Anda di halaman 1dari 3

JADUAL SPESIFIKASI ITEM

MATEMATIK TAMBAHAN KERTAS 2


UJIAN AWAL MAC TINGKATAN 5 2016
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
BAHAGIAN
NO.

BAB

KONTEKS
TOPIK

SUBTOPIK

Menyelesaikan
T4 - 4 A4: Persamaan Serentak
Persamaan Serentak

(a) Panjang Lengkok;


Luas Sektor
T4 - 8 T1: Sukatan Membulat
(b) Panjang Lengkok;
Luas Sektor
(a) Sebutan ke-n bagi
Janjang Geometri

A
4

T5 - 1 A6: Janjang

T4 - 9 K1: Pembezaan

RENDAH

(a)(i) Titik Tengah

Kefahaman

Kefahaman

3
5

PECAH
CADAN
BIL
AN
GAN
SOALAN
SOALA
KBAT
1

Kefahaman; Sintesis

Kefahaman

TINGGI

Kefahaman

(b) Luas Poligon


(a) Sukatan
Kecenderungan
Memusat; Sukatan
Serakan
(b) Sukatan
Kecenderungan
Memusat; Sukatan
Serakan
(a) Pengetahuan Luar
Topik: Geometri
Pepejal
(b) Titik Pusingan
(c) Titik Pusingan

KONSTRUK (MENGIKUT MARKAH)


SEDERHANA
5

(b) Hasil Tambah n


Sebutan Terawal bagi
Janjang Geometri

(a)(ii) Pembahagian
T4 - 6 G1: Geometri Koordinat
Tembereng Garis

T4 - 7 S1: Statistik

MARKAH

Kefahaman

Kefahaman; Aplikasi

Kefahaman; Aplikasi

Kefahaman

Penilaian

Kefahaman; Sintesis

4
2

Kefahaman; Aplikasi

Kefahaman

B
9

10

11

12

T5 - 2 A7: Hukum Linear

(a) Aplikasi Hukum


Linear
(b) Aplikasi Hukum
Linear
(c)(i) Aplikasi Hukum
Linear
(c)(ii) Aplikasi Hukum
Linear
(a) Pengetahuan Luar
Topik: Teorem
Pithagoras

(b) Pengetahuan Luar


Topik: Trigonometri
T4 - 8 T1: Sukatan Membulat

T4 - 7 S1: Statistik

T4 - 10

ST1: Penyelesaian
Segi Tiga

Pengetahuan

Pengetahuan; Kefahaman

Kefahaman

Kefahaman

Pengetahuan, Kefahaman

Kefahaman

(c) Panjang Lengkok

(d) Luas Sektor

(a) Garis Selari dan


Serenjang
(b) Persamaan Garis
T4 - 6 G1: Geometri Koordinat
Lurus
(c) Lokus

T4 - 9 K1: Pembezaan

3
3

(b) Garis Tangen

(c) Garis Tangen

(d) Perubahan Kecil

Kefahaman

Kefahaman

Kefahaman

(b)(i) Sukatan Serakan

Kefahaman

(a)(i) Petua Kosinus

(a)(ii) Petua Sinus

Kefahaman

(a) Sukatan
Kecenderungan
Memusat
(b)(i) Sukatan
Kecenderungan
Memusat

Kefahaman

Kefahaman
3

Kefahaman

Kefahaman
4

Kefahaman

(a) Pengetahuan Luar


Topik: Objek dan Imej

Kefahaman
4

Kefahaman

Kefahaman

Kefahaman

12

13

T4 - 10

ST1: Penyelesaian
Segi Tiga

T4 - 11 SS1: Nombor Indeks

14

SS2:
T5 - 10 Pengaturcaraan
Linear

(b)(i) Ambiguiti dalam


Segi Tiga

(b)(ii) Luas Segi Tiga

(a) Indeks Harga


(b) Penukaran Tahun
Asas

Kefahaman
3

Kefahaman

Kefahaman

(c) Indeks Gubahan

Kefahaman

(d) Indeks Harga

Kefahaman

(a) Aplikasi
Pengaturcaraan Linear

Kefahaman

(b) Aplikasi
Pengaturcaraan Linear

Kefahaman

(c)(i) Aplikasi
Pengaturcaraan Linear

(c)(ii) Aplikasi
Pengaturcaraan Linear

39

60

AGIHAN SOALAN MENGIKUT ARAS KESUKARAN


PERATUS (%)
ARAS
MARKAH
32.5
RENDAH
39
50
SEDERHANA
60
17.5
TINGGI
21
100
JUMLAH
120
2
22

Kefahaman

ar, terpulang kepada sekolah masing-masing sama ada nak diambil kira atau tidak.

ARAS KESUKARAN KESELURUHAN IALAH


AGIHAN SOALAN KBAT IALAH

Kefahaman

120

SEDERHANA
18%

Kefahaman
21

14

22

Anda mungkin juga menyukai