Anda di halaman 1dari 9

PMI – Plus , Minus , Interesting

( Baik , Buruk , Menarik )
Meluaskan fikiran tentang
sesuatu situasi. Elakkan reaksi
beremosi. Mengembangkan idea.

.CAF – Consider All Factors ( Ambil Kira Semua Faktor ) Meninjau semua aspek situasi dengan lengkap dan menyeluruh. Elakkan terlupa factor yang penting.

.C&S – Consequence and Sequel ( Kesan dan Akibat dari Kesan ) Menjangka apa yang akan berlaku selepas sesuatu cadangan dijalankan.

Objektif ) . Goals . AGO – Aims . Matlamat .Meramal kesan dan akibat bagi keputusan tersebut.Objectives ( Tujuan.

FIP – First Important Priorities ( Kepentingan Utama ) .Sentiasa menumpukan perhatian terhadap tujuan asal supaya matlamat tercapai. Elakkan perkara yang tidak berkenaan.

Elakkan perkara yang tidak patut diutamakan. .Perkara yang penting diutamakan. Mengambil kira perkara-perkara yang penting. Menentukan prioriti.

Elakkan pemikiran sehala sahaja.APC – Alternatives. Choices (Cara . . Possibilities. Pilihan ) Memikirkan beberapa perkara dengan serentak. Kemungkinan . Menentukan pilihan yang terbaik.

Elakkan membuat .OPV – Other People’s View ( Pandangan Orang Lain ) Mengambil kira pandangan orang lain sebelum membuat keputusan.

.keputusan yang terlalu memfokuskan diri.