Anda di halaman 1dari 10

Eman Kilangan Sandal

Esuk-esuk srengenge wis mlethek lan njebul saka turone Eman, si bocah
mbeling urung gelem tangi. Yo wis ngunu isine Eman sabendino.
Mbok Tar
: Le, tangi le ! wis padhang jingglang kok kowe sek mlungker
ae.
Lela
: Percuma mbok. Ora bakal dirungokake karo Cak Man.
Mbok Tar
: Gugahen kono. Guyangen banyu pisan lek gak gelem tangi
Lela
: Siap mbok.
Tapi….
Mbok Tar
: Lapo maneh??
Lela
: Ngkok kasure teles kabeh, paling yo cak man gak ngurusi.
Wes tenang ae, aku duwe cara dewe.
Lela
: (bengok-bengok nang kupinge Eman) ‘KOBONGANKOBONGAN..
Tulung… tulung… tulung..
Eman
: (gragapan) opo… opo.. kobongan??? (kaya kabeh diinteri)
Mbok Tar
: Ssssttttttt…….. iki yo lapo se?
Eman
: Lho mbok ana kobongan, gak ngungsi ta? (jek bingung
Mbok Tar
: Kowe iki ngelindurta?
Lela
: Hahaha… haha… iyo ak. Tak bijuki sampean. Salahe
dewegak
tangi-tangi.
Eman
: Ooo… arek cilik kurang ajar kowe iku.
Lela
: Babah se, anggite sampean iku gak cilik ta?
Mbok Tar
: Halaah.. podo cilike ae lok-lokan barang. Wes ndang nimbo
kono Man,
Eman
: Sek talah mak, bener jare sampean. Podo cilike lha iku
irunge… hahaha
Mbok Tar
: Lhe… lhe… tak untal kowe lak enak (Eman mlayu)
Bu RT
: Assalamualaikum. Ono opo iki mbok?
Mbok Tar
: Waalaikumsalam. Iki lho Bu RT, Eman terus. Wes biasane
nggawe kisruh.
Bu RT
: Oalah. Yahmno yahmene kok Eman terus. Kowe gak isinn ta
Man? Dadi lakon bandmo?
Eman
: Lha lapo isin. Wong aku klambnan og.

Wes ndang terno Izah kae lho. Ngelu aku mikirno kowe. Izah : Omongan mu Joh. koncoku selak garing o. ojo bengak-bengok ae. Bu RT : Hush ! jek apik kowe diingoni mbokmu. Mbok Tar : Zah mreneo! Bengak-bengok ae. Eman : Yo wes gak usah dipikir ! ngunu ae repot. Bu RT : Yo ndang budhal. angel lho nggawene.. Lela : Lealha Mbok. Yo seh? Eman : Kowe iku mesti melok-melok !! meneng ngunu lho. (bengok-bengok nang ngarep omahe Lela) Izah : La. Gak duwe omah ta? Opo? Imah mlaku dewe? Bu RT : Aduh Nak. Lela :Enggeh Bu.Lela : Halah… ngomong ae sapean gak duwe isin. llapo nang Jagalan? Ngguwak Eman ta? Eman : Iling Mbok anak dhewe diguwak. Izah pancen rada saliwang. under my umbrella. Cepet La ! Lela : Bengak-bengok nang omahe wong. e e e. ela.. (Lela lan Izah nang jagalan) Eman : Bu RT karo Mbok iki kok gak nggenah bluas e.. ndang cepet. Terno aku nang Jagalan. gak mlaku-mlaku laan aku. sak no konco mu ngkok nangis. Arepe nang omah ku lha dalah kesasar. Gak eneg balon kotak ndek kene. dungane kok elek ngunu se? Mbok Tar : Bah ! Bu RT : Sabar mbok.. ngene ae . Mbok aku mlaku-mlaku dhisek (saliman) Mbok Tar : Iyo Nak terno sampek omahe ae yo. suwe-suwe kowe ngkuk kuciwa lak sampek nggawe aku mangkel Eman : Lho mbok. Ndang mbalio. gak pamitan karo mas mu ta Ndhug? Izah : Lel. Mbok Tar : Wes mboh Man. Iku lho Mbok konco ku jek tas muleh teko Gua Hiro. Eman : Heh. anake dewe dikacangno ngene. Dikandani kok gak kenek. Kuwalat kapok lho yo Eman : Sopo sampean ? nguwalatno aku Mbok Tar : Ati-ati Man. (nyelonong ngalih).

