AKTA KANAK-KANAK 2001

PENGENALAN 
 

Kes sosial meningkat Akta digubal ekoran daripada salah satu perakuan yang terkandung dalam PINTAS PINTAS peraku kaji undang-undang sosial undangsedia ada, dilulus Jemaah Menteri pada 14.05.1997 JK Khas kaji ± Pengerusi: YB Dato Seri Mohd. Najib Tun Hj. Abd Razak

Hasil kajian J/K Khas berkenaan mendapati bahawa undang-undang sedia ada kurang membantu dalam menangani gejala sosial atas alasan-alasan berikut: 

 

Terlalu banyak undang-undang khusus yang undanghanya tertumpu kepada sesuatu isu yang tertentu Kurang relevan dgn keadaan semasa kerana tidak mengambilkira keperluan baru Kurang tekan tanggungjawab ibubapa Tiada sedia khidmat sokongan seperti perkhidmatan kaunseling Tidak mengambilkira aspek persekitaran bagi perkembangan & pembangunan kanak-kanak ± kanakpersekitaran yang mesra kanak-kanak kanak-

samb««. 
Draf Awal disedia UM (Law  

Faculty) Dilulus Dewan Rakyat 17.10.2000 & Dewan Negara ± 18.12.2000 Diwarta: 1.3.2001 Dikuatkuasa pada 1. 8. 2002

CIRI-CIRI PENTING AKTA KANAK-KANAK 2001
Gabungan 3 Akta utama AKTA MAHKAMAH JUVANA 1947 AKTA PERLINDUNGAN WANITA DAN GADIS 1973 AKTA PERLINDUNGAN KANAKKANAK-KANAK 1991

CIRI-CIRI PENTING AKK 2001  

 

Takrifan kanak-kanak kanak di bawah 18 tahun tanggungjawab jenayah kekal 10 tahun (S.82 Kanun Keseksaan) Jamin Kesejahteraan kanak-kanak kanak elak pertindihan Tekan peranan/tanggungjawab individu, penjaga, keluarga dan masyarakat Tekan aspek pembangunan berbanding hukuman Perlindungan diperluas kepada ibu yang hamil Hukuman kapada eksploitasi seks Berdasarkan kepada Konvensyen Hak Kanak-Kanak Kanak-

samb«« 

 

 

Tidak boleh ditangkap/tahan/bicara kecuali ikut Akta ini Ibubapa wajib hadir semua peringkat prosiding Ibubapa/penjaga boleh bela jika tidak diwakili peguam Pemberitahuan pengambilan kanak-kanak dalam kanaktempoh 1 minggu Kewajipan Pegawai/Pengamal Perubatan ± S.27 Kewajipan Keluarga ± S.28 Kewajipan Pengasuh ± S.29

samb«.   

Pelindung atau Polis blh membenarkan rawatan perubatan kk tanpa memperolehi keizinan yg disebut dalam subseksyen (2) Fasal 24 KK ditempatkan selamat selama 3 tahun @ sehingga mencapai 18 tahun, mana yang lebih pendek Keizinan ibu @ bapa @ penjaga bagi pengangkatan kk itu hdklah dikecualikan jika ibu, bapa @ penjaga tdk menuntut @ muncul KK yg hamil luar nikah dan memerlukan perlindungan blh memohon dimasukkan ke tempat selamat Tanggungjawab Pelindung untuk memberitahu Mahkamah bagi kk mengenai kemasukan & juga peninggalan kk itu

Akta ini berkaitan dengan kanak-kanak dalam 3 aspek Pemulihan Pelindungan Pemeliharaan

AKTA KANAK-KANAK 2001 mengiktiraf bahawa:

wawasan negara sbg negara maju sepenuhnya ialah suatu negara di mana keadilan sosial & pemb. moral, etika & rohani sama pentingnya dgn kemajuan ekonomi dlm mewujudkan suatu masy. M¶sia madani yg bersatu padu, progresif, damai, penyayang, adil & berperikemanusiaan seorg kk bukan shj. Merupakan suatu bahagian penting masy. sedemikian ttp juga merupakan kunci kehidupan, pemb. & kemakmuran masy. masy.

‡

samb«.. 

TiapTiap-tiap kk berhak untuk mendapat pelindungan & bantuan dalam segala hal keadaan tanpa mengira apa-apa jenis apaperbezaan Peranan & tanggungjawab keluarga dalam masyarakat supaya mereka menunaikan tanggungjawab mereka sepenuhnya sbg sumber pemeliharaan, penyaraan, pemulihan & perkembangan kanak-kanak dalam kanakmasyarakat 

AKTA KANAK-KANAK 2001 mengakui bahawa: 

Seorg kk, oleh sebab ketidakmatangan dr segi fizikal, mental & emosinya, memerlukan pelindungan, pemeliharaan & bantuan khas, selepas kelahiran utk memblhkannya turut serta dlm menyumbang secara positif ke arah membtk suatu masy. Madani yg unggul Keluarga merupakan kump. asas dlm masy. yg menyediakan suasana semulajadi bg pembesaran, penyaraan & kebajikan semua anggotanya, khususnya kk, spy mrk blh membesar dlm suasana aman, bahagia, kasih sayang & persefahaman utk memperoleh keyakinan penuh, maruah & nilai diri seorang manusia 

KANDUNGAN AKTA KK 2001 

15 Bahagian ± 135 Fasal

Bahagian Tajuk I Permulaan II Majlis Penyelaras Bagi Perlindungan Kanak-Kanak KanakPelantikan Pelindung, dll Mahkamah bagi KK

III IV

Bahagian V

samb«. Tajuk

KK yang memerlukan Pemeliharaan dan Pelindungan

VIKK VIKK yang memerlukan Pelindungan & Pemulihan VII VIII Tidak Terkawal Pemerdagangan & Pemelarian KK

IXTempat Selamat & Tempat Perlindungan IXTempat

Bahagian X

Samb«. Tajuk

Tatacara Jenayah Di Mahkamah bagi Kanak-Kanak KanakDalam Pemeliharaan Orang Yang Layak Dan Sesuai Perintah Sumbangan Penyiasatan, Penangkapan, Penggedahan, Penyitaan,

XI

XII XII dsb.

samb«.. Bahagian XIV Tajuk Pelbagai

XV Peruntukan Kecualian Dan Peralihan

BAH. II: MAJLIS PENYELARAS BAGI PELINDUNG KANAK-KANAK FUNGSI:FUNGSI:Menasihat Menteri dlm aspek perlindungan kanak-kanak Membuat syor-syor berkaitan perlindungan yg memenuhi keperluan kk & keluarga Membangunkan program pendidikan kpd org ramai dlm aspek pencegahan, penganiayaan & pengabaian kk Sebagai Penasihat kpd Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak

Keanggotaan Majlis Penyelaras Bagi Perlindungan KK

Ketua Pengarah (Pengerusi) Timb. KP (Timb. Pengerusi)

Pendaftar sbg S/usaha

11 orang wakil agensi Kerajaan

Tidak melebihi daripada 7 orang luar

Mesyuarat Majlis Penyelaras bagi Perlindungan KK Perlu diadakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun 7 orang anggota menentukan kuorum dan Pengerusi merupakan undi penentu sekiranya undi sama banyak

Penubuhan Pasukan Pelindungan Kanak-kanak (Fasal 7)
Ditubuhkan di seluruh Malaysia untuk menyelaras Perkhidmatan Keluarga dan kanak-kanak setempat kanak-

Pengerusi (Pelindung)

Keanggotaan
Pengawai Perubatan

Pegawai Kanan Polis Mana-mana orang lain yang munasabah

BAH. IV: SEK. 11 ± PENUBUHAN DAN BIDANGKUASA MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK

Seorang Majistret Kelas Pertama Dibantu oleh 2 Mempunyai penasihat, seorang bidangkuasa daripadanya membicara mestilah wanita semua kecuali melibatkan kesalahan perintah di bawah kecuali subseksyen 39(4), Kesalahan yang 42(4), 84(3) atau boleh 86(2) dihukum mati

