Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN KBAT & i-THINK

SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN KOTA MARUDU 2015 / 2016


BIL

BULAN

OKT

AKTIVITI

2015
MEMBENTUK AJK PEMANDU

(I-THINK) PERINGKAT SEKOLAH


MESYUARAT PASUKAN PEMANDU
Merancang program
Pengurusan LDP, taklimat dan bengkel

2016
PELANCARAN PROGRAM I-THINK
LDP 1
Memberi pendedahan I-THINK kepada

murid
Guru melaksanakan Peta Bulatan dan

NOV

JAN

FEB

MAC
-

Peta Buih dalam P&P


LDP 2 (PENGUKUHAN I-THINK)

APRIL

Guru melaksanakan Peta Buih


Berganda dan Peta Pokok dalam

P&P
Coaching & Mentoring dari rakanrakan pemandu berkaitan KBAT/i-

MEI

THINK
LDP 3 ( PENGUKUHAN I-THINK)

JUN

Guru melaksanakan Peta Dakap dan


Peta Alir dalam P&P

PROGRAM PEMBUDAYAAN I- THINK DI


5

JUL

SEKOLAH
Guru melaksanakan Peta Pelbagai

Alir dan Peta Titi dalam P&P


Pemantauan oleh ketua panitia

TINDAKAN

CATATAN

OGOS
SEPT

OKT

Pemantauan oleh pentadbir


Mesyuarat penilaian dan refleksi
Merancang cadangan program

penambahbaikan
Melaksanakan program
penambahbaikan pelaksanaan KBAT

NOV

dan i-THINK
Melaksanakan program
penambahbaikan KBAT dan
i THINK

DIS

Menyediakan laporan penilaian

pasukan pemandu
Mesyuarat pembubaran semula i-

THINK
Merancang program 2016

Beri Nilai