Bu Haji : Iyo gak opo-opo Nik. Menik : Hehehe. lali gak tak gowo. Moro.Sampean jaken Eman ngaji saben sore sing karo Bu Haji iku oo. Campur ibu-ibu Nang jagalan. Alhamdulillah yah rotone ten Panjenengan.. naminipun Menik. Sisihan seh. Mbok Tar : Oh iyo yo. . Menik Menik Bu Haji. ngeterno sampe omah ku tok. yo dadi gawe. jare kancaku nang SPADA : ‘GAK ILOOK’. Tasku ues abot. Lak gak. lak gak mlaku-mlaku aku. Wulan Ramadhan kok ngerasani. Matur nuwun Bu Haji. nyalano Hpne bukaen inboxe. ues suwi gak ketemu. La iku !! Izah : HP. endel tenan bocah iki! Sopomu Zah? Izah : Koncoku Bu. kula mboten saget tuku omah. Menik. lha iku jejerane. Bu Haji : Nang kini aku Bu Hajine.o nang SPADA JOE. Izah : Karo aku ? Menik : Ora. GAK KUAT . Iki lho aku. Golekono Hpne. Nggawa omah. Jelasipun. Izah : Oalah Lela.. Sak jam aku muter-muter ora ketemu-ketemu. Aman sehat wal afiat sandal kula. SMSe ono nang kunu.. Menik : ( Nyaut sandal) La iki sandalku.!! Menik : Lanjut.. ngoleko kelas IX Hem. ( Bu Haji moro) Bu Haji : Assalamu’alaikum. ngkuk sore kowe kudu melu akku. ono arek jenenge Dhona. awas yo Eman : Hhhaaa…. waduh. karo sandalku iki lho...(ekspresi datar) Bu Haji : Arek iki gak waras ta Zah? (bisik-bisik) Izah : Gak ngerti aku Buk. Sopo Nduk iku jenenge? Izah : Jawab sing jujur lo. Menik : Oke.. sandal iki wae aku ditukoake karo Wong Tuwaku kok Bu. ?? moh aku. Iki pisan endi Menik ?? Menik : Assalamualaikum Izah.. Wes Man. Izah : Omahe wong tuwamu endi? Menik : Sepurane Zah. Bu Haji : Waduh... Iki sopo ngu ca’-nguncal sandal sasisih? Kowe ngerti ta Nduk? Izah + Menik : Wa’alaikumsalam Bu Haji. Izah ngomong dewe. waduh.. Menik : Hallo. omah. Omahmu endi Nduk sampe kesasar nang Jagalan? Menik : Wah.

Bu Haji : Ealah ndukk. Yo wes ndi. Izah + Bu Haji : Ramadhan yo nang kelase. lapo mecucu koyok ngunu ? tambah elek kon . Izah + Bu Haji : GUBRAK..o.. Dempok.? Cemburu ta? Bu Haji : Lalapo? (melet nang Faiz Ramadhan) Iki isien formulire? Izah : (moco Formulir) Izah : Nami? Menik : Raden Putri Menik Menok Mawon Seneng Masak Nang Pawon.Bu Haji : SMSe arek iku maeng Nik? Menik : Mboten Bu Haji. Jawaban ogak gak iso digubris... Assa. Numpak len nganti terminal. mudun pengairan pioso.taman ono. latar ombo... Nik. Bu Haji : Omahmu ndukk. Nang Pos Kamping Tarmin : Woi bro. lungguh karo Fendy. mudun keras. ndukk. SMSe pacare sing nang Hpne. tk gawe mulih. Menik : La iku. Izah : Sekolah? Menik : SMP Luar Negeri Ploso Izah : Alamat? Menik : Numpak bus Puspa Indah jurusan Malang.... Terus ae..tonggo ngarep omahku sing sugih. mumpung isih Ramadhan.. Izah : Bu Haji. Ono omah tingkat 2 dicat putih. gelem melu pengajian karo Izah? Menik : Insyallah Bu Haji. GLODAK !! Menik : Ojo ngunu. Menik : Ketua RTku Bu. sabar.. sampek perempatan Pos Doreng. Izah+menik : Wa’a. sing apik toh karo adek Menik :D Bu Haji : Ues-ues Nduk. Madiun.. (Blak-blakan) Bu Haji : (mencep) Gak usah dibahas. Terus ae. Izah : Sugih men kowe Nik. Ana kreta kelinci numpak. mandek ndagele. iki aku gak mbijuk. Mlaku terus ono umbul-umbul wama kuning. orang sabar cepet dapet pacar. La. Izah : Niki buk. Poso-poso mengko mokel lo. Menik : (ngguyu) Lapo .. Oper len ijo jurusan endi ae... Menik : Waalaikumsalam Bu Haji Bu Haji : Aku durung salam ndukk.

