Anda di halaman 1dari 2

L EM B AG A P EN DI DI KAN M A’ AR I F N U

MI ROUDLOTUL HUDA SEKARAN
Jl. Taman Siswa No. 04 Sekaran Gunungpati Kota Semarang
Mata Pelajaran

: Al Qur’an Hadis

Nama

: .......................................................

Kelas

: IV

No Absen

: .......................................................

I. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada hurug a, b, c atau d!
1. Al ’ Adiyat artinya adalah ...

2.

a. Kuda kepang

c. Kuda lumping

b. Kuda perang yang berlari kencang

d. Kuda Terbang

surat Al ’ Adiyat termasuk surah ...
a. Madaniyah

3.

b. 10

d. Asbabiyah

c. 9

d. 8

Jika dilihat urutan turunnya wahyu, Surah Al ’ Adiyat menempati urutan yang ke ...
a. 14

5.

c. Nabawiyah

Surah Al ’ Adiyat terdiri atas ... ayat.
a. 11

4.

b. Makiyyah

b. 13

c. 12

d. 11

Surat Al ’ Adiyat di dalam Al Qur’an menempati urutan yang ke ...
a. 98

b. 99

c. 100

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan ... ” .
Lanjutan dari arti potongan ayat surat Al Kautsar tersebut adalah ...
a. bertakwalah
b. berkurbanlah
c. bersyukurlah
7. Surah Al ’Adiyat diturunkan sesudah surah ...

d. 101

6.

a. Al Insyiroh
8.

b. Al ‘Asr

c. Al Bayyinah

d. berpuasalah
d. Al Lahab

Surah Al ’ Adiyat ayat 1-5 turun sebagai pemberitahuan Rasululloh SAW tentang pasukan ...

a. Perang
b. Berkuda
9. Nama Al ’ Adiyat diambilkan pada ayat yang ke ...
a. 4
b. 3
10. Ayat ketiga surah Al ’ Adiyat diakhiri dengan lafalz ...
a.
a.
b.
b.

‫ب ًحا‬ٛ ‫ُص‬
‫َع ْد ُب ُ ْد َع‬

c. Berani mati

d. Perdamaian

c. 2

d. 1

. ُ ‫َع َعب ْد‬
d. ‫حا‬
ً ‫ب‬ٛ ‫ضَع‬
c

11. Al Insyirah artinya ...
a. meluaskan

b. kelapangan

c. menyempitkan

d. melebarkan

c. Al Bayyinah

d. Ad Duha

c. Nabawiyah

d. Asbabiyah

12. Surah Al Insyirah turun sesudah surah ...
a. Al Insyiroh

b. Al ‘Asr

13. Surah Al Insyirah termasuk golongan surah ...
a. Madaniyah

b. Makiyyah

14. Surat Al Insyirah merupakan wahyu turun yang ke ...
Soal Ulangan Tengah Semester – MI Roudlotul Huda Sekaran

1

... Surah Al Insyirah ada .................................. 5 19.......” Jawab : ...................................... Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawabang yang tepat! 31.. .................... Ayat ketiga surah Al ’ Adiyat diakhiri dengan ................... 92 b.............. 23.............. Soal Ulangan Tengah Semester – MI Roudlotul Huda Sekaran 2 ................................. 13 c.............a.................... 28...... Surat Al Insyirah merupakan wahyu turun yang ke .................. ayat III.. Nama Al Insyirah diambilkan pada ayat yang ke .. Al Insyirah artinya ...... 25........ kemuliaan c... 10 d...................... surat Al ’ Adiyat termasuk surah . 11 15...... Arti dari Alam Nasyrah adalah? Jawab : ..................... lapang c............ Surah Al Insyirah dalam Qur’an menempati urutan ke ..................................... 12 d......... Lanjutkan terjemahan berikut “ karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada ...... 35........... 1 b.................. Surat Al ’ Adiyat di dalam Al Qur’an menempati urutan yang ke ................ 33....... Surah Al Insyirah ada . ...... 94 d...... ayat. Al ’ Adiyat artinya adalah . dadamu c........................................................... 27.. 8 18.............. .............. 11 c................. 29....... a........................................ “yang memberatkan ............. 26.. Isilah dengan jawaban singkat dan jelas! 21......................................................................... 34............... gelisah d................ 24.. 95 b.... kebajikan d............. 9 c................................. Orang yang seperti apa yang Alloh kecam menurut surat Al A’diyat? Jawab : ... Surah Al Insyirah turun ketika jiwa dan hati nabi dalam keadaan ....................... a.... Tuliskan surah Al A’diyat ayat 1! (boleh tulisan latin) Jawab : .................. a.... a..... kebaikan b....................... tanganmu b...... Dalam surah Al Insyirah diterangkan setiap kesulitan pasti ada ................. Nama Al Insyirah diambilkan pada ayat yang ke .......................... a............ Dalam surah Al Insyirah diterangkan setiap kesulitan pasti ada? Jawab : ......... 22........... 93 16.. 3 d............................ bimbang c...... 30................. ................................. ayat.... Surah Al Insyirah dalam Qur’an menempati urutan ke ....... gelisah b. ...... kemudahan II..................................... 4 20...... 32... 10 b.. Al ’ Adiyat terdiri dari .......................................................... pundakmu d.... a...................... Arti lanjutanya adalah ....... punggungmu 17........... “.........