1. Membuktikan kewujudan budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak dan Sabah 3.3. Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di Sabah 16 .RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 d. Aras 3 3. Kegiatan ekonomi . Menyenaraikan jenisekonomi di Sarawak dan Sabah Aras 2 2.Perlombongan .31 / 12 Melorek dan Melabel Kawasan : Semangat bermasyarakat Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah di atas peta  Kajian Gambar :  Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah  Perbincangan Kumpulan : Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak dan Sabah     BAND 2 Memanfaatkan masa lapang Permuafakatan mengukuhkan negara kita Mengamalkan hidup bersatu padu Kekayaan warisan budaya Malaysia Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat Sentiasa memajukan ekonomi negara 5 BAND 2 5 2015 DESKRIPTOR Menerangkan dengan jelas tentang kegiatan ekonomi masyarakat di Sarawak Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu.2. dan timun laut Minggu 38 Minggu 39 -41 Aras 1 1.3.25 / 09 25 . Sabah CUTI PENGGAL KE2 ULANGKAJI / (PT3) BERTULIS / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PROGRAM LEPASAN PT3 SPM 2016 & CUTI AKHIR TAHUN .1. Menceritakan pertalian sejarah Sarawak&Sabah dgn Kesultanan Brunei dan Sulu 1.4. Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah 1.2. Sarawak DESKRIPTOR Menerangkan dengan jelas tentang kegiatan ekonomi masyarakat di Sabah Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu. Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masy Malaysia 3.Sistem pertukaran barang .Sara diri . sarang burung.Perdagangan . Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah 1. Menghubungkaitkan kawasan petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah dgn cara hidup. budaya dan eko.