iku yo sarane Bu RT. Eman : Lho ya. Ngunu lho.Eman : Ngunu ta? Koncone dewe jare elek. aku dikon mbokku melu pengajian Ibu-ibu. Tarmin : Astaghfirullahaladzim. !! . Aku wes eroh. ibu-ibu kok ayu. Yo podo eroh. Kabeh : Owalah… Izah : Lha ngkok kowe lak dadi dasteran Man. Tarmin : Opo kowe wis siap? Ilengo kowe jek cilik Ayu ta? Eman : Apane. Ngejak geger ta? Izah : Hem… (ngece) anggite aku wedi ? Imah : Kecil kowe iku. anggite aku kate kawin aa? Izah&imah : (moro-moro teko) opo kawin? Izah : Eman kate kawin. (ngece) (kabeh kate gelut) Bu Haji : Astaghfirullahaladzim. Tarmin : Opo? Wes nggolek penghulu ta? Eman : He? Lha lapo athek penghulu. (rodok bengok) Tarmin : Ono opo she? Eman : Aku dipekso karo pilihane mboku. Duduk aku lo y seng ngomong. ojo kurang ajar karo aku Tarmin : Iyo. Karepen ben aku tobat. Ngunu-ngunu aku yo anake mbokku. Gak usah diomong-mongno.. Tarmin : Lha iyo. karo mbok-mbok? Izah&imah : Hhahaha Eman : Ojo ngawyr ta kowe? Sopo sing kate kawin? Tarmin : Lha iku maeng. awakmu jare kudu nuruti pilihane mbokmu Eman : Sakjane. Yo wes koyok mbokku ngunu. Saknone kowe Eman : Sek ta? Lapo kowe nyabut nyebut ae? Tarmin : Kapan iku dilaksanakno? Eman : Ngkuk sore. Tarmin : Lho?? Astaghfirullahaladzim Man. Tarmin : Opo? Sing temen Man (kaget) Eman : Iyo Min. Tarmin : Berarti mbokmu la’an sing elek. Edan tenan ! Eman : He. Edan iku Man. Eman : Maksutku. aku yo rodo wei karo mbokku. kowe lapo? Edan-edan barang. Imah&izah : (ngguyu) Eman : He..

