Anda di halaman 1dari 4

contoh soal olimpiade IPS

1. Dibawah ini adalah syarat

syarat peta. Kecuali


a. Legendab. Simbolc. Keterangand. Insete. Skala
2. Warna hijau dan biru tua di peta menggambarkan
a. Dataran rendah dan dataran tinggib. Dataran rendah dan pegununganc. Dataran
tinggi dan laut dangkald. Dataran rendah dan laut dalame. Dataran rendah dan danau
3. Peta kecil yang menjelaskan peta pokok disebut
a. Indeksb. Insertc. Inzetd. Orientasi
4. Peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi yang se
benarnya disebut
a. Peta reliefb. Peta khususc. peta digitald. Peta topografie. Peta geografi
5. Cara memperbesar dan memperkecil peta dapat menggunakan alat
a. Panthographb. Planographc. Piktographd. Fenviograph
6. Kumpulan peta dalam bentuk buku
disebut
a. Kliping petab. Dokumen petac. Atlasd. Globe
7. Untuk mempermudah mencari letak suatu kota, gunung dalam atlas menggunakan
a. Daftar isib. Lampiranc. Juduld. Indekse. Legenda

8. Jika skala
peta 1 :
15.000.000

maka setiap 1
cm di peta m
enggambarkan
jarak
sebenarnya
a. 1,5 kmb. 15
kmc. 150 kmd.
1500 km