Anda di halaman 1dari 3

Apa Itu Sejarah?

Menurut Kamus Dewan
Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau.

Menurut pandangan tokoh:
a) Ibn Khaldun - Sejarah membincangkan tentang masyarakat manusia, atau
peradaban manusia, tentang perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu
b) Muhd. Yusof Ibrahim - Sejarah merupakan catatan ataupun rekod
mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu
c) Herodotus - Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab
mereka melakukannya
Dua sumber untuk mengkaji sejarah
I. Sumber pertama
a)
b)
c)
d)

fosil - tinggalan haiwan atau tumbuhan dari zaman lampau
manuskrip - naskhah tulisan tangan
artifak - barang tinggalan yang dicipta oleh manusia pada zaman lampau
batu bersurat

II. Sumber kedua
a)
b)
c)
d)
e)

buku
majalah
surat khabar
risalah
ensiklopedia

Tiga kaedah utama untuk mendapatkan maklumat sejarah
I. Kaedah lisan - Kaedah temu bual dengan individu tertentu sama ada tokoh sejarah
atau orang awam.
II. Kaedah bertulis - Kajian sejarah yang dibuat berdasarkan bahan bertulis atau
bercetak seperti buku, majalah dan surat khabar.

 Abad .jangka masa tertentu (yang lama dalam sejarah) 1 abad = 10 tahun 1 abad/ kurun = 100 tahun 1 alaf = 1000 tahun 3.Zaman selepas kelahiran Nabi Isa III. Setiap peristiwa sejarah perlu dikaji mengikut urutan masa yang dinamakan sebagai kronologi.Satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. iaitu: I. Zaman Sebelum Masihi(SM) . 2. Tahun Hijrah . Sarawak  Pemukul kulit kayu  Tulang mawas  Tembikar  Tapak arkeologi . Zaman Masihi(M) .Tarikh yang dikira mulai tarikh hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah Tinggalan sejarah yang terdapat di Muzium Negara  Gendang Dongson  Tengkorak Homo sapien sapien  Manuskrip Sejarah Melayu  Lukisan batu di dinding Gua Niah. fosil atau manuskrip yang belum dicetak.Zaman sebelum kelahiran Nabi Isa II.Satu alaf bersamaan dengan 1 000 tahun  Era . Kronologi bermaksud susunan peristiwa menurut masa berlakunya peristiwa tersebut Kronologi masa  Dekad . Kaedah arkeologi .Satu abad/ kurun bersamaan dengan 100 tahun. Konsep masa dalam sejarah juga dilihat mengikut zaman.III. Kronologi 1.Kajian terhadap tinggalan purba seperti artifak.  Alaf .

Sarawak . Sarawak  Lembah Bujang. Melaka  Kota Belanda.Bahan sejarah terdapat di tempat bersejarah  Bukit Tengkorak. Melaka  Kota Margherita. Kedah  Kota A Famosa. Sabah  Gua Niah.