Anda di halaman 1dari 7

HAK DAN KEWAJIBAN

ASASI DALAM ISLAM


DINI WIDYA A.
IK-Reg/6
10507020011100
6

Hak Asasi Manusia Menurut Konsep Islam


Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi
menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab
seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara
maupun individu yang tidak boleh diabaikan.
Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya
darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram
atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Maka
negara bukan saja menahan diri dari menyentuh
hak-hak
asasi
ini,
melainkan
mempunyai
kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini .

Kewajiban Asasi ManusiaDalam


Islam
Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata
untuk mengabdi kepada-Nya. Dan inilah kewajiban
paling dasar (asasi) dari seorang manusia. Lebihlebih lagi bagi kita, umat muslim. Andai setiap
manusia menyadari akan hal ini, niscaya tidak akan
muncul sifat-sifat dengki dan perasaan ingin
menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudara
mereka sendiri. Karena mereka tahu, bahwa ada
kewajiban untuk selalu memelihara kebaikan, baik
yang ada pada mereka atau orang lain.

Al Quran surat Al Maidah:56


Hakekatnya:
Jin dan manusia diciptakan untuk menggemban
kewajiban-kewajiban, kewajiban utamanya
menyembah Allah.

Hak-hak manusia
merupakan imbalan
daripada kewajibankewajiban yang
ditunaikannya.

Sistem Hukum
Islam

1. Mengutamakan
kewajiban terlebih
dahulu
2. Hak adalah hasil
dari kewajiban
3. Adanya
keseimbangan dan
harmoni antara hak
dan kewajiban

Sistem Hukum
Barat

1. Hak-hak seseorang
diutamakan
2. Kepentingan
individu diutamakan

Syariat Islam yang Kekal dan


Persoalan Masa Kini
Ahmad Zaki Yamani,Menteri Urusan Minyak dan
Pertambangan Arab Saudi

Pertentangan antara individu dan kepentingan


masyarakat merupakan satu masalah yang sangat
penting pada zaman sekarang dan menimbulkan
banyak cabang permasalahan lainnya. Jadi inti
persoalannya adalah mengenai hubungan dan
perimbangan antara kewajiban dan hak manusia.

A
M
I
R
E
T

A
K

H
I
S