Anda di halaman 1dari 4

NO

NIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

001-13/AP
022-13/AP
024-13/AP
025-13/AP
030-13/AP
031-13/AP
038-13/AP
041-13/AP
043-13/AP
045-13/AP
049-13/AP
057-13/AP
060-13/AP
071-13/AP
081-13/AP
089-13/AP
098-13/AP
110-13/AP
112-13/AP
113-13/AP
121-13/AP
125-13/AP
131-13/AP
134-13/AP
141-13/AP
146-13/AP
148-13/AP
156-13/AP
169-13/AP
162-13/AP
173-13/AP
177-13/AP
178-13/AP
181-13/AP

NAMA
AAN NURCAHYO
BUDI HARTONO
CANDRA MAULANA
DAHLIA
DEWI NUR
DIAN DEVITA
ELIS RAHMAWATI
EVA MARIANI
FAJAR HAMZAH
FATMA MELYANI
FITRI
HALIMAHTUS SA'DIAH
HERMANSYAH
JUMIATI
MUHAMMAD AFRIAJI
MAHDALIANA
MEGA PUTRI SUSANTI
NENI APRIYANI
NIRMANIA
NOOR HIKMAH
NOVIA DWIYANTI
NUR AMINAH
PARNI WATI
PURWATI
RINA ANDRIANI
RIZKI MAULIDA.S
RIZKY FITA FIANA
SARIANI
SINGGIH NURHIDAYAT
SITI AISYAH
SORAYA AYU WANDIRA
SUJUD SIXRIANINOR
SUMMIATI
SYARIFAH SAFIRA LUTFIA ALAYDRUS

L/P
L
L
L
P
P
P
P
P
L
P
P
P
L
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
L
P
P

1
A
.
.
.
.
.
.
.

2
I
.
.
.
.
.
.
.

3
S
.
.
.
.
.
.
.

4
T
.
.
.
.
.
.
.

DAFTAR HADIR & KETERLAMBATAN SISWA KELAS X AP-C


ADMINISTRASI PERKANTORAN
SMK NEGERI 2 SIMPANG EMPAT
BULAN MEI 2014
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S .
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
A
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

35
36
37

184-13/AP
190-13/AP
195-13/AP

TRI SUTRISNO
YOHANES
ZUBAIDAH

L
L
P

JUMLAH
Catatan : Terlambat 3 kali dihitung Alpa 1 kali

Mengetahui,
Wakasek Kesiswaan dan OSIS

Dyah Ratna Perwita,S.Pd., M.M.


NIP.19710607 200804 3 003
Catatan : Menghilangkan Absen Denda

21
.
.
.
.
.
.
.
.

22
.
.
.
.
.
.
.
.

23
.
.
.
.
.
.
.
.

24
.
.
.
.
.
.
.
.

25
.
.
.
.
.
.
.
.

26
.
.
.
.
T
.
.
.

27
.
.
.
.
.
.
.
.

28
.
.
.
.
.
.
.
.

29
.
.
.
.
.
.
.
.

30
.
.
.
.
.
.
.
.

31
.
.
.
.
.
.
.
.

S
1
0
0
0
1
0
0
0

I
1
0
0
0
1
0
0
0

ABSENSI
A
T JMLH
1
1
4
2
1
3
0
0
0
0
0
0
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Simpang Empat, 31 Mei 2014


Wali Kelas

Mahrita Juliani, S.E.


NIP.19840403 200904 1 002

22

34

100