Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN SOAL 1

b.

–2

d. 1

7.

Jika tan
cosec2

KELAS

= 2 maka besar

=…

a.

c.

b.

d.

e.

: XI IPA

Hari/ Tanggal
1.

: Kamis/ 14 januari 2016
Di bawah ini yang merupakan
o

ukuran radian dari 135 adalah …

1
π
4

a.

60o adalah…

3
π
4

c.

e.

7
π
4
2
π
4

b.
2.

5
π
4

d.
Nilai

c. 1

b.

d.

a.

c.

b.

d. -

9. Jika

….

a.

Nilai dari cos 120o + sin

8.

e. -

untuk 180O<<

maka

adalah….
e.

a.

c.

e.
3.

Nilai dari sin

adalah…

b.
a.

c.

b.

d.

10.

e.

Nilai

d.

4.

adalah ….

Jika sin A. Cos A < 0, maka
sudut A berada di kuadran …
a.

I

a.

c. III

e.

dari

-1

c.

e.

-

II

atau IV
b.

II

5.

d. I atau III

b.

Jika diketahui sin A = 0,8
maka tan A adalah …
a.

c.

b.

d. 0,6

6.

Nilai dari

11.

d. Diketahui

sudut A lancip. Nilai dari 2sinA.cosA

e. 0,4

adalah ….

4 cos 120 o . sin 150o
sin 30o

a.

c.

b.

d.

=…
a.

–4

c. – 1

dan

e. 2

e.

12. Cos  ! . b. 4 3 Diberikan titik P(4. c. √2 −2 √ 3 c. y=4 cosx e. adalah … −2 −2 √ 2 a. 5 3 5 4 b. Nilai dari x= −1 π 3 dengan 4 5 a. Diketahui sin  = 2 3 dan  sudut di kuadran II . 2 e d. 3 5 d. hitunglah nilai dari cot . 3). sin ∠ XOP adalah … 1. ESSAY 13. Nilai I.