Anda di halaman 1dari 4

Bi l 1, Is u 1 - Bu da ya

Ke rj a Ce m e rl an g

I PG KA MP US BA H A S A ME L AYU

BULETIN SAIN S SOSIAL
Menarik di dalam...
Ketua Bidang
Informasi Tentang
MQA

2
2

Orang Cemerlang

2

Cadangan aktiviti
2012

3

Budaya Kerja
Cemerlang

3

Bengkel Pembinaan
Modul Sejarah dan
PSV

4

Kerja Lapangan
Geografi

4

Langkah Mengurus
Tekanan

• Berhenti bercakap atau
berfikir
• Tenangkan diri dan kira
1 hingga 10.
• Tarik nafas .
• Tegangkan otot, genggam tangan dan hembus
nafas perlahan-lahan

F e b rua ri 2 0 1 2

B UDAYA K ERJA IPG

I

PG KBM— 30 Disember 2011,
Amalkan budaya kerja cemerlang
berteraskan budaya kerja IPG.
Saranan ini telah disuarakan oleh
Pengarah Datin Siti Hanifah bt.
Madarsa dalam ucapannya semasa
Mesyuarat Staf Profesional yang telah
diadakan pada 30 Disember 2011
yang lalu.
Menurut beliau setiap
pensyarah perlu mengingati dan memahami apakah budaya kerja IPG
dan diharap dapat
mengamalkannya dalam menjalan tugas-tugas
di IPG KBM. Budaya kerja
IPG yang
dimaksudkan
ialah budaya kerja
profesional, budaya ilmu, budaya
kepimpinan, budaya akhlak
dan moral , budaya penyayang,
budaya hidup
sihat dan
budaya
estetika.
Datin Siti Hanifah juga
menyarankan agar setiap warga IPG KBM melaksanakan
segala tugas dan cita-cita
secara terarah. Lakukan halhal yang bermanfaat untuk
meningkatkan kualiti tugas

seharian.
Usaha-usaha untuk meningkatkan kualiti pedagogi haruslah sentiasa
dilakukan dari semasa ke semasa. Pensyarah juga diseru agar membantu para pelajar untuk meningkatkan kualiti
pelajar yang kita hasilkan. Antara
aspek utama ialah meningkatkan
keyakinan diri dan kemahiran pengucapan awam para pelajar. Hal ini penting
untuk membekalkan pengetahuan dan
pengalaman yang cukup untuk pelajar
sebagai seorang guru.

INFO

Usaha yang halal
adalah suatu yang
fardu selepas
yang lain”

Hadis riwayat
At-Tabrani dan Al-Baihaqi

I

AMALKAN 5 ‘S’

PG KBM— 17 Oktober
2011,
dalam pertemuan pertama Pengarah
IPG KBM yang baharu iaitu
Datin Siti Hanifah bt
Madarsa menegaska n
perlunya warga IPG KBM
mengamalkan 5 ‘S’ walau di
mana jua kita berada dan

dalam apa jua urusan.
Amalan 5 ‘S” yang
dimaksudkan oleh beliau
ialah

senyum
sapa
salam
sopan
santun.

Salam Takziah
Takziah buat Pn Zainun Abu
Bakar Ketua Jabatan Sains
Sosial atas pemergian bonda tercinta pada 14 Februari 2012 bersamaan 21
Rabiulawal 1433 yang lalu.
Semoga rohnya dicucuri
rahmat. Al-Fatihah

Cadangan Aktiviti Penting Jabatan Sains Sosial 2012 AKTIVITI BERSAMA KETUA BIDANG CADANGAN TARIKH Bengkel Bank Item Siri 1/2012 15-17 Februari 2012 KPKI : PSV Binaan paper Mache Guru SK (PPD Petaling Utama) 6-8 mac 2012 KPKI: SDP Dalam Pengajaran BM 20-22 Mac 2012 KPKI: Koperatif Dalam Pelajaran Pengajian Sains Sosial 18-20 April 2012 Bengkel Penyediaan Modul PSV dan Sejarah 22 –24 Mei 2012 Pelancaran Buku dan CD lagu kanak-kanak 20 Jun 2012 Seminar Sejarah 18-19 Julai 2012 Program Bulan Penghayatan Kemerdekaan 1 Ogos . “ Jangan kamu berlengah-lengah lagi apabila sudah tiba masa bagi melakukan nya.Bu da ya Ke rj a Ce m e rl an g K E T UA B I DA N G Orang Cemerlang NAMA Orang cemerlang kerjanya cermat Orang cemerlang kerjanya berhemat Orang cemerlang kerjanya bertempat Orang cemerlang kerjanya tepat Dr Fatimah bt. Nov 18. Terima M E N C A PA I SASARAN. Saadon Bidang Sejarah Pn Wak Chu a/p Wok Bidang Pendidikan Seni Visual En Hafitz b. Mohd Dahalan Pengajian Sosial Dr Ramli b.16 September 2012 Bengkel bank Item siri 2/2012 7-9 Ogos 2012 Pameran dan Penilaian PSV / karnival seni 3 –5 Oktober 2012 Pertandingan Pop Band Peringkat IPG KBM Bengkel Pemurnian Modul PSV dan Sejarah 13 Oktober 2012 30 Oktober 2012 . Norrul 11 Januari 2012 I INF O R MAS I T E N TA NG A UDI T M QA PG KBM. Abi Talib. Penerangan yang jelas telah diberikan berkaitan penyediaan folio pensyarah dan juga penyediaan folio pelajar.” Seni Visual dan Major Pengajian Sosial.. Misram Bidang Kemahiran Hidup Orang cemerlang buat bersungguh Orang cemerlang azamnya kukuh Orang cemerlang tidak merungut Orang cemerlang tidak bertangguh Orang cemerlang gayanya anggun Orang cemerlang katanya bersantun Orang cemerlang lakunya beralun Orang cemerlang langkahnya tersusun. Is u 1 . Khamis Bidang Pendidikan Muzik En Hamdan b. Nasihat Ali b. Maklumat yang diberikan sangat memberi manfaat kerana Jabatan Sains Sosial akan berdepan dengan proses Audit MQA ( sekiranya diperlukan ) untuk major Pendidikan kasih Encik Lee atas sumbangan yang diberikan. terima kasih kepada Encik Lee Thoo Hai kerana telah memberikan banyak informasi berkaitan audit MQA. Berdasarkan maklumat yang diperoleh. diharap semua pensyarah akan bersedia melangkapkan keperluan audit MQA.M uka s u rat 2 Bi l 1.

doc TAHNIAH DAN SEL AMAT BE RTUGAS T E M PA T B A H A R U IPG KBM. Zakaria dan Dr Tajulddin b.com/muat_turun budaya_kerja_guru_cemerlang. Atas kenaikan pangkat tersebut En Salehuddin telah bertukar ke IPG Kampus Ilmu Khas dan Dr Tajulddin ke IPG Kampus Tawau. Mohammad yang telah pun dinaikkan pangkat ke Dg48. PATAH TUMBUH HILANG BERGANTI Selamat menjadi warga JSS IPG KBM kepada En Razman yang di tempatkan di JSS. Jan 3– Tahniah kepada dua orang pensyarah Jabatan Sains Sosial iaitu En Salehuddin b.staripoh. En Razman Selamat kembali setelah bercuti melanjutkan pelajaran kepada pensyarah Muzik En Hafitz.M uka s u rat 3 BU L E TI N SA IN S SO S IAL BUDAYA KERJA CEMERLANG SEORANG GURU Album Sains Sosial 1) Minat atau cinta terhadap 14) 2) Profesion Mahir dalam bidangnya 15) 3) Bijak mengurus P & P (efisyen) 4) Mengajar dengan berkesan 5) Menunjukkan sikap yang baik / positif 6) 7) Mewujudkan pengurusan kelas yang berjaya Merancang waktu mengajar 8) 9) Mengekalkan hubungan yang baik Komunikasi yang berkesan 10) Memiliki kemahiran untuk bertanya 11) 12) Memiliki pelbagai teknik dan kaedah mengajar Membina kejayaan pelajar 13) Memiliki harapan yang tinggi Mewujudkan suasana yang selesa Mengamalkan kelonggaran Sumber: www. En Hafitz b. En Razman baru habis cuti belajar. Warga Jabatan Sains Sosial mengucapkan selamat bertugas DI di tempat baharu dan mendoakan kejayaan yang lebih cemerlang dalam meneruskan kerjaya kepada keduadua rakan pensyarah tersebut . Khamis .

pelajar juga dapat melihat kepelbagaian kegiatan ekonomi dan kesan nya kepada ekonomi dan kehidupan penduduk setempat. Dis 17— pelajar PISMP Pengajian Sosial yang mengambil kursus PSS 3104 Geografi persekitaran telah mengadakan satu lawatan dan amali kerja lapangan di Cameron Highland pada 17—19 Disember 2011 yang lalu. Lawatan ini bertujuan untuk melaksanakan satu tugasan bertajuk Persepsi dan amalan para pelancong terhadap gaya hidup mesra alam ketika melancong. pensyarah terlibat ditugaskan untuk membina modul kursus-kursus yang ditawarkan dalam major Sejarah dan Major Pendidikan Seni Visual. Penulisan modul ini bertujuan agar setiap pensyarah yang mengajar mempunyai garis panduan yang sama terhadap kursus-kursus yang ditawarkan. Pelajar yang menyertai telah membuat temu bual dengan soal selidik yang telah disediakan.my KAMI PENCINTA ALAM SEKITAR Dalam bengkel ini. para pelancong dan mengisi .I P G KAM P US BAH AS A M EL AY U JABATAN SAINS SOSIAL IPG KAMPUS BAHASA MELAYU 59990 LEMBAH PANTAI KUALA LUMPUR BENGKEL PEMBINAAN M O DU L S EJAR AH D A N P E N D I D I K A N S E N I V I S UA L G lory Beach Resort Port Dickson. S e l a i n melaksanakan soal selidik. Penggunaan modul yang disediakan ini hanya untuk panduan dan kegunaan para pensyarah sahaja.. Bharat Tea. Pelajar yang menyertai ialah seramai 21 orang dan disertai oleh pensyarah pengiring Pn Nor Rul Azlifah . Dunia Aktif Sains Sosial KERJA LAPANGAN GEOGRAFI DAN LAWATAN KE CAMERON HIGHLAND C ameron Highland.com. Bengkel selama 3 hari ini telah diadakan di Glory Beach Resort Port Dickson.my jsos@ipbmm.edu. para pelajar juga telah melawat lokasilokasi menarik di Cameron Highland seperti Kilang Teh Boh.zulkafali@yahoo. Pasar sayursayuran dan beberapa lagi lokasi untuk melihat secara jelas kesan aktiviti ekonomi yang berlaku terhadap bentuk muka bumi. Selain itu. ZULKAFALI Phone: 012-3265173 E-mail: norrulazlifah. Pn Wak Chu dan Encik Zulkifly Hussin. Penulis : NOR RUL AZLIFAH BT. Disember 12– Pada 12 hingga 14 Disember 2011 yang lalu jabatan Sains Sosial telah mengadakan satu Bengkel Penulisan Modul Major Sejarah dan Major Pendidikan Seni Visual.