Anda di halaman 1dari 67

RANCANGAN PENDIDIKAN

INDIVIDU SECARA DALAM
TALIAN (e-RPI)

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA
2015

Langkah
1
2
3
4

6

Proses Kerja
Log Masuk di http://apps2.moe.gov.my/ppi_rpi
Mengemaskini senarai dan maklumat murid.
Mengemaskini senarai STAF.
Mengemaskini maklumat GURU KELAS.
Melengkapkan LAPORAN PERUBATAN,
INDIVIDU TERLIBAT.
Melengkapkan draf PPI-2, PPI-5 hingga PPI-9.

7

Menyediakan draf PPI-3 dan PPI-4.

5

8
9
10
11

Peranan
Setiap pengguna
GPK 1/ Penyelaras
PK
Guru Kelas
Guru Mata
pelajaran

Mencetak dan hantar salinan draf PPI-3 & PPIGuru Kelas
4 kepada ibu bapa.
GPK 1/ Penyelaras
Melaksanakan perjumpaan sidang
PK
Melengkapkan PPI-1 berdasarkan hasil
perjumpaan sidang
Guru Kelas
Menambah baik PPI-2, PPI-5 hingga PPI-9
(jika perlu)

Langkah
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Proses Kerja
Menambah baik PPI-3 dan PPI-4 (jika
perlu)
Mencetak semula PPI yang telah
dipersetujui
Mendapatkan perakuan persetujuan
daripada ibu bapa
Melengkapkan GARIS MASA, PPI-10,
PPI-11
Pengesahan oleh Pengetua/Guru Besar
Mencetak Rancangan Pengajaran
Tahunan
Menyediakan Rancangan Pengajaran
Harian
Mencetak Rancangan Pengajaran Harian
Melaksanakan pengajaran berdasarkan
RPI
Mengemaskini status pencapaian murid

Peranan
Guru Mata pelajaran

Guru Kelas

Pengetua/G. Besar

Guru Mata pelajaran

Langkah 22 23 Proses Kerja Mencetak laporan pencapaian murid Melaksanakan semakan RPI berdasarkan garis masa Peranan Guru Kelas GPK 1/ Penyelaras PK .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN .

.

.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN .

.

.

.

SENARAI STAF .

.

PROFIL SEKOLAH .

.

MENU GURU KELAS .

.

MENU STATUS MURID PINDAH .

.

PELAPORAN .

.

.

.

.

.

.

.

.

Akses Untuk Ibu Bapa .

.

.

.

.

.

my/ppi_r pi .moe.gov.FRONT PAGE e-RPI http://apps2.

HALAMAN SEKOLAH .

PAPARAN SEKOLAH .

Menambah baik draf PPI-1. PPI-5 hingga PPI-9 GURU MATA PELAJARAN Menyediakan PPI-3 dan PPI-4 mengikut subjek diajar. PPI-2. . Merancang dan melaksanakan PII mengikut subjek yang diajar. • PPI-2. Menambah baik draf PPI-3 dan PPI-4 berdasarkan hasil perjumpaan sidang. • Memastikan ibu bapa menandatangani Borang Perakuan Persetujuan Ibu Bapa. PPI-5 hingga PPI-9 sebelum perjumpaan sidang.GURU KELAS • • • • Melengkapkan PPI-1. • Menghantar draf PPI kepada ibu bapa sebelum perjumpaan sidang.

CARTA ALIR PELAPORAN MEJA BANTUAN E-RPI PELANTIKAN HELP DESK: •Nama pegawai dicalonkan oleh JPN. •Bantuan dari segi teknikal dan isi kandungan. •Pelantikan dibuat oleh BPKhas. •Login ID dan kata laluan untuk JPN & PPD telah disediakan. .

.

PELAN INSTRUKSIONAL INDIVIDU (PII) .

PANDUAN PENGGUNA eRPI .

Zaini dan En. Mohd Hisyam). 4 Log-in ID guru tidak boleh Sila beri nama dan ic masuk? Saya cuba masuk guna guru tersebut di dalam . 2 E-RPI termasuk murid prasekolah? Semua MBK dalam Program Pendidikan Khas. PPD dan Sekolah? Jawatankuasa Peringkat Sekolah hendaklah di bawah jawatankuasa Program Pendidikan Khas.HELP-DESK BIL. SOALAN JAWAPAN 1 Sekolah Baharu tiada dalam menu pilihan? Pendaftaran akan dilakukan oleh BPKhas. 3 Mohon pencerahan mengenai AJK Peringkat JPN. Jawatankuasa peringkat PPD dan JPN adalah pegawai yang dilantik oleh JPN (En.

cikgu dengan nombor K/P di atas tadi tidak terpapar sebagai guru kelas? Kalau guru baru ia tidak ada dalam sistem. SOALAN JAWAPAN 5 Kenapa tidak boleh cetak draf e-RPI? Pautan data tidak berbentuk excel dala draf akibat migrasi sistem. cuba reset password cikgu berkenaan. Kalau guru lama. 7 PK/Penyelaras akan semak eRPI.HELP-DESK BIL. 6 Penyelaras dah masukkan nama sebagai guru kelas bagi 7 orang. Juga termasuk PBG. Nak guna password mana? PK/Penyelaras/PGB menggunakan password sekolah. Cuma 6 sahaja yang terpapar sebagai staf. 8 Maklumat guru yang baru bertukar tidak boleh Pastikan maklumat guru yang bertukar ke sekolah . Sistem akan stabil akhir bulan Julai.

10 Banyak sekolah key-in RPI tetapi butiran hilang. 13 Murid daripada sekolah rendah ke menengah. ambil semula .HELP-DESK BIL. Bila buka draf semua ruangan kosong? Memang belum boleh cetak. Kalau terpilih hapus. Adakah perlu key-in tiap hari?. 11 Jika sekolah mengalami masalah untuk akses internet? Beri galakan kepada guru-guru secara profesional. 12 Jika sekolah boleh buat secara manual. Adakah perlu guna menual?. adakah tunggu sistem stabil? Guna manual. apakah penilaian KPM jika datang memantau? KPM sedia maklum berkaitan masalah ini sehingga sistem stabil. SOALAN JAWAPAN 9 Bagaimana nak cetak dokumen dalam PPI3 dan PPI4. berpindah atau Pindah.

HELP-DESK BIL. SOALAN JAWAPAN 14 Tidak boleh tambah guru 2014 dan 2015. 15 PPI-3 bagi murid menengah. . Ambil daripada APDM. nak guna kurikulum mana? KSSM tiada untuk sekolah menengah? Guna KBSM. bahagian akademik.

SEKIAN TERIMA KASIH Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama .