Anda di halaman 1dari 2

Bengkel KSSR Bahasa Cina Tahun Enam

Pada 14 Januari 2016 (Khamis), Jabatan Bahasa telah menganjurkan
satu program iaitu “Bengkel KSSR Bahasa Cina Tahun Enam”. Tujuan
bengkel ini diadakan adalah untuk menambah pengetahuan peserta tentang
penulisan rancangan pengajaran harian (rph) KSSR yang tepat, berkongsi
pengalaman menulis rph serta menjalankan pembentangan rph yang telah
dituliskan oleh setiap kumpulan.
Sebelum menjalankan bengkel ini, penasihat bengkel, penubuhan
sebuah jawatankuasa bengkel telah dilaksanakan. Cik Chew Kwong Kiat
telah menjadi penasihat bengkel ini. Pengerusi bengkel, Lim Peng Chong
telah

mengadakan

beberapa

kali

perjumpaan

dengan

semua

ahli

jawatankuasa bagi memastikan semua perkara berjalan dengan lancar dan
baik. Ahli jawatankuasa adalah terdiri daripada guru penasihat, pengerusi,
AJK dokumentasi, AJK jurugambar, AJK Teknikal, dan pengacara.
Pengerusi turut meminta semua peserta membahagikan empat
kumpulan berdasarkan sem masing-masing. Setiap kumpulan telah mendapat
satu jenis rph yang harus ditulis dan dibentang dalam bengkel tersebut. Maka,
ini merupakan satu arena untuk semua peserta berinteraksi sesame lain di
samping menyumbang idea dalam penulisan rph tersebut. Pengerusi turut
meminta setiap kumpulan harus berjumpa dengan pensyarah masing-masing
untuk membetulkan rph mereka.
Pada hari tersebut, bengkel telah dijalankan tepat di Dewan Zaaba
pada pukul 1.30 petang. Kami semua telah tiba di situ dan mengambil tempat
masing-masing. CIk Chew telah memberi ucapan sebelum bengkel ini
berlangsung. Beliau telah mengucapkan tahniah kerana setiap kumpulan
dapat membuat sebuah rph dalam masa yang ditetapkan. Semua peserta
juga menjalankan sesi fotografi bersama dengan keempat-empat pensyarah
iaitu Cik Chew, CIk Khor, Encik Goh, dan Encik Yeoh.
Seterusnya, sesi pembentangan telah bermula dahulu dengan
keempat-empat wakil kumpulan semester 7. Setiap wakil kumpulan telah
membentangkan

hasil

rph

mereka

dengan

baik.

Selepas

itu,

sesi

AJK jurugambar telah mengambil gambar-gambar semasa peserta sedang membentangkan rph mereka. Bengkel ini telah memberi banyak manfaat kepada semua peserta. terima kasih. …………………………… (CHONG XIN CHENG) Setiausaha. Kemudian. Yang menjalankan tugas. bengkel ini telah dijalankan dengan berjaya dan lancar. bengkel ini dapat menambahkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada semua peserta pada masa sekarang. Mereka juga memberi pendapat mereka semasa membentangkan rph mereka. Yang penting sekali. Bengkel KSSR Bahasa Cina Tahun 6 18 Januari 2016 . sesi pembentangan juga diteruskan oleh keempat-empat wakil kumpulan semester 5. Pada masa yang sama.pembentangan diteruskan oleh keempat-empat wakil kumpulan semester 6. Setiap wakil kumpulan telah berkongsi hasil rph mereka tentang aktiviti yang akan dilakukan pada setiap langkah dengan baik. Akhir sekali. Setiap wakil kumpulan telah membentangkan dan menghuraikan rph mereka dengan fasih dan lancar. Sekian.