TEMPAT BERSIDANG DAN ORANG YANG BOLEH HADIR DI MAHKAMAH BAGI KANAKKANAK  

Bangunan atau bilik yang berasingan dan sekiranya bangunan yang sama hendaklah mempunyai pintu keluar & masuk yang berasingan Hendaklah bersidang pada hari-hari yang berlainan haridaripada persidangan Mahkmah-mahkamah lain MahkmahOrang yang boleh hadir:hadir:1. Anggota & Pegawai Mahkamah 2. Kanak-kanak, ibubapa, penjaga, peguambela, saksi & Kanakorg lain yg kena-mengena secara langsung dgn kes kena3. Mana-mana org yang ditentukan oleh ManaMahkamah

BAH. IV SEK: 13 TEMPOH PERINTAH MAHKAMAH BAGI KK
Tiada tempoh boleh melampaui tarikh kk itu mencapai umur 18 tahun kecuali perintah berhubung dengan:
Penahanan di suatu tempat tahanan, asrama akhlak, sekolah diluluskan, Sekolah Henry Gurney, Institusi atau pusat yg diluluskan

Mana-mana tempoh percubaan

Pengawasan oleh seorang Peg. Kebajikan Masy. Atau Peg. Akhlak

BAH. IV: SEK. 16 ± Anggapan Mengenai Umur 

ApaApa-apa Perintah yg dibuat dlm pertuduhan itu tdk boleh dibatalkan dgn apa-apa bukti apakemudiannya bahawa umur itu telah dinyatakan dgn tdk betul Jika mahkamah merasa ragu-ragu, perakuan raguseorang Peg. Perubatan hendaklah disifatkan sbg umur sebenar melainkan & sehingga dibuktikan sebaliknya. 

BAH. V: SEK. 17 ± PENGERTIAN KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN & PERLINDUNGAN
KK dicederakan dr segi fizikal, emosi @ seksual oleh ibubapa/penjaga/anggota keluarga Ibubapa/Penjaga tahu ttp tdk melindungi kk drpd kecederaan @ penganiyaan Ibubapa/Penjaga tdk layak, telah abai, tdk upaya menjalankan pengawasan & pengawalan sepatutnya Ibubapa/P¶jaga telah abai @ keberatan men¶adakan pemeliharaan,makanan, pakaian, tpt. berteduh yg cukup KK tdk mempunyai ibubapa/penjaga @ telah dibuang & tiada org yg sesuai-sanggup & berupaya memeliharanya KK itu perlu diperiksa, disiasat @ dirawat bg maksud memulihkan@ memelihara kesihatannya & ibubapa @ penjaga enggan memberi kebenaran

sambungan:KK berkelakuan dgn cara yg memudaratkan dirinya, Ibubapa/penjaga tdk upaya, keberatan @ gagal mengambil langkah-langkah memperbaiki keadaan

KK yg alami kecederaan emosi akibat pertelingkahan keluarga
Ibubapa/p¶jaga kk telah melakukan kesalahan @ tdk melindunginya drpd kesalahan yg dinyatakan dlm jadual pertama @ diprihalkan dlm sek. 31, 32 & 33 akta ini KK adalah anggota yg sama dgn kk @ org yg disabitkan kesalahan diperenggan (1) & dlm bahaya kesalahan yg serupa akan dilakukan ke atasnya KK yg mengemis, menerima sedekah @ menjalankan penjajaan yg salah dr segi undang-undang

BAH. V: SEK-30(1) KUASA MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN & PERLINDUNGAN
(a) Ibubapa/Penjaga sempurna bon (tempoh dinyata Mahk).
@ sbg (b) Jagaan seseorang tambahan layak/sesuai (tempoh (a) & (b) dinyata Mahk. (c) Pengawasan Pelindung/ org dilantik (e) Bagi KK yg tiada S.30(1) MBKK Ibubapa/penjaga @ Perintah terbuang diletakkan dgn Ibubapa pelihara sesuai (d) Tempat Selamat yg ditetapkan oleh KPKM (3 thn @ hingga selama (2 thn @ hingga 18 mana yg > pendek 18-mn > pendek)

