Anda di halaman 1dari 1

KEASN LIBERALISME

Pemikiran liberal adalah ideologi barat yang meresap ke dalam kehidupan


manusia secara halus tanpa di sedari tetapi terancang .pada awalnya menjurus
kepada globalisasi ekonomi sejagat dgn agenda utamanya perdagangan
bebas.dDicanang sebaik mungkin kepentingan globaqlisasi ekonomi dunia demi
perdagangan yang adil dan menguntungkannya.kononnya dengan perdagangan
bebas menguntungkan para pengguna .
Pemikiran liberal bukan sahaja berfokuskan kepada ekonomi tetapi menyerang
seluruh peradaban dan tamadun mana- mana bangsa ,matlamat yang paling tinggi
ialah meresap ke dalam gerakan dan fikrah islam dengan strategi yang terancang
dan berkesan .secara umumnya didapati pengarul liberal telah mengubah istilahistilah baru dengan alasan berdakwah dengan hikmah dah menjaga
keharmoniaankaum.
Kesan liberal juga telah menrubahpedekatan dakwah .Kebanyakkan gerakan
islam di Mailaysia tanpa melihat kepada perancanganmusuh islam yang
terselindung.penggunaanperkataan Allah dalam kitab Bible terjemahan bahasa
melayu disokong dan dihujah secara syarakdan aqal tanpa melihat kepada
kepentingan di Malaysia dan kesannya kepada bangsa melayu khasnya.ianya
disokong tanpa melihat kepada yang tersirat di sebalik penggunaan perkataan
tersebut dalam kitab bible terjemahan bahasa melayu.
Liberalisme merubah strategi dakwah gerakan islam .Daripada pembela
keadilan untuk islam kepada hanya berdialogdan berdiskusi kononnya secara
hikmah.mana-mana gerakan islam yang ke depan membela islam dengan agak
agresifdituduh sebagai melampau atau tidak memahami uslub dakwah.ketika itu
mereka amat digeruni .
Ada juga para cerdik pandai yang menyalahkan gerakan islam kerana krana
menanam sifat permusuhan dengan penganut agama lain.sedangkan di sana ada
titik-titik persamaanantara islam dan agama tersebut seperti kristian dan
yahudi.Sepatutnya org islam menggunakan persamaan tersebut kearah
pendamaian dan keamanan dengan membina titik persamaan.
Peliknya titik persamaan di tonjolkan sedangkan peristiwa dulu dan sekarang
yang telah di lalui oleh umat ini tidak dinyatakan.Walaupun ade persamaan n,ada
juga perbezaan yang membawa kepada permusuhan kerana beberapa syarat tidak
dipenuhi.Rasulullah SAW sendiri manghalau yahudi dari bumi khaibar kerana
kejahatan mereka.Walaupun ada titik persamaan,tetapi kalau tidak memenuhi
syarat-syarat yang sepatutnya perlu diperangi .

Anda mungkin juga menyukai