Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SRI DAMANSARA

PERSIARAN MAHOGANI,
52200 KUALA LUMPUR.

Tel & Fax: 62744135

Ruj.Kami: SKBBSD/01/01/018 ( )
Tarikh : 4 JANUARI 2016
Kepada:
EN. WAN MUHAMMAD ZAIMEE B. WAN OMAR
SK Bandar Baru Sri Damansara
Persiaran Mahogani
52200 Kepong, KL.
Tuan/Puan,
PELANTIKAN SEBAGAI KETUA PENYELARAS NETBOOK 1MALAYSIA
(ACER/ASPIRE ONE )
Adalah dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.
2.
Berhubung dengan perkara yang tersebut di atas, maka pada menjalankan kuasa
yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 )
seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998. P.U. (A)
196 bahawa dengan ini Tuan/Puan telah dilantik sebagai Penyelaras Netbook
1Malaysia ( Acer/AspireOne ) berkuatkuasa mulai 2 Julai 2015 sehingga 31 Disember
2015.
3.
Anda dipertanggungjawab untuk menyelia 35 buah netbook yang diagihkan ke
Sekolah SK Bandar Baru Sri Damansara untuk penggunaan murid-murid dalam
program Literasi Matlamat dan Komunikasi ( ICTL ).
4.
Semoga dengan perlantikan ini, Tuan/Puan dapat menjalankan segala
tanggungjawab dengan penuh ikhlas, dedikasi serta berjaya meningkatkan prestasi
sekolah ke arah yang lebih cemerlang.
5.

Kerjasama dan perhatian Tuan/Puan diucapkan terima kasih.

Sekian.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,

( OOI BAN AIK )


Guru Besar