Anda di halaman 1dari 38

NOTA TINGKATAN 4

BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN
PERBEZAAN KEPERLUAN DAN KEHENDAK
Keperluan

Kehendak

Mesti dipenuhi untuk terus hidup
Makanan,Pakaian, Rumah

Untuk hidup dengan lebih selesa
Kereta, tilam,TV

Sama untuk semua orang
Tuntutan semulajadi

Berbeza ikut taraf hidup
Dari pengalaman

Mudah dipuaskan

Tidak terhad

Mengikut peringkat -Maslow

Tiada keutamaan

KEPERLUAN MENGIKUT HIERARKI MASLOW
Keperluan Fisiologi
 Pada tahap ini manusia ada 2 keperluan
 Keperluan Asas – udara, makan,minum,tidur, rehat,kesihatan
 Keperluan Keselamatan – perlindungan –pakaian, tempat tinggal
Keperluan Sosial
 Ada 2 keperluan pada tahap ini.
 Keperluan Kasih Sayang – persahabatan, keluarga
 Keperluan Penghargaan – pujian dan sanjungan
Keperluan Rohani
 Tahap paling tinggi – agama, capai cita-cita
 Juga dipanggil sempurna kendiri
PENGELUARAN
Pengeluaran
 aktiviti menghasilkn barangan untuk memenuhi keperluan dan kehendak
 proses mencipta nilai faedah
Nilai Faedah Bentuk
 Megubah bentuk kepada sesuatu yang lebih berguna
Nilai Faedah Masa
 Menyimpan barang hingga diperlukan
Nilai Faedah Milikan
 Tukar milik kepada yang lebih memerlukan
Nilai Faedah Tempat
 Pindah barang ke tempat yang mempunyai permintaan
Jenis Pengeluaran
 Pengeluaran Langsung – sara diri

NOTA TINGKATAN 4

Pengeluaran tak langsung - perlu bantuan pihak lain

Cabang Pengeluaran
 Perusahaan – Ekstraktif, Perkilangan, Pembinaan
 Perdagangan
 Khidmat Langsung
FAKTOR PENGELUARAN
 Tanah – bahan mentah/galian/hasil hutan
 Buruh – usaha manusia secara fizikal/mental
 Usahawan – menggabungjalin faktor pengeluaran
 Modal – Harta benda,sumber kewangan
Usahawan
Ø Usahawan – individu yang menggabungkan 4 faktor pengeluaran bagi
megeluarkan barangan.
Ciri-ciri Usahawan
o Kreatif – berupaya mencipta
o Inovatif – boleh mengubah suai
o Berani menghadapi risiko
o Berkebolehan mengurus
o Rajin
o Yakin
peluang
o Membuat keputusan yang bijak

=
=
=
=

= Tabah
= Berusaha
Berjimat
Bertanggung jawab
Berpandangan jauh
Bijak merebut

Peranan Usahawan
 Memenuhi keperluan dan kehendak mesyarakat dengan mencipta barang
baru
 Mewujudkan peluang pekerjaan
 Meningkatkan taraf hidup
 Mempelbagaikan kegiatan ekonomi
 Menggerakkan pertumbuhan ekonomi
 Menggalakkan pertukaran wang asing
Beza Perniagaan dan Usahawan
Peniaga
Menjalankan aktiviti jual beli sahaja
Matlamat untuk untung sahaja
Memenuhi keperluan pelanggan
setempat sahaja

Usahawan
Melipiti penciptaan dan
pengubahsuaian barang
Sebahagian untung disalur kepada
masyarakat
Memenuhi keperluan dan kehendak
masyarakat dan pasaran yang lebih
luas.

SISTEM BARTER
 Aktiviti barang tukar dengan barang
 Tidak gunakan wang atau orang tengah
Syarat Sistem Barter

NOTA TINGKATAN 4


Kemahuan serentak
Ada lebihan barang

Masalah Sistem Barter
 Sukar mendapatkan kemahuan serentak
 Sukar tetapkan nilai barang
 Sukar tetapkan kadar pertukaran
 Sukar membahagi barang – contohnya barang hidup
 Barang tidak tahan lama
 Sukar mengangkut barang- jika saiz besar/banyak
PENGKHUSUSAN
Maksud Pengkhususan
 Melakukan kerja ikut kemahiran/kebolehan
 Bagi memenuhi keperluan dan kehendak
Jenis Pengkhususan
 Pengkhususan mengikut profesion
o Kerja berdasarkan pengetahuan – cth: Guru,doktor,polis dll

Pengkhususan mengikut proses
o Pembahagian kerja dikilang
o Pengeluaran dibahagi kepada beberapa proses
o Cth: pasang pintu, pasang kusyen, sembur cat dll

Pengkhususan mengikut kawasan
o Perbezaan jenis pengeluaran mengikut kawasan dalam negara
o Cth: Pontian – Nanas, Kedah – padi , P.Pinang – Kilang

Pengkhususan antarabangsa
o Perbezaan pengeluaran antara negara
o Cth: Brunei- minyak, Jepun – barang elektronik

Kelebihan PengkhususanMeningkatkan pengeluaran
Menggalakkan pengeluaran besar-besaran/menikmati ekonomi bidangan
Meningkatkan kualiti
Mengurangkan kos buruh dan kos seunit barang
Jimat masa dan tenaga kerana guna mesin
Meningkatkan kemahiran
Boleh menumpu pada bidang yan ada kebolehan
Meningkatkan peluang pekerjaan

Kekurangan Pengkhususan
Pekerja mudah bosan
Hanya mahir dalam satu proses pengeluaran
Tidak kreatif
Susah berpindah ke pekerjaan lain
Kos beli mesin mahal

akaun semasa  Ø Beri modal melalui pinjaman / overdraf  Ø Beri khidmat nasihat  Ø Lain-lain perkhidmatan seperti: · · pertukaran matawang asing · cek kembara peti simpanan selamat Peranan Insurans  Ø Beri perlindungan daripada risiko yang boleh diinsuranskan seperti kebakaran. insurans kecurian Peranan Pengangkutan  Ø Bawa barang . dapat memulihkan kepada kedudukan asal  Ø Berniaga lebih yakin.NOTA TINGKATAN 4     Saling bergantungan satu proses dengan yang lain Boleh tergendala jika satu proses terhenti Kos latih pekerja mahal Penggangguran naik kerana banyak guna mesin\ BAB 2 : UNSUR PERDAGANGAN Maksud Perdagangan  agihan barang  daripada pengeluar ke pengguna Maksud Perniagaan Ø jual beli barang Ø dapat untung Perbezaan Perdagangan dengan Perniagaan Perdagangan Perniagaan Merupakan cabang pengeluaran Merupakan cabang perdagangan Agih barang Beli dan jual barang Tujuan agih barang Tujuan dapat untung Daripada perniagaan dan bantuan Terdiri daripada perniagaan dalam perniagaan negeri dan perniagaan antarabangsa Peranan Bank  Ø Ada kemudahan pembayaran seperti cek. kecurian. kemalangan  Ø Bayar premium. dapat gantirugi. pindahan kredit  Ø Ada kemudahan simpan wang seperti akaun simpanan. berani kembang perniagaan  Ø Wujudkan peluang perniagaan  Ø Contoh insurans: insurans kebakaran.

membungkus.secara lisan (telefon.NOTA TINGKATAN 4  Ø       Ø Ø Ø Ø Ø Ø   Ø Ø  dari tempat lebih ke tempat kurang  selaras permintaan dan penawaran  stabilkan harga Edar barang ke merata dunia  pasaran lebih luas  pilihan pengguna banyak Peniaga mudah dapat bekalan bahan mentah Galakkan pengeluaran secara besar-besaran Elakkan pembaziran Memudahkan mobiliti / pergerakan tenaga buruh Mengurangkan kos penyimpanan stok / kos gudang Galakkan pertumbuhan ekonomi  mewujudkan peluang pekerjaan  mengurangkan kadar pengganguran  meningkatkan taraf hidup masyarakat  meningkatkan pendapatan negara Galakkan penyebaran sains dan teknologi Galakkan kemasukan pelaburan dan pelancongan Peranan Pergudangan  Ø Pengeluaran besar-besaran berterusan  Ø Simpan bekalan berlebihan · bekalan berterusan  Ø Selaraskan permintaan dan penawaran · stabilkan harga  Ø Kerja akhir dapat dilakukan seperti menimbang.  Ø Penyetoran sejuk elakkan barang rosak seperti daging. telefon  Ø Agihan tepat pada masanya .melalui teleks . buahan  Ø Lindungi risiko kecurian / selamat  Ø Sedia tempat pamer barang · boleh periksa barang sebelum beli · dengan adanya Gudang Bayar dan Bawa  Ø Gudang berbon mudahkan aktiviti impot dan ekspot Peranan Promosi  Ø Perkenalkan barang  Ø Beri maklumat · pengguna mudah pilih  Ø Wujudkan permintaan · pujuk pengguna beli  Ø Tingkatkan daya saing  Ø Didik orang ramai guna barang  Ø Tingkatkan jualan / untung  Ø Tingkatkan imej barang / syarikat  Ø Meluaskan pasaran Peranan Komunikasi  Ø Hubungi pembekal / pelanggan . telegram)  Ø Sampaikan maklumat / pesanan  Ø Hantar dokumen / bayaran kepada pembekal  Ø Urusniaga cepat . radio) dan tulisan (surat.

 Pengeluar melantik beberapa orang pemborong untuk memasarkan keluarannya kepada pengguna.Jenis barang yang sesuai diagihkan melalui saluran agihan ini ialah barang separa siap.Contoh barang yang sesuai menggunakkan saluran agihan ini ialah barang yang memerlukan penerangan dan promosi.iaitu aktiviti jual beli barang atau perkhidmatan yang berlaku dalam lingkungan sesebuah negara. Perdagangan dan Perniagaaan          Ø Pengeluaran hasilkan barang dan perkhidmatan . Manakala perniagaan runcit besar-besaran membeli terus daripada pengeluar dalam bentuk pukal.NOTA TINGKATAN 4     Ø Ø Ø Ø Memudahkan promosi .untuk puaskan kehendak manusia Ø Pengeluaran libatkan faktor pengeluaran .  Pengeluar melantik ejen untuk mengedarkan barang kepada peruncit dan seterusnya kepada pengguna. . modal.meningkatkan jualan / untung Luaskan pasaran Mudahkan pentadbiran dan kawalan perniagaan Kurangkan risiko kerugian / kerosakan Perkaitan antara Pengeluaran .seperti buruh. insurans pengangkutan dan komunikasi Ø Perniagaan adalah cabang perdagangan Ø Perdagangan adalah cabang pengeluaran bab 3 Perniagaan dalam negeri Perniagaan dalam negeri. Saluran Agihan. promosi. pergudangan.maka ia perlukan perdagangan Ø Perdagangan ialah proses agih barang . kuantiti dan harga yang bersesuaian.Ia terbahagi kepada dua iaitu perniagaan borongdan perniagaan runcit. Perniagaan borong adalah aktiviti membeli barang secara pukal daripada pengeluar dan menjual secara kecil-kecilan kepada peniaga runcit.satu proses pengedaran barangan daripada pengeluar kepada pengguna pada masa. tanah dan usahawan Ø Barang perlu agihkan ke pasaran . Perniagaan ini terbahagi kepada dua jenis iaitu perniagaan runcit kecilkecilan membeli barang daripada pemborong dalam kuantiti yang kecil.dari pengeluar kepada pengguna Ø Proses agihan dilakukan oleh perniagaan dan bantuan perniagaan Ø Perniagaan ialah aktiviti jual beli untuk dapat untung Ø Bantuan perniagaan terdiri daripada bank.Terdapat enam jenis saluran agihan iaitu:  Pemborong membeli secara pukal daripada pengeluar dan memecah pukal kepada kuantiti yang lebih kecil untuk dijual kepada peruncit. tempat.

merupakan salah satu cabang daripada perniagaan dalam negeri.  Mengurus stok.Biasanya ia didirikan di kampung atau bandar dan ia ditubuhkan dalam bentuk milikan tunggal atau .  Mengagihkan barang-barang bagi pihak pengeluar atau pemborong.Ianya terdiri daripada penjaja dan pegerai.  Perucit berkedai.  Lokasi kedai berhampiran dengan pelanggan.  Saluran ini melibatkan penyaluran barang secara terus daripada pengeluar kepada pengguna tanpa melibatkan orang tengah.Ejen akan mengambil bekalan mereka daripada pengeluar dan memperoleh komisen hasil daripada jualan.Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum pemilihan saluran agihan iaitu:  Jenis barang  Sasaran pasaran barang  Liputan pasaran barang  Keupayaan pengeluar  Kos pengangkutan Perniagaan runcit.Jenis saluran ini digunakan untuk perniagaan jualan langsung seperti Avon dan Cosway.Fungsi peruncit dalam saluran agihan:  Menjual beraneka jenis barang  Memecahkan pukal.Peniga bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain kerana mereka tidak mempunyai premis yang tetap untuk berniaga.  Memberi nasihat dan maklumat. Faktor pemilihan saluran agihan. perkhidmatan terus dan barang-barang yang dijual menggunakan mesin automatik.  Perucit berkedai-mempunyai premis sendiri dan tetap dan mesti mendaftarkan perniagaan dengan pendaftar bagi mendapatkan lesen dari pihak berkuasa tempatan.  Pengeluar melantik ejen sebagai wakil untuk memasarkan keluaran kepada pengguna.Perniagaan ini berbentuk tunggal dan hanya memerlukan modal yang kecil.Jenis barang yang sesuai diagihkan ialah barang yang memerlukan khidmat nasihat atau perkhidmatan langsung.  Menyediakan perkhidmatan selepas jualan.  memberi kemudahan kredit kepada pelanggan. barang yang ditempah.Jenis barang yang sesuai diagihkan ialah keluaran tempatan yang dijual.Saluran agihan ini juga digunakan oleh pengeluar yang mendirikan kedai runcitnya sendiri. Jenis-jenis perniagaan runcit:  Peruncit kecil-kecilan-terdiri daripada dua jenis iaitu peruncit tanpa kedai danperuncit berkedai.Perniagaan ini menjual barang dalam kuantiti yang kecil kepada pengguna.NOTA TINGKATAN 4  Pengeluar menjual barang terus kepada peruncit tanpa melalui pemborong.

barang jualan. Ciri-ciri perniagaan runcit kecil-kecilan:  Modal yang kecil  Pemilikan  Mudah dibentuk  Mudah diurus  Layanan peribadi  Perkhidmatan selepas jualan  Mempunyai pelbagai jenis barang  Kos overhead yang rendah Kelebihan dan kekurangan perniagaan runcit kecil-kecilan Perniagaan runcit besar-besaran Ciri-ciri perniagaan runcit besar. Jenis perniagaan runcit besar-besaran  Pasar Raya.Ciri-cirinya ialah bentuk organisasi.NOTA TINGKATAN 4 perkongsian.Menggunakan komputer untuk menikmati tahap kecekapan yang tinggi. troli dan lain-lain lagi.merupakan peruncit besar-besaran yang menjual beraneka jenis barang di bawah satu bumbung.kawalan dan pengurusan.susun atur barang dalam .susun atur barang dalam kedai.  Jualan tunai atau boleh juga menggunakan kad kredit.lif.  Mengamalkan sistem layan diri dalam perniagaan.besaran:  Memerlukan modal yang besar  Dijalankan secara perkongsian atau syarikat berhad  Mampu membeli barang secara pukal terus daripada pengeluar dengan mendapat diskaun niaga yang besar  Mengamalkan pembahagian dan pengkhususan kerja dalam pengurusan dan pentadbiran perniagaan.  Terdapat kemudahan yang selesa untuk pelanggan seperti alat hawa dingin.polisi harga.Terdapat dua jenis peruncit berkedai iaitu kedai am (serba ada) dan kedai khusus.modal.

Ciri-cirinya ialah bentuk organisasi.susun atur barang dalam kedai.merupakan sebuah kedai runcit besar yang mempunyai beberapa jabatan dan diletakkan dalam sebuah bangunan di bawah pentadbiran yang sama.bekalan stok.kaedah jualan.NOTA TINGKATAN 4 kedai.Kelebihan dan kekurangan pasar raya adalah:  Gedung aneka jabatan.polisi harga.kemudahan stok.barang jualan.modal.kawalan dan pengurusan.Kelebihan dan kekurangan gedung aneka jabatan adalah: .kaedah jualan.bekalan stok.kemudahan untuk pelanggan dan lokasi perniagaan.kemudahan untuk pelanggan dan lokasi perniagaan.

kemudahan untuk pelanggan dan lokasi perniagaan.bekalan stok.modal. .NOTA TINGKATAN 4  Pasar raya besar.kawalan dan pengurusan.polisi harga.merupakan perniagaan runcit yang diletakkan dalam bangunan setingkat yang menjual beraneka jenis barang.barang jualan.susun atur barang dalam kedai.kaedah jualan.Ciri-ciri pasar raya besar ialah bentuk organisasi.

NOTA TINGKATAN 4 .

polisi harga.kawalan dan pengurusan.kemudahan untuk pelanggan dan lokasi perniagaan.Ciriciri kedai sejaras ialah bentuk organisasi.identiti kedai serta harga yang seragam.Kesemua cawangan mempunyai nama.kawalan dan pengurusan.bekalan stok dan bayaran dividen langganan dan dividen atau modal.kaedah jualan dan bekalan stok.Ciri-ciri koperasi runcit adalah bentuk organisasi.merupakan kedai runcit besar-besaran yang mempunyai sepuluh atau lebih cawangan di merata tempat diMalaysia.modal.NOTA TINGKATAN 4  Kedai sejaras.Kelebihan dan kekurangan kedai sejaras adalah:  Koperasi runcit.barang jualan.jualan.keahlian.sebuah organisasi perniagaan yang dibentuk oleh sekumpulan pengguna secara sukarela bagi membantu ahli-ahlinya membeli pelbagai jenis barang pada harga yang berpatutan tanpa orang tengah. .polisi harga susunatur barang dalam kedai.

Pengguna hanya perlu memasukkan nilai tertentu dan menekan butang pilihan barang.Ia dimuatkan dengan barang-barang tertentu dan mempunyai lubang khas untuk memasukkan syiling atau wang kertas. .NOTA TINGKATAN 4  Mesin peruncitan automatik.mesin ini menjual barang terus kepada pengguna.

W.kaedah membeli dan menjual barang melalui pos atau kurier.Tunai Waktu Pesanan (T.Perniagaan ini boleh dijalankan melalui tiga cara iaitu melalui pengiklanan.Kelebihan dan kekurangan pesanan mel .Melalui pesanan ini juga ada tiga kaedah pembayaran pesanan mel iaitu bayar Waktu Terima(B.NOTA TINGKATAN 4  Pesanan mel.T) atau Cash On Delivery. kiriman terus dan pelantikan ejen.P) dan Bayaran Ansuran atau Installment Payment.W.

barang syarikat induk yang sudah terkenal.satu bentuk perniagaan yang pemilik perniagaannya mendapat hak atau kebenaran untuk menjual barang .NOTA TINGKATAN 4     Francais.Kos pengiklanan ditanggung oleh francaisor dan pelbagai alatan diperlukan.Francaisor akan memberi latihan dan bimbingan tentang pengurusan perniagaan kepada francaisi. Firma induk yang memberi kebenaran dinamakan francaisor dan peniaga yang menjalankan perniagaan francais dinamakan francaisi. . Kedua-dua pihak mesti mematuhi perjanjian yang telah dibuat.Francaisi dikehendaki membayar royalti kepada francaisor mengikut jumlah yang telah dipersetujui.logo dan menghiaskan premis mengikut bentuk yang sama. Perjanjian tersebut adalah francaisi dibenarkan menggunakan jenama.

jualan terus kepada pengguna melalui ejen/jurujual.NOTA TINGKATAN 4  Jualan langsung.Jurujual dibayar komisen atau jualan.Kelebihan dan kekurangan jualan langsung adalah: .

