Anda di halaman 1dari 2

MATLAMAT : Membantu para pelajar yang menghadapi masalah literasi dan numerasi.

STRATEGIK : Mengurangkan bilangan pelajar yang menghadapi masalah literasi dan numerasi.
Bil

Aktiviti

Pegawai
bertanggung jawab
Pengetua
Penolong Kanan

Sasaran

Tarikh
Jangka
Januari

Tarikh
Laksana
Januari

Ahli
jawatankuasa
P1NCH

Januari
Oktober

Januari
Oktober

Merancang dan
melaksanakan
program intervensi
sepanjang tahun
2010

Penubuhan
jawatankuasa
P1NCH peringkat
sekolah

Mesyuarat P1NCH
peringkat sekolah

Pencalonan pelajar
Guru tingkatan
intervensi tingkatan 1 Guru Bahasa
Melayu
Guru Intervensi
Kaunselor

Pelajar
tingkatan 1

Januari

Januari

Mengenalpasti
pelajar yang
mempunyai masalah
literasi dan numerasi

Ujian Pengesanan

Guru Intervensi

Calon pelajar
tingkatan 1 5

Januari

Januari

Menjalankan ujian
pengesanan terhadap
pelajar dan
menyaring pelajar
yang layak masuk ke
program intervensi

Proses Pengajaran
dan Pembelajaran

Guru Intervensi

Pelajar
intervensi

Januari
Oktober

Januari
Oktober

Menjalankan proses
P&P mengenal huruf,

Ahli jawatankuasa
P1NCH

Guru Bahasa
Melayu dan
Matematik

KPI
Membentuk satu
jawatankuasa P!NCH

Catatan

mengeja,
membatang,
membaca perkataan,
membaca petikan,
menulis dan mengira
6

Program Celik Huruf

Guru Intervensi

Pelajar
intervensi

Januari
Oktober

Januari
Oktober

Pelajar akan dapat


mengenal huruf,
mengeja,
membunyikan suku
kata dengan betul.

Program Bacalah
Anakku

Guru Intervensi

Pelajar
intervensi

Januari
Oktober

Januari
Oktober

Pelajar dapat
membaca dengan
lancar dan betul

Program Celik Sifir

Guru Intervensi

Pelajar
intervensi

Januari
Oktober

Januari
Oktober

Pelajar dapat
membaca dan
menghafal sifir
dengan betul

Ujian Penilaian dan


Diagnostik

Guru Intervensi

Pelajar
intervensi

Setiap
hujung
bulan

Setiap
hujung
bulan

Sekurang-kurangnya
3 orang pelajar akan
lulus ujian.

Menilai tahap
pencapaian pelajar
pada setiap bulan