Anda di halaman 1dari 3

Minggu yang

ke

Hari:

ISNIN

Tarikh:

04 JAN 2016

KELAS / MASA /
MATAPELAJARAN

KANDUNGAN

SCHOOL LAWN
1.10-1.45 PETANG
(40 minit)

PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

1.45-2.20 PETANG

PENGURUSAN KELAS

PERALIHAN
02.20-03.20 PETANG
(70 MINIT)
AMALAN BAHASA MELAYU
(ABM)
ENROLMEN:
/
-

Elemen Merentas Kurikulum


[EMK]:
Bahasa,
Pendidikan Alam Sekitar,
Nilai Murni,
Kreativiti dan Inovasi
TMK:
-

BBB:
Buku Teks,
Buku Aktiviti,
Buku Latihan

2 MELUR
05.00- 05.35 PETANG
(35 minit)
GEOGRAFI
ENROLMEN: /

Elemen Merentas Kurikulum


[EMK]:
Bahasa,
Pendidikan Alam Sekitar,
Nilai Murni,
Kreativiti dan Inovasi

TMK:
BBB:
Buku Teks,
Buku Aktiviti,
Glob
2 CARNATION
06.10-06.45 PETANG
(35 minit)
GEOGRAFI
ENROLMEN: /

Tema: SEKOLAHKU
Bidang Pembelajaran: Hasil Pembelajaran:
Murid dapat:
. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks;
Memerihalkan sejarah dan identiti sekolah; dan
Memerihalkan aktiviti utama sekolah.
Kriteria Kejayaan:
Murid dianggap berjaya sekiranya:
dapat bercerita mengenai sekolah baru mereka berdasarkan kepada pengalaman.
Aktiviti:
Murid bercerita tentang sekolah baru mereka
Murid membanding sekolah baru dengan sekolah lama mereka.
Murid menyebut 5 perkara yang menjadi identiti sekolah baru mereka.
Murid meneliti moto dan logo sekolah dengan merujuk pada kulit buku latihan.
Penilaian PdP:
Murid membuat latihan yang diberikan oleh guru.
Refleksi:

Tema: KEMAHIRAN GEOGRAFI


Bidang Pembelajaran: KEDUDUKAN
Hasil Pembelajaran:
Murid dapat:
Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud
Kriteria Kejayaan:
Murid dianggap berjaya sekiranya:
Dapat menyatakan nama garisan latitud utama dan melukis kedudukan garisan latitud
Aktiviti:
Soal jawab tentang bumi berdasarkan rajah
Murid Menunjukkan garisan latitud utama
Guru menerangkan konsep latitud dan kedudukan
Penilaian PdP:
Murid menjawab soalan di dalam buku aktiviti.
Refleksi:

Tema: KEMAHIRAN GEOGRAFI


Bidang Pembelajaran: KEDUDUKAN
Hasil Pembelajaran:
Murid dapat:
- Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud

MARTITA KEE
GURU KANAN MATA PELAJARAN
BAHASA
SMK ASSUNTA

Anda mungkin juga menyukai