Ia merujuk kepada urusniaga yang berasaskan pemprosesan dan penghantaran data. .bunyi.E-dagang membolehkan perniagaan berlaku tanpa sempadan.NOTA TINGKATAN 4   E-dagang.perdagangan elektronik yang menggunakan talian internet dengan rangkaian komputer sebagai pengantara dalam urusnuiaga.teks dan imej secara elektronik.

Cara televisyen interaktif beroperasi ditunjukkan seperti rajah dibawah: .juga dikenali sebagai "Televisyen dua hala" iaitu televisyen yang disambungkan dengan talian internet.NOTA TINGKATAN 4  Televisyen interaktif (TVi).

NOTA TINGKATAN 4  . Kedai katalog.perniagaan yang menggunakan katalog untuk mempromosikan keluarannya.Pembrong membeli barang secara borong atau pukal dan menjual secara sedikit kepada peruncit atau pengguna akhir dengan matlamat keuntungan. Fungsi pemborong dalam agihan adalah:  Membeli secara pukal dan memecah pukal  Menyediakan kemudahan pengangkutan  Menyediakan kemudahan pergudangan  Membayar dengan cepat  Menyampaikan maklumat pasaran  Meluaskan pasaran  Manakala fungsi pemborong kepada peruncit adalah:  Membekalkan pelbagai jenis barang  memberi kemudahan kredit  Menyediakan kemudahan pergudangan  menyediakan kemudahan pengangkutan  memberi maklumat  menyediakan barang-barang dalam bentuk yang mudah dijual Fungsi pemborong kepada pengguna adalah: .Kelebihan dan kekurangan kedai katalog ialah: Perniagaan borong.Katalog ini sama ada dalam bentuk bercetak atau katalog elektronik (e-katalog) atau kedua-duanya.bertindak sebagai orang tengah antara pengeluar dengan peruncit atau pengguna akhir dalam rangkaian saluran agihan.Sasaran pelanggan ialah mereka yang bergaji tetap dan stabil di sektor kerajaan ataupun swasta.

a) Pemborong berfungsi penuh: berfungsi penuh menjalankan semua tugas pemborong seperti membeli secara pukal. b) Pemborong berfungsi terhad: hanya menjalankan fungsi terhad sahaja kerana mengurangkan kos pengendalian. menyediakan kemudahan kredit.  Pemborong khusus.membeli dan menjual hanya sejenis barang tertentu sahaja. Pemborong saudagar memiliki dagangan yang dijualnya. antara pemborong berfungsi penuh adalah:  Pemborong am . pengangkutan dan gudang serta memberi khidmat nasihat. (rack jobber) . Pemborong saudagar.  Pemborong satu barisan .membeli dan menjual beberapa barang yang berkaitan antara satu sama lain. Ia terbahagi kepada lima jenis iaitu:  Pemborong bayar dan bawa  Pemborong pesanan berwakil (drop shipper)  Pemborong jober para.beli daripada pelbagai pengeluar dan jual kepada peruncit. memecah pukal.membeli barang daripada ramai pengeluar dan menjual pelbagai barang yang mungkin tiada kaitan antara satu sama lain.NOTA TINGKATAN 4      Menstabilkan harga barang membekalkan barang sepanjang masa menyediakan pelbagai jenis barang Menyampaikan maklumat Menyediakan barang dalam kuantiti yang diperlukan Jenis pemborong-pemborong terdiri daripada pemborong saudagar dan ejen.

Barang yang dibuat secara khusus mengikut arahan dan tempahan khas pengguna 6. a) Ejen pengeluar: dilantik oleh beberapa pengeluar untuk memasarkan keluarannya.NOTA TINGKATAN 4   Pemborong pesanan mel. Penubuhan agensi pemasaran oleh kerajaan Dokumen perniagaan dalam negeri . Timbulnya arah aliran moden dalam perniagaan runcit 4. c) Broker : Fungsi atas broker adalah sebagai orang tengah yang mempertemukan penjual dengan pembeli. Pemborong perkhidmatan pengangkutan Ejen.Ejen diberi kuasa untuk menjalankan tugas tertentu atas nama pengeluar. b) ejen penjual berkhidmat membantu memasarkan barang keluaran daripada pengeluar kecil-kecilan. ejen penjual dan broker. Terdapat tiga jenis pemborong ejen iaitu ejen pengeluar. Wujudnya perniagaan runcit besar-besaran 2.Tidak ada hak pemilikan terhadap barang yang diniagakan dan tidak boleh membeli atau menjual barang atas namanya sendiri.merupakan orang tengah yang dilantik oleh pengeluar yang disebut juga sebagai prinsipal.Menerima komisyen berdasarkan perkhidmatannya. Pengeluar membuka kedai runcit sendiri 3.Tidak boleh mengadakan program pemasarannya. Penubuhan koperasi oleh pengeluar dan pengguna 5. Pengambilalihan fungsi pemborong ialah: 1.

katalog. surat jawapan. invois profarma. nota makluman.invois.Pada peringkat ini dokumen yang digunakan ialah borang pesanan.katalog atau sebut harga pembeli akan membuat pilihan barang yang akan dibeli dan seterusnya membuat pesanan untuk mendapatkan barang tersebut. . nota serahan dan nota kiriman.  Peringkat semasa urusniaga: setelah meneliti senarai harga. sebut harga. kualiti dan syarat perniagaan yang lain.NOTA TINGKATAN 4  Peringkat sebelum urusniaga: sebelum membeli barang pembeli akan membuat pilihan berdasarkan maklumat seperti jenama harga.Bagi tujuan ini dokumen yang digunakan ialah surat tanya.  Peringkat selepas urusniaga: Penyata akaun dan resit. nota kredit dan nota debit. senarai harga.

P.Insurans.I.T(Bayar Waktu Terima). Kaedah jualan. F.I. -Syarat diskaun iaitu diskaun niaga dan diskaun tunai -syarat bayaran ialah C.Ini kerana harga dan ciri-ciri sesuatu barang atau perkhidmatan berbeza.Freight).salah satu masalah yang timbul apabila ingin memasarkan sesuatu barang atau perkhidmatan ialah cara untuk menentukan kaedah jualan yang sesuai.K.NOTA TINGKATAN 4 Syarat-syarat jualan-  Syarat serahan -Dua aspek iaitu syarat masa serahan dan syarat bayaran angkutan. C.Terdapat kaedah jualan yang wujud di pasaran ialah  Jualan tunai boleh ditakrifkan sebagai pertukaran barang atau perkhidmatan ialah cara untuk menentukan kaedah jualan yang wujud di pasaran.W.Ang.T(Kos. ke D.W. Ang.Dibayar (Angkutan Dibayar).O.P. (Percuma ke atas kapal).W.Kedua-dua syarat ini dinyatakan dalam sebut harga untuk memberitahu pembeli masa dan cara barang akan diserahkan: 1.Kelebihan dan kekurangan jualan tunai kepada penjual: .F (Cost.G (Percuma ke dalam gerabak). B. syarat pembayaran terdiri daripada syarat diskaun dan syarat bayaran. ke D.D(Cash on delivery). -Tunai segera.O. Carr.(Tunai Waktu Pesanan).Had.B (Free on Board).serahan segera dan serahan hadapan/serahan tertunda 2.O.Fwd (Carriage forward).Insurance.penerimaan dalam tempoh tertentu dan dengan akaun yang disahkan atau diakui sahaja.P. syarat bayaran angkutan terbahagi kepada lima iaitu F.O (Cash with order). dan tambang).R (Free on rail). syarat masa serahan terbahagi kepada tiga iaitu serahan sedia. C.T. K.Pd (Carriage Paid). Carr.(Angkutan Hadapan) 3.