. Bu Haji : (kabeh podo kumpul) Assalamualaikum…(banter) ya ahli kubur( irih) Jamaah : Waalaikumsalam wr. biasane kowe yo ngelokno aku ngunu Imah : yo Izah : Tapi sing tak omong lak bener se? Imah : Yo Izah : Salahe dewe mbeling Imah : Yo Kabeh : Ya yo ya yo ae Bu Haji : Wes buyar. tak pernah mau mengalah a.. Mending nglakoni hal-hal sing positif. Sepurane Bu Haji kulo telat. Imah : iyo. Ayu e. . ana bocah papat arep geger. Saiki ayo di bahas masalah nkale arek nom-noman.Ancen bener jare Rhoma Irama. Yo opo iku? Mbok Tar : Eman ta Bu Haji ? Ancene kowe iku senengane geger tok Man. Izah : hemm… (mencep) ayu aku kok.. Tarmin : iyo. arek cilik ngunu ae jare ayu. Mau isuk. Jian ! Eman : Aku maneh Kabeh : Lha sopo mane lak gak kowe ? Menik : Assalamualaikum... Eman : lho Min. Izah kar Imah ngelok-ngelokne aku Yo gak trimo se? Izah : Halah. Ibu-ibu iki ono anggota anyar jenenge ‘Menik’ Menik : (ngguyu) Monggo.wb Bu Haji : Jamaah. Ora kok gelut ae Sorene nang masjid. asli menik-menik. Kabeh : DARAH MUDA Bu Haji : Ono opo maneh? Bendino kok geger ae. “Darah muda darahnya para remajaa Kabeh : Jeng jeng jeng Bu Haji : Yang selalu merasa gagah. Bu Haji : Waalaikumsalam. oh yo gpp ndug. Jamaah : Dalem. Bu Haji : Nggeh pun. aa. Eman : iku lho Bu Haji.

Menik : Oohh… ngunu toh. Menik : Lucu sampean. Tarmin : Anak sampean yo yo ae. mosok aku mlaku ambek topeng monyet ?? Izah & Imah : (mencep) Izah : Sepurane yo. eman bibir kayak kursi ta ? Menik : Hahaha… Mas Eman karo adheke kok lucu banget toh. Gak ero aku wes kaya Putri Kate Midleton a ?? Imah : He ? Putri Kodok paling Lela : Onoke Pangeran Kodok duduk Putri Kodok. ibu-ibu sampean kabeh kudu nuntun anake dhewedhewe ben ora kecanthol gawean-gawean sing elek. Ogak kok mari korupsi. Bu Haji : Dadi. mabukmabukan. terus nang Mbali ndelok tenis. lsp. Eman : Lak rame ae. Mbok Tar : Koyok kowe iku Min. . Ayu aku kok. Lela : Heleh. Pak. podo ae.. Kancaku paling gak nggenah kok iku. Kayak gasakan. Ono yo an sing jare berobat nang Singapur tapi gak moleh. Wes ta ayu aku kok.. Mbak Imah ae lho... Izah : Halah. Eman : Mbak Menik engko mulehe karo aku yo ? Tarmin : lha aku Man ? Lela : Sampean ambek Mbak Ijah. ehm..Tarmn : iri seh kowe ? Izah : he ? gak yo.. wes mari kenalane ? Kabeh : Saaammmpuuunnn. Lela : Preeettt. Astaghfirullah. Emando Bieber Van Persie. Mosok aku bareng karo walang sangit ?? Izah & Imah : wleek… Bu Haji : ehm. Menik : (lungguh sanding Eman karo mesem) wes suwe toh Mas melok iki ? Eman : Oow… yo yo lah. Wong jelas-jelas ayu aku. Hahaha… Tarmin : (ngece) He. Di didik supaya dadi wong juju. Lela : Babah. nyusahke iyo. Jeneng sampean sopo Mas ? Eman : Kenalno. Aku iki kayak-kayak o dijuluki Pak Ustadz. Lela : sssttt… rame ae yo. Tarmin : lha yo..

wb Imah : Waalaikumsalam wr wb Bu Haji : Kok durung mulih mah. Mosok wes lalian. Ndilalah kumpo e keri.. Wektu mulih saka masjid.. Assalamualaikum. Bu Haji : Lo sandalku kok ilang. Imah : Lo kok aku Bu. Bu Haji. Imah : Nggeh Bu Haji. nuntun la’an ? Bu Haji : Dadi mari ngene opo sing elek ditinggal sing apik ayo di gowo muleh. kowe sing ndurung mulih dewe ngunu..Bu Haji : Gak moleh-moleh.. Bu Haji : Blonjo opo mah. Dadi di kumpo sek. Tapi aku ana urusan liyane iki. wes salam se aku mau. Bu Haji : Wes yo rek aku tak mulih sek. Imah : Heheh. Imah : Mangkeh lak ngrentosi kate riyoyo rego kabeh mundak Bu Haji. poso-poso lo ! Imah : Lha terus sinten lak mboten Eman. Mbok Tar : Wah. Bu Haji : Hheehhh. klambi riyoyo Bu Haji. Imah : Kulo ngrantosi Izah. Menik : Nggeh Bu Haji. Imah : Lo kok saget Bu Haji. Moro-moro. Bu Haji : Assalamualaikumsalam wr. lha jarene mboten angsal su’udzon. Imah : Wonten napa bu? (marani Bu Haji) Bu Haji : Sandalku ilang Mah. Bu Haji : Iyo wes aku tak mulih sek. Imah : Paling nggeh Eman Bu sing njupuk. Bu Haji : Poso jek intuk 6 kok wes tuku klambi riyoyo. Bu Haji : Lo kate nang ndi? Imah : Kulo bade blonjo bu. Opo ta pesawate ban e kempes.. Dadi aku pamit sek. hehehe. aku gak mok kei.. Bu Haji mbonten supe ta? ngagem sandal kok sisihan. . Bu Haji : Be’e kowe sing njupuk. gak oleh su’udzon. Bu haji : Aku iki yo jek enom Mah. Imah : Sampun Bu Haji.

Tarmin : Edan. engkok mari magrib ayo di inceng sopo sing njupukan. meneng o.. aku.. (isin) Imah : Hahahah. sandalku ilang Man. Olahraga Cak. Izah : Dadak aku yo yo. Eman : lho. Bu Haji : Ues di dengkek a maling e ? Bu RT : Iyo. gantian saldale Eman sing ilang nang masjid. Eman : Nyeker dech ! Menene muleh ngaji.. Tarmin : Kowe gak salah ndeleh ta ? Lela : Iyo.. Rai ne wong ae saiki yo sisihan. Tarmin : Man. aku wingi. Dina keloro. Bu Haji : Hhuuuusssttt. aku kok koyok gak petuk kowe wingi. Cak Eman. (gragapan) Eman : Sek-sek. Maling saiki nyolonge gak sandal sak pasang. Wes ta ? Imah : Maeng sing mlayu rene.... Menik mlayu-mlayu dipergoki Eman. (mulih saka masjid) Eman : Lhuala sandalku ilang. Menik : Ee. Mari magrib. yok opo iki ? Bu RT : Iki kudu di basmi cepet-cepet. Izah : Halah sewu telu ae lho. Aku mek petuk Menik... Kowe petuk a Man ? Eman : Gak i. Gak popo. Nyolong ae sisihan. Bu RT : Lha kok ? Bu Haji : Lha yo se ? sisih lanang sisih wedok.Bu Haji : Yowes aku tak mulih sek Imah : Kondur nggem opo? Bu Haji : Yo terpaksa nyeker aku Imah : Owalah bu. Mbok Tar : Ancene edan. Ilang sisih. Kelangan kok sampek bolak-balek. Eman : Wes mboh !! Sandhalku ilang terus. Sandal anyar iku. Izah : Iyoh. Bu Haji : Ngene ae. sandhale Eman ilang maneh. Bu Haji : Kok maling.aa. bu kok yo mesa’aken temenan sampean iku. Nik lapo kowe mlayu-mlayu ? Menik : Ee. . Sampean lak pikun sakdurunge wayahe se ?? Izah : (ngenyek) kuwalat se ? Imah : Bu RT.

lapo kowe njupuki sandale wong-wong ? Menik : Lha jare Bu Haji tinggalen sing elek-elek jupuken sing apikapik.Kabeh : Hahahahahaha…… Lela : (menggos-menggos) lha iku maling e. ayu-ayu kok nyolongan. Bu Haji : Ya Allah.. Mbok Tar : Lhealah ndug. Eman : Ndi ? Lela : Menik iku lho ? Menik : Lho ? apa buktine ?? Eman : Opo sing mbok gowo ? Izah : (ngrebut) lha iki sandalku. Kabeh : Ealahhh… GLODHAK !!! Meniiiiiiiikkkkk…….. Menik. Yo sandal e sing apik tak jupuk. :P TAMAT . Terus sandalku sing elek tak tinggal..