BAH. VI :SEK. 30(8)-PEMELIHARAAN & PELINDUNGAN (a)Bengkel
Interaktif S.30(8) tambahan (a)± (e): (b)Syarat + (b) Lawatan Tetap Ibubapa (Tempat Selamat)
(c)

Runding dengan GB/ Pengetua sebulan sekali (Ins. Pendidikan)

Jika seorang mengambil seorg kk dlm peliharaan, jagaan atau kawalannya hendaklah tdk lewat drpd satu minggu selepas itu memberitahu pelindung ttg pengambilan itu Apabila pemberitahuan diterima, pelindung hdklah membuat siasatan ± hal keadaan, sebab pengambilan & kesuaian pengambilan kk Jika selepas siasatan dibuat & difikirkan oleh Pelindung suaimanfaat, dia boleh 1. Memerintahkan spy kk itu dikembalikan 2. Membenarkan pengambilan kk tersebut dgn syarat Jika syarat diingkarkan, Pelindung boleh waran dgn memerintahkan spy kk itu 1. Diambil keluar drpd pemeliharaan, jagaan atau kawalan org itu 2. Diletakkan di suatu tempat selamat atau dlm jagaan saudaranya atau seorg yg layak & sesuai sehingga kk itu mencapai 18 tahun @ selama apaapa-apa tempoh yg lebih pendek

BAH. V: SEK. 35-PEMBERITAHUAN TTG PENGAMBILAN KK KE DALAM PEMELIHARAAN, JAGAAN ATAU KAWALAN

BAH. IV: SEK. 38 ± PENGERTIAN KK YG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN & PEMULIHAN

(a)Didorong laku seksual atau
berada dlm suasana bawa kpd perlakuan seksual (b) Tinggal / kerapkali mengunjungi rumah pelacuran (c) Bersama/bwh kawalan penyelenggara/muncikari/org bekerja atau berkepentingan dgn urusan rumah pelacuran

S. 38

BAH. VI: SEK. 40(3) PELINDUNGAN & PEMULIHAN

(a)Tempat Perlindungan
(3 tahun) dgn syarat lawatan tetap Ibubapa/penjaga Pengawasan Pegawai Kebajikan (max. 3 thn) dgn syarat
(d)

S.40(3) Perintah MBKK

(b) Peliharaan Orang Layak (max. 3 thn)

(c) Ibubapa Ikat Bon (max. 3 thn

Samb«.. PELINDUNGAN & PEMULIHAN
(a)Diancam bg.
pelacuran/lucah S. 41(2) Pelindungan segera (b) Dikurung atau ditahan melanggar Bah. VI (c) Berlaku kesalahan Bah. IV Masuk Tempat Perlindungan

(d) Hamil luar nikah (baru)

BAH. VII ± SEK. 46(2): KANAK-KANAK TIDAK TERKAWAL
S.46(1) Ibubapa mohon ke Mahkamah Perintah Tahanan Sementara di Sek. Diluluskan @ Tempat Perlindungan @ Asrama Akhlak @ Pusat

S.46(2) Perintah MBKK

(aa) Hantar ke Sek. Diluluskan @ Tempat Perlindungan @ Asrama Akhlak @ Pusat (bb) Pengawasan Pegawai Akhlak @ Org dilantik Mahk (max. 3 thn)

BAH. X: TATACARA MAHKAMAH
«.sambungan (a) Amaran & lepaskan (b) Lepaskan dengan bon bekelakuan baik (kk) (c) Peliharaan saudara @ org sesuai/layak (d) Bayar denda, pampasan @ kos

S.91(1) Kuasa Mahkamah apabila kesalahan dibuktikan

TATACARA MAHKAMAH
«..sambungan (e) Perintah Percubaan S.98 S.91(1) Kuasa Mahkamah (f) Masuk Sek. Diluluskan @ Sek. Henry Gurney (g) Sebatan max. 10 kali rotan (lelaki) di premis Mahkamah (h) Penjara ( 14 thn ke atas)

TATACARA MAHKAMAH
«.sambungan
Lapor diri S.93(1) Tambahan (a)± (h) Bon Ibubapa/Penjaga Bengkel Interaktif Runding dgn Guru Besar / Pengetua sebulan sekali Lawatan Tetap ke Sekolah Diluluskan @ Sek. Henry Gurney

KESALAHAN  

1.

Pemeliharaan & Pelindungan 1. Max. Rm 20,000 @ 10 tahun @ kedua-dua keduadulu separuh Tidak lapor: max. RM 5,000.00 @ 2 tahun @ keduakeduadua sekali Menyiar berita: RM 10,000 @ 5 tahun @ kedua-dua keduasekali Perlindungan & Pemulihan: 1. sek 43(a) ± (h) & (k): max. RM 50,000.00 @ max 15 tahun @ kedua-dua sekali kedua2. dulu RM 10,000.00 @ 5 tahun @ kedua-dua keduasek 43(i) ± (j): max. RM 50,000.00 & 3 ± 15 tahun & 6 sebatan

KATEGORI 1 (Ditangkap Dan Ditahan Polis Kerana Terdedah Kepada Bahaya Moral) Ditangkap dan Ditahan Polis Kerana Terdedah Kepada Bahaya Moral

CARTA ALIRAN PROSES KERJA PENGENDALIAN KES KK YG MEMERLUKAN PEMULIHAN & PELINDUNGAN

Kes Dihadapkan Ke Mahkamah (Perintah Tahan Sementara Ke Tempat Pelindungan) Siasatan Awal Mengadakan ³ Inquiry´ (Laporan Sosial) Hadapkan Ke Mahkamah (Perintah) TEMPAT PERLINDUNGAN (3 thn. Kecuali atas pertimbangan Lembaga Pelawat selepas sethn menjalani perintah) ATAU 2. BEBAS saudara/orang yang layak Iibubapa/penjaga (ikat bon) Pengawasan Peg. Keb. Masy.
1.

CARTA ALIRAN PROSES KERJA PENGENDALIAN KES KK LUAR KAWAL
KATEGORI 1
(Ditangkap Dan Ditahan Polis Atas Kesalahan Jenayah) Pesalah dihadapkan ke Mahkamah Disyaki bersalah Kes Diserahkan Kepada Pegawai Akhlak Penyiasatan Latarbelakang Pesalah Juvana Laporan Akhlak Ke MAhkamah Keputusan Mahkamah

KATEGORI KE 2 (Ibubapa/Penjaga Menghantar Anak Yg Tdk Terkawal Kpd Jbt Kebajikan Masy.)

Ibubapa/Penjaga Menghantar Anak Yg Tdk Terkawal Kpd Jabatan Kebajikan Siasatan Dijalankan Oleh Pegawai Akhlak Membuat Permohonan Ke Mahkamah Keputusan Mahkamah Dibebaskan ATAU Percubaan Akhlak ATAU Masuk Institusi

CARTA ALIRAN KERJA KES KK YG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN & PELINDUNGAN
Terima Aduan Orang ramai Lawat tempat kejadian Kes dirujuk Hospital

Dptkan Laporan Perubatan

Disyaki Penganiayaan?

Melawat Kk dan keluarga

Tidak

Ya

Buat Laporan utk Fail

Ambil kk dlm jagaan Sementara/bawa Kpd Pegawai

Dptkan Laporan Peg. Perubatan secara bertulis

Sambungan««
Lawat kk utk maklumat tambahan Bawa kk ke hdpan Majistret/ Buat Laporan Polis jika perlu

Siasat dan sediakan laporan

Dptkan perintah selanjutnya Drpd Mahkamah

Menyelia kk

Kaunseling

Bantu pulihkan keluarga

SEKIAN TERIMA KASIH