Ini bermaksud pelanggan akan membayar terlebih dahulu harga barang atau perkhidmatan yang dikehendaki.Terdapat dua jenis jualan kredit iaitu: Sewa beli-merupakan suatu bentuk perniagaan ansuran yang menjual barang-barang tahan lama dan mempunyai nilai jual semula yang baik. .Dalam kaedah ini pembeli akan membayar sejumlah wang yang dikenali sebagai wang pendahuluan atau deposit.Diantara kelebihan dan kekurangan sewa beli kepada penjual adalah:  kelebihan dan kekurangan sewa beli kepada pembeli: ° Bayaran tertunda ialah suatu bentuk perniagaan secara ansuran bagi barang-barang yang tidak tahan lama yang mempunyai nilai jual semula yang rendah  Jualan prabayar ialah bayar sekarang tetapi guna kemudian.Pembayaran dibuat secara beransur-ansur.NOTA TINGKATAN 4 Kelebihan dan kekurangan kepada pembeli:  Jualan kredit boleh ditakrifkan sebagai beli sekarang bayar kemudian.

Faktor pemilihan kaedah jualan meliputi  Jenis barang  Modal peniaga  Persaingan  Saiz pasaran  Kewangan pembeli  Peraturan dan undang-undang .NOTA TINGKATAN 4  Jualan konsainan ialah barangan hanya akan dibayar jika barangan tersebut telah dijual kepada pengguna.Jika barangan tidak habis dijual barangan hendaklah dipulangkan kepada pembekalnya.

negara-negara yang kekurangan bahan mentah dapat mengimport bahan mentah yang dikehendaki untuk menghasilkan keluaran barang serta dapat menjimatkan kos semasa mengimport kos semasa dengan mengimport sesuatu barang dari negara lain dengan kos lebih rendah.  Kedua-dua perniagaan bertujuan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia menerusi proses jual beli  kedua-dua peniagaan mengamalkan pengkhususan dalam proses pengeluaran. Prosedur eksport dan import: .  kedua-dua perniagaan memerlukan bantuan perniagaan yang sama.Pasaran yang luas ini akan menambahkan keuntungan pengeluar kerana kuantiti jualan yang meningkat.  Kedua-dua perniagaan memerlukan faktor-faktor pengeluaran.NOTA TINGKATAN 4 Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa Maksud perniagaan antarabangsa adalah aktiviti pembelian dan penjualan perkhidmatan dan barangan antara sebuah negara dengan negara lain.  Kepentingan kepada negara. eksport dan entrepot bermaksud perniagaan import brlaku apabial negara kita membeli barang atau perkhidmatan dari negara lain.Perniagaan eksport berlaku apabila negara kita menjual barang atau perkhidmatan kepada negara lain. Diantara faktor wujudnya perniagaan antarabangsa adalah pengkhususan mengakibatkan sesuatu negar dapat mengeluarkan lebihan sesuatu barangan atau perkhidmatan iaitu pengeluaran melebihi permintaan dan kegunaan dalam negeri Kepentingan permintaan antarabangsa kepada pengguna . Persamaan perniagaan dalam negeri dengan perniagaan antarabangsa  Kedua-dua perniagaan berasakan pertukaran iaitu melibatkan penjual dan pembeli dan nilaipertukaran diukur dengan mata wang atau kuantiti barang.pengeluar dan negara  Kepentingan kepada pengguna-pengguna dapat menukmati pilihan yang lebih luas kerana perniagaan antarabangsa menyediakan pelbagai jenis barangan dari seluruh dunia ke dalam pasaran tempatan  Kepentingan kepada pengeluar-pengeluar dapat meluaskan pasaran barang-barang keluarannya.  Kedua-dua perniagaan bermatlamat untuk mencari keuntungan.Perniagaan eksport dan import boleh dikategorikan kepada nyata dan tidak nyata.Perniagaan entrepot pula melibatkan keduadua aktiviti mengimport dan mengeksport. Perniagaan Import.Import nyata ialah membeli barang dalam bentuk fizikal manakala eksport nyata ialah menjual barang dalam bentuk fizikal.

NOTA TINGKATAN 4 Prosedur eksport mencari pasaran dengan menjalankan penyelidikan pasaran  penerimaan inden dan melaksanakan arahan dalam inden  menempah ruang kargo dalam kapal atau kapal terbang  menghantar barang ke pelabuhan  menguruskan pelbagai prosedur kastam  menyediakan dokumen berkaitan yang diperlukan  memuatkan barang ke dalam kapal  menuntut bayaran daripada pengimport Prosedur import       mematuhi kehendak undang-undang membuat pesanan secara lansung.ejen import.saudagar import dan lain2 menerima bil muatan dan menjelaskan bayaran memenuhi keperluan Akta Kawalan Pertukaran Wang Asing 1953 ketibaan barang import di pelabuhan dan membuat persiapan menerima barang menuntut barang dan membiayai duti kastam memeriksa barang dan mengangkut barang keluar dari pelabuhan. kemudahan asas di pelabuhan dan penyelidikan dan pembangunan Dokumen perniagaan antarabangsa-jenis dokumen perniagaan antarabangsa adalah dokumen pengangkutan: dokumen perniagaan:  bil muatan (bill of lading)  inden (terbuka dan tertutup)  bil udara (Airway bill)  invois konsular  Nota perkapalan (Shipping note)  invois eksport .pejabat cawangan.insentif percukaian. Halangan dalam perniagaan antarabangsa -Antara halangan-halangan yang dihadapi oleh peniaga-peniaga perniagaan antarabangsa adalah seperti berikut:  Masalah sukatan dan timbangan  kesulitan mnetapkan masa serahan dengan tepat  risiko kecurian dan kerosakan yang tinggi  Penggunaan standard yang berbeza  sekatan import dan peraturan kastam  kesulitan mendapatkan maklumat  kos pengeluaran yang tidak memuaskan  kesulitan mencari pasaran dan ejen yang sesuai  perubahan keadaan politik di sesebuah negara Mengatasi halangan perniagaan antarabangsa -terdapat beberapa jalan penyelesaian yang digunakan bagi mengatasi halangan perniagaan antarabangsa antaranya:  mewujudkan kerjasama perniagaan  melaksanakan promosi  mendapatkan skim perlindungan insurans  mengeluarkan barang yang berkualiti  mendapatkan bantuan kerajaan seperti kemudahan pasaran.

Ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana:       Jenis keluaran Organisasi Modal Lokasi Pekerja Teknologi pengeluaran Kegiatan Industri Kecil Dan Sederhana -Antara bidang yang diceburi ialah:  Industri berasaskan sumber  Industri berasaskan logam  Industri berasaskan plastik  Industri komponen automotif  Industri komponen elektrik dan elektronik  Industri pemprosesan makanan  Industri kimia dan farmaseutikal .pemprosesan dan penghasilan bahan-bahan mentah.syarikat perkilangan yang mempunyai nilai jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta dan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang.Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) yang ditubuhkan pada tahun 1998 dibawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI).NOTA TINGKATAN 4  sijil asal usul dokumen insurans:  Polisi insurans-digunakan untuk mengelakkan daripada sebarang kerugian yang disebabkan kerosakan atau kehilangan barang dokumen kastam : (borang perakuan kastam perlu diisi ialah)  borang kemasukan barang-barang percuma  borang kemasukan barang-barang bercukai Dokumen pembayaran:  surat cagaran  bil perintah bayar  kredit berdokumen  bab 5: Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Maksud Industri Kecil dan Sederhana (IKS)melibatkan proses pembuatan. Ia diseliakan oleh . Ia ditakrifkan sebagai .

Pendaftaran vendor melibatkan pendaftaran dengan unit vendor.industri kecil dan sederhana membekalkan barang siap dan separa siap kepada syarikat besar.  Pengaturan kontrak khas .Terdapat tiga jalinan utama antara Industri Kecil dan Sederhana dengan industri berat iaitu:  Pemasaran bersepadu -melalui pemasaran bersepadu yang dikenali sebagai 'konsep payung'.perjanjian antara sebuah syarikat kecil dengan sebuah syarikat besar untuk membekalkan keluaran IKS jika memenuhi kriteria yang ditetapkan  Subkontrak .industri berat terdiri daripada perusahaan mengeluarkan barang modal dan barang perantaraan untuk kegunaan industri lain.Kementerian Pembangunan Usahawan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan.perpindahan satu unit kecil pengeluaran daripada syarikat besar kepada syarikat industri kecil dan sederhana.NOTA TINGKATAN 4 Kepentingan Industri Kecil dan Sederhana  Sumbangan kepada penduduk dan masyarakat      Peluang menceburi bidang perusahaan Peluang menggunakan kebolehan daya cipta dan kreativiti individu mewujudkan peluang pekerjaan memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat Sumbangan kepada negara       Mengurangkan pengangguran Tabungan dalam ekonomi Pengagihan pendapatan negara Latihan kepada pekerja dan pengusaha mengukuhkan struktur asas industri negara mengurangkan import barangan pengguna Kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan industri berat . Masalah yang dihadapi oleh Industri Kecil dan Sederhana adalah:        Masalah modal dan pembiayaan produktiviti dan teknologi yang rendah kekurangan bahan mentah masalah pemasaran masalah pengurusan masalah lokasi hubung jalin dengan industri berat .

· usahawan perlu modal. . · pengambilalihan perniagaan yang berprestasi baik disebut ‘muhibbah’ (goodwill) dan perlu membayar ‘wang muhibbah’. · Syarikat yang diberi hak ialah francaisi. · perniagaan yang di ambil alih menguntungkan dan berpotensi maju. · usahawan bebas menguruskan perniagaan mengikut gaya dan kreativiti sendiri. pengalaman. minat dan kebolehan. Contoh kedai kain Globe Silk Store Ø Francais · hak atau kebenaran untuk menjual barang syarikat lain yang sudah terkenal dengan menggunakan jenama dan logonya. Ø Warisan · mewarisi perniagaan daripada ahli keluarga. Ø Mengambil alih · membeli sesebuah perniagaan yang sedia wujud.NOTA TINGKATAN 4 Cara mengatasi masalah Industri Kecil dan Sederhana meliputi:       Program Program Program Program Program Program Rantaian Industri (ILP) penyelidikan dan pembangunan pembangunan infrastruktur pembangunan dan peningkatan kemahiran pembangunan pemasaran bantuan kewangan BAB 6 : PEMILIKAN PERNIAGAAN CARA MEMULAKAN PERNIAGAAN Ø Memulakan sendiri · menubuhkan sesuatu perniagaan baru atas usaha sendiri. pengetahuan.

Memastikan modal mencukupi Memastikan jenis perniagaan diceburi sesuai dengan kelayakan dan berpotensi maju. Lokasi sesuai dan strategik serta mengambil kira kos sewa. . kadar upah. · Francaisi dibantu dan dibimbing oleh francaisor . England Optical Ø Diundang · usahawan dijemput menyertai sesebuah perniagaan sebagai rakan kongsi atau pemegang saham · dijemput kerana kepakaran. modal atau keistimewaan yang diperlukan untuk mengendalikan perniagaan. Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-Kira o Penganalisaan prestasi berdasarkan rekod simpanan -dinilai daripada jumlah untung kasar dan untung bersih serta mencari pulangan modal. Faktor Dipertimbangkan Sebelum Memulakan Perniagaan        Mempunyai minat. Memastikan sumber bekalan mencukupi dan mudah diperolehi.NOTA TINGKATAN 4 · Syarikat yang memberi hak francais dikenali francaisor. pengetahuan dan pengalaman. · Contoh Marrybrown. pengalaman. Pengendalian Perniagaan  Pengurusan stok o stok ialah barang yang disimpan untuk dijual pada suatu masa akan dating  · pengurusan stok melibatkan aspek: o Mendapatkan bekalan stok o Memeriksa stok o Merekod stok o Menyimpan dan mengawal stok o Memperaga stok Pengurusan kewangan melibatkan: o Penyimpanan rekod perakaunan dengan sempurna -Akaun Perdagangan. Mengenalpasti bilangan dan kekuatan pesaing serta merancang strategi menghadapinya. Mematuhi syarat dan peraturan perundangan dan akta perniagaan seperti Akta Jualan Barang 1957 dan Akta Kawalan Harga 1973. persaingan . sebagai balasan francaisi dikehendaki membayar royalti dan mematuhi syarat.peraturan kerajaan tempatan dan kuasa beli penduduk.

