Anda di halaman 1dari 8

(e-Persediaan Mengajar)

SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA


Tarikh
: 6 Januari 2014
Nama Guru : En. Mohammad Yurman bin
Mohammad Noor

Tahun/ Kelas
& Masa:

Kelas :

Tahun 6

Hari
: Isnin
Minggu Ke : 2/2014

Masa: 0815

Hingga:
0915

Penggal :
Pertama

Subjek:
Pen. Seni Visual

KANDUNGAN
Bidang :
MENGGAMBAR
Tajuk :
Gambar Negatif dan Positif (kaedah lukisan)
Hasil Pembelajaran :
ARAS 1, 2, 3
Objektif :
1. Membuat lakaran gambar.
2. Mewarna bahagian objek dengan hitam untuk menimbulkan kesan negatif.
3. Mewarna bahagian latar dengan warna hitam untuk menimbulkan kesan negatif.
4. Menyatakan perasaan diri terhadap kegiata yang dijalankan
Aktiviti :
Penerangan guru
Membuat aktiviti berdasarkan turutan arahan
Melakukan perbentangan hasil
EMK
keativiti dan inovasi
KBT :

:
Pentaksiran
Ujian bertulis
NILAI :
Petrotisme
:
BBM
Gambar, buku rujukan dan
PETA
Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut
:
L.k
MINDA:
konteks)
IMPAK

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Masa:
1135

Hingga: 1205

Subjek KSSR:
Pen. Kesihatan

KANDUNGAN
Kesihatan Persekitaran
Berkebolehan melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik
3.2, 4.2, dan 5.2
Standard
3.2.1, 4.2.2, 4.2.3 dan 5.2.2
Pembelajaran :
1. Murid mengamalkan langkah- langkah keselamatan untuk mengelak kemalangan,
kecederaan dan situasi tidak selamat di rumah, sekolah taman permainan dan tempat
awam pada setiap masa.
Berbincang tentang langkah-langkah keselamatan untuk mengelak kemalangan,
kecederaan dan situasi tidak selamat di rumah, sekolah taman
permainan dan
tempatawam pada setiap masa.
Penyampaian S P dan bersoal jawabLatihan pengukuhan / pentaksiran.
La
Kreativiti dan Inovasi
KBT :
TB

Tema
:
Tajuk
:
Standard
Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:

EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

Tahun 2

Ujian lisan/ pemerhatian

EVIDENS :

Gambar, buku rujukan dan


L.k

PETA
MINDA:

Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut


konteks)

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kelas
& Masa:

Kelas :

Topik
:
Bidang
Pembelajaran :
Isi Kandungan :
Objektif :
Aktiviti
:

Tahun 5

Masa: 1205

Hingga:010
5

Subjek:
Pen. Moral

KANDUNGAN
5.4 Keamanan dan keharmonian
Hidup muafakat masyarakat sejahtera

Saling membantu sesama anggota masyarakat menjamin keharmonian hidup


bermasyarakat
Melibatkan diar dalam aktiviti kebajikan masyarakat setempat
Berbincang tentang melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan masyarakat setempat
Murid dapat menyatakan aktiviti melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan masyarakat
setempat
Menunjukan perasan gembiran dan berterima kasih

(e-Persediaan Mengajar)
SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA
EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

keativiti dan inovasi

KBT :

Ujian bertulis

NILAI :

Petrotisme

PETA
MINDA:

Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut


konteks)

Gambar, buku rujukan dan


L.k
-

***************************************************************************************************************************

Tarikh
: 7 Januari 2014
Nama Guru : En. Mohammad Yurman bin
Mohammad Noor

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Tahun 3

Hari
: Selasa
Minggu Ke : 2/2014

Masa:
0745

Hingga: 0815

Penggal :
Pertama

Subjek KSSR:
Pen. Jasmani

KANDUNGAN
Tema
:
Tajuk
:
Standard Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:
EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

Gimnastik Asas
Hambur Kucing
1.1, 2.1 dan 5.1

Standard
1.1.1, 2.1.1 dan 5.1.1
Pembelajaran :
1. Melakukan hambur dari aras tinggi dan mendarat ke aras rendah.
2. Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur dari pelbagai aras.
3. Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti.
Senaman regangan
Penyampaian standard Pembelajaran / permainan kecil
Penyejukan badan dan pentaksiran
Kreativiti dan Inovasi
KBT :
TB
Ujian lisan/ pemerhatian

EVIDENS :

B2D1E1

alatan sukan

PETA
MINDA:

Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut


konteks)

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Tahun 2

Masa:
0815

Hingga: 0845

Subjek KSSR:
Pen. Jasmani

KANDUNGAN
Konsep Pergerakan
Kelajuan Pergerakan
1.1, 2.1 dan 5.2
Standard
1.1.2, 2.1.3 dan 5.2.2
Pembelajaran
1. Meningkatkan kelajuan semasa bergerak
2. Mengenal pasti perlakuan yang boleh meningkatkan kelajuan.
3. Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
Senaman regangan
Penyampaian standard Pembelajaran / permainan kecil
Penyejukan badan dan pentaksiran
Kreativiti dan Inovasi
KBT :
TB

Tema
:
Tajuk
:
Standard Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:
EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

Ujian lisan/ pemerhatian

EVIDENS :

B1D1E1

alatan sukan

PETA
MINDA:

Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut


konteks)

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

***************************************************************************************************************************

(e-Persediaan Mengajar)
SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Masa:
1135

Hingga: 1205

Subjek KSSR:
Pen. Kesihatan

KANDUNGAN
HARGAI KESIHATAN
Sayang Diri
1.1
Standard
1.1.2
Pembelajaran :
1. Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual

Tema
:
Tajuk
:
Standard
Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:

Berbincang tentang kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual


Penyampaian S P dan bersoal jawab.
Latihan pengukuhan dan pentaksiran
Kreativiti dan Inovasi
KBT :
TB

EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

Tahun 3

Ujian lisan/ pemerhatian

EVIDENS :

B2D1E1

Gambar, buku rujukan dan


L.k

PETA
MINDA:

Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut


konteks)

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kelas
& Masa:

Kelas :

Topik
:
Bidang
Pembelajaran :
Isi Kandungan :
Objektif :
Aktiviti
:

EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

Tahun 5

Masa: 1235

Hingga:013
5

Subjek:
Pen. Moral

KANDUNGAN
5.4 Keamanan dan keharmonian
Hidup muafakat masyarakat sejahtera

Saling membantu sesama anggota masyarakat menjamin keharmonian hidup


bermasyarakat
Melibatkan diar dalam aktiviti kebajikan masyarakat setempat
Berbincang tentang melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan masyarakat setempat
Murid dapat menyatakan aktiviti melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan masyarakat
setempat
Menunjukan perasan gembiran dan berterima kasih
keativiti dan inovasi
KBT :
TB
Ujian bertulis
Gambar, buku rujukan dan
L.k

NILAI :

Petrotisme

PETA
MINDA:

Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut


konteks)

70% murid dapat menguasai dengan baik


30% murid masih memerlukan latihan yang berterusan

***************************************************************************************************************************

(e-Persediaan Mengajar)
SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA

Tarikh
: 8 Januari 2014
Nama Guru : En. Mohammad Yurman bin
Mohammad Noor

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Tahun 1

Hari
: Rabu
Minggu Ke : 2/2014

Masa:
0745

Hingga: 0815

KANDUNGAN
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2014
Kcergasan Diri

Standard
Pembelajaran
1. Lawatan ke stor sukan
2. Pengenalan alatan sukan
3. Ujian kecergasan di padangKreativiti dan Inovasi
KBT :
TB

Tema
:
Tajuk
:
Standard Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:
EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

Ujian lisan/ pemerhatian

EVIDENS :

alatan sukan

PETA
MINDA:

Penggal :
Pertama

Subjek KSSR:
Pen. Jasmani

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Tahun 2

Masa:
0815

Subjek KSSR:
Pen. