Anda di halaman 1dari 3

PROPOSAL LAPORAN AKHIR

PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI PELEPAH KELAPA SEBAGAI


ADSORBEN DALAM PENYERAPAN LOGAM NIKEL (Ni) dan
TEMBAGA (Cu) DARI AIR LIMBAH PELAPISAN LOGAM

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Menyelesaikan


Pendidikan Diploma III Jurusan Teknik Kimia
Politeknik Negeri Sriwijaya

Oleh :
Eka Apryanti
0613 3040 1036

JURUSAN TEKNIK KIMIA


POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PALEMBANG
2016

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL LAPORAN AKHIR

PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI PELEPAH KELAPA SEBAGAI


ADSORBEN DALAM PENYERAPAN LOGAM NIKEL (Ni) dan
TEMBAGA (Cu) DARI AIR LIMBAH PELAPISAN LOGAM

Oleh
Eka Apryanti
0613 3040 1036

Palembang,

Januari 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ir. Hj. Aisyah Suci Ningsih, M.T


NIP. 196902191994032002

Ir. Jaksen M. Amin, M.Si


NIP. 196209041990031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Kimia

Ir. Robert Junaidi, M.T


NIP 196607121993031003

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL LAPORAN AKHIR

PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI PELEPAH KELAPA SEBAGAI


ADSORBEN DALAM PENYERAPAN LOGAM NIKEL (Ni) dan
TEMBAGA (Cu) DARI AIR LIMBAH PELAPISAN LOGAM

Oleh
Eka Apryanti
0613 3040 1036

Palembang,

Januari 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ir. Hj. Aisyah Suci Ningsih, M.T


NIP. 196902191994032002

Ir. Jaksen M. Amin, M.Si


NIP. 196209041990031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Kimia

Ir. Robert Junaidi, M.T


NIP. 196607121993031003

Anda mungkin juga menyukai