gaji. Akta Keselamatan Sosial 1969 dan Ordinan KWSP 1955. o Mewujudkan hubungan yang baik.NOTA TINGKATAN 4  Pengambilalihan tindakan susulan untuk atasi kelemahan dan meningkatkan prestasi perniagaan. o Mematuhi undang-undang berkaitan hak pekerja seperti Akta Pekerja 1955. bonus. o kurangkan perbelanjaan. Cara Menubuhkan Milikan Tunggal  Mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1965 o Permohonan carian nama – Borang PNA 42 . perubatan percuma serta kemudahan riadah dan ibadat.  Pengurusan masa  usahawan perlu menyusun dan merancang aktiviti menurut keutamaan dan penggunaan masa secara produktif. promosi.   Pengurusan maklumat o maklumat perniagaan perlu disimmpan. tingkatkan  Pengurusan sumber manusia o Meningkatkan kecekapan pekerja melalui pengkhususan dan latihan kemahiran o Menjaga kebajikan pekerja seperti menyediakan tempa penginapan. mesra dan harmonis antara pekerja dan majikan. dianalisis dan dikawal demi menjamin keberkesanan pengurusan.   Pengurusan risiko ada tiga jenis risiko Risiko boleh diinsuranskan iaitu kejadian dapat diramalkan seperti kebakaran  Risiko tidak boleh diinsuranskan iaitu tidak dapat diramalkan secara statistik dan kadar premium tidak dapat ditentukan seperti peperangan  Risiko yang tidak boleh diinsuranskan tetapi boleh dikawal seperti kerugian yang berpunca spekulasi pelaburan. Pengurusan pelanggan melibatkan 3 aspek: ü Memahami sifat pelanggan ü Mengenalpasti jenis pelanggan ü Mengetahui cara melayan pelanggan. o pengurusan teknologi maklumat (komputer) dapat membantu pengurusan maklumat dengan cekap. Jenis Milikan Tunggal Milikan Tunggal  perniagaan dimiliki seorang sahaja dan didaftar atas namanya  dasar dan keputusan perniagaan ditentukan oleh pemilik  pemilik menanggung liabiliti tidak terhad  keuntungan tertakluk kepada cukai pendapatan individu. syarat kredit yang lebih ketat.

 semua rakan kongsi menanggung liabiliti tidak terhad  agihan untung rugi dikongsi bersama mengikut nisbah yang telah ditetapkan. Cara Menubuhkan Perkongsian  sama seperti penubuhan Milikan Tunggal kecuali mengisi Borang A Halaman 3 o Permohonan carian nama – Borang PNA 42 o Permohonan mendaftarkan perniagaan – Borang A o Pengeluaran sijil perakuan pendaftaran dan dipamerkan Syarikat Sendirian Berhad       mempunyai antara 2 – 50 pemegang saham perkataan “sendirian” bermaksud pemilik syarikat terdiri daripada ahli keluarga dan sahabat handai. semua pemilik menanggung liabiliti terhad saham tidak dijual kepada orang ramai dan pindah milik saham dibuat dengan persetujuan ahli syarikat ditadbir oleh lembaga pengarah yang juga merupakan pemegang saham syarikat itu. Cara Menubuhkan Syarikat Sendirian Berhad  ditubuhkan mengikut Akta Syarikat 1965 o Permohonan untuk carian nama – Borang 13A o Permohonan untuk mendaftar syarikat dengan mengemukakan: ü Tatawujud syarikat – dokumen mengenai fakta penubuhan syarikat .  keuntungan perkongsian tertakluk kepada cukai pendapatan perseorangan. keuntungan syarikat diagihkan kepada pemegang syer dalam bentuk dividen dan sebahagian disimpan sebagai rezab.  Rakan kongsi nominal – tidak menyumbang modal tetapi membenarkan nama disenaraikan sebaga salah seorang pemilik.NOTA TINGKATAN 4 o Permohonan mendaftar nama perniagaan – Borang A o Pengeluaran sijil perakuan pendaftaran dan mempamerkan .Borang D Perkongsian perniagaan dimiliki oleh dua orang dan tidak melebihi 20 orang pendaftaran dibuat atas nama rakan kongsi dibawah Akta Perkongsian 1961  ada tiga jenis rakan kongsi    Rakan kongsi aktif – menyumbang modal dan terlibat aktif dalam perniagaan  Rakan kongsi lelap – menyumbang modal tetapi tidak terlibat dalam perniagaan.

koperasi ditubuhkan mengikut Akta Koperasi Malaysia 1993 liabiliti terhad .  pemegang saham menanggung liabiliti terhad  disenaraikan di bursa saham  Pentadbiran syarikat diserah kepada Lembaga Pengarah yang dilantik . Cara Menubuhkan Syarikat Awam Berhad  sama seperti syarikat sendirian berhad tetapi: o Tatawujud syarikat memperihal pembatalan Seksyen 15. KOPERASI  Prinsip koperasi: o keanggotaan secara sukarela dan terbuka o kawalan secara demokratik oleh anggota o kebebasan dan autonomi o penglibatan dalam pendidikan latihan dan sebaran maklumat koperasi o perhatian terhadap kebajikan masyarakat dan sosial.  pemegang saham dua orang dan tiada bilangan maksimum. Akta Syarikat 1965 o Menggunakan Borang 8 bukan Borang 9 o Mendapatkan kelulusan Suruhanjaya Sekuriti berkaitan prospektus dan penyenaraian syer di bursa saham.  Pemegang syer yang memiliki lebih 51% akan menguasai Lembaga Pengarah dan kawalan syarikat  ahli Lembaga Pengarah tidak semestinya pemegang saham  Kedudukan kewangan mesti diumumkan kepada orang ramai setiap tahun. setiap anggota tidak boleh memiliki syer melebihi 28%.  saham boleh dijual kepada orang ramai dan boleh dipindah milik melalui bursa saham. koperasi bank koperasi pengguna contoh Syarikat Koperasi Guru-Guru Malaysia pemilik ialah pemegang syer dan bilangan minimum pemegang syer ialah 100 dan tiada had maksimum.NOTA TINGKATAN 4 ü Tataurus syarikat – mengenai peraturan dan prosedur pengurusan dalam syarikat. ü Borang 6 (Perakuan Pematuhan) ü Borang 48 A (Akuan berkanun perlantikan pengarah/penaja) ü Borang 48 F (Pengakuan sebelum perlantikan sebagai setiausaha) o Serahan dokumen o Pengeluaran dan mempamerkan sijil perakuan pemerbadanan syarikat Borang D Syarikat Awam Berhad  perkataan awam bermaksud supaya boleh dijual kepada orang ramai dengan menerbitkan ‘prospektus’.  cukai syarikat awam berhad lebih tinggi iaitu 28%. o Pengedaran borang permohonan syer dan prospektus o Peruntukan syer akan dibuat melalui cabutan jika syer dipohon melebihi jumlah yang ditawarkan o Pengeluaran sijil perakuan perniagaan oleh Pendaftar Syarikat.        berasaskan prinsip tolong-menolong dan mementingkan kebajikan anggotanya jenis koperasi seperti koperasi kredit.

12 % disimpan sebagai Simpanan Kumpulan Wang Rezab dan baki diagih dalam bentuk dividen. Agihan lebihan (keuntungan). · ditadbir sepenuhnya oleh kerajaan di bawah tanggungjawab menteri yang membentuk satu lembaga untuk pengurusan.  Pengeluaran sijil perakuan pendaftaran. Tujuan :      Mengurangkan beban kewangan kerajaan Menggalakkan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan kecekapan dan produktiviti Menggalakkan agihan dan penggunaan sumber lebih cekap Memberi manfaat kepada kakitangan dan rakyat . Rebat dibayar berasaskan jumlah belian.NOTA TINGKATAN 4     koperasi dikawal oleh Lembaga Pengarah yang dipilih semasa mesyuarat agung. Penswastaan    merupakan satu proses pemindahan kuasa kawalan. pendidikan dan pembinaan infrastruktur. · Contoh perbadanan awam ialah KWSP dan JKR. Koperasi dikecualikan cukai Cara menubuhkan koperasi:  Permohonan menubuhkan koperasi melalui Jabatan Pembangunan Koperasi  Menubuhkan jawatankuasa penaja  Mengadakan mesyuarat agung  Memohon mendaftar koperasi kepada Pendaftar Negeri. Contoh: Syarikat Telekom Malaysia Berhad dan Tenaga Nasional Berhad. sektor swasta dijadikan sebagai rakan kongsi sektor awam dalam pembangunan negara dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Perbadanan Awam · ditubuhkan oleh kerajaan melalui Akta Parlimen untuk menyediakan perkhidmatan dan kemudahan asas seperti perubatan. kepentingan dan pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta.

Spekulator terlibat di pasaran saham secara aktif dengan membeli saham dan kemudian menjualnya semula bagi mendapatkan keuntungan dalam masa yang singkat Spekulator terdiri daripada:  Penelah naik  penelah turun  Stag Perbezaan antara pelabur dengan speculator???????????????? Akaun simpanan tetap atau akaun pelaburan  Akaun simpanan tetap-atau akaun deposit tetap merupakan sejenis akaun yang mana sejumlah wang yang tertentu disimpan untuk suatu jangka masa tertentu.Pelabur ialah individu yang melaburkan wang mereka sendiri.   -Cara melabur di institusi perbankan ialah: Kelayakan ?? Deposit minimum ??  Akaun pelaburanmerupakan suatu produk deposit bertempoh Islam yang terdiri daripada Akaun Pelaburan Am Al-Mudharabah dan Akaun Pelaburan Khas Al-Mudharabah. .Tujuannya adalah bagi mendapatkan pendapatan semasa dan keuntungan modal Pelabur dan spekulator .Membeli harta tanah merupakan satu jenis pelaburan yang semakin diceburi oleh pelabur.Pelabur institusi pula menjalankan aktiviti pelaburan secara besar-besaran dan mempunyai dana yang besar.Tujuan utama pelaburan harta tanah adalah untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk pendapatan ataupun apabila berlaku peningkatan dalam nilai harta tersebut.Pelaburan juga bermaksud pertukaran wang kepada aset dengan harapan aset itu akan menghasilkan pendapatan serta memperoleh pertambahan nilai pada masa depan.bangunan . Harta tanah .merupakan tindakan menangguhkan penggunaan wang pada masa ini dengan harapan mendapat pulangan pada masa akan datang. .merujuk kepada tanah.NOTA TINGKATAN 4 Bab 7 : Pelaburan Pelaburan .rumah ataupun rumah kedai.

Ia diberi keutamaan semasa pembayaran dividen. Faktor mempengaruhi harga saham Perubahan harga-harga syer adalah disebabkan oleh beberapa faktor: .Bursa Malaysia merupakan suatu tempat syer. Pulangan dalam pelaburan saham terdiri daripada:  Syer bonus  Dividen  Keuntungan modal Bursa Malaysia Dahulunya dikenali sebagai Bursa Saham Kuala lumpur (BSKL) telah beroperasi sejak tahun 1973.Terdapat empat jenis syer keutamaan iaitu:  Syer keutamaan kumulatif atau timbun tambah  Syer keutamaan penyertaan  Syer keutamaan boleh tebus  Syer keutamaan boleh tukar.Peranan Bursa Malaysia adalah:         Mengawasi keadaan pasaran saham untuk mencegah aktiviti spekulasi yang keterlaluan Menyenaraikan syer-syer baru yang diterbitkan. Mewajibkan semua syarikat yang disenaraikan menerbitkan semua maklumat penting.Antara jenis-jenis saham adalah syer keutamaan dan syer biasa.Merupakan suatu dana yang boleh dijana oleh sesebuah firma atau entiti perniagaan.Saham juga merupakan gabungan syer yang telah dibayar penuh untuk menjadi satu blok modal yang biasanya terdiri daripada 1000 unit syer.  Syer keutamaan dibayar kadar dividen tetap setiap tahun tidak kira syarikat berhad mendapat untung atau rugi.Bursa Malaysia telah ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965.bon-bon dan sekuriti kerajaan diurusniaga.  Syer biasa-Syer ini pailing banyak diterbitkan oleh syarikat berhad.Syer biasa akan dibayar dividen selepas syer keutamaan dibayar dividennya. Melindungi kepentingan para pelabur dengan mengawasi keadaan pasaran dan hanya membenarkan syer-syer syarikat yang baik disenaraikan. Pulangan atas saham. Memastikan syer-syer yang wujud adalah realistik Menyediakan semua kemudahan yang perlu untuk membolehkan syersyer syarikat awam berhad diniagakan. mengawal selia kedudukan kewangan semua firma broker saham secara ketat membantu pengumpulan modal dari dalam dan luar negeri agar dapat memperuntukkan sumber kewangan.NOTA TINGKATAN 4 Saham .waran.

Contoh Amanah Saham Nasional (ASN).Antara faktor-faktor tersebut ialah:      mendapatkan maklumat Pulangan atas modal Risiko dalam pelaburan modal yang ada kecairan .Amanah Saham Bumiputera(ASB) dan Amanah Saham Wawasan(ASW). 4. Prospek dan prestasi syarikat Keadaan ekonomi negara Faktor politik Faktor spekulasi Unit Amanah Unit amanah ialah skim pelaburan wang daripada penyimpan yang memepunyai objektif kewangan yang sama untuk membentuk satu dana terkumpul dan akan dilaburkan dalam sektor yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi. bon dan harta tanah. 2. 3.NOTA TINGKATAN 4 1. Panduan Asas membuat pelaburan Sebagai seorang pelabur beberapa faktor perlu dipertimbangkan sebelum melakukan sesuatu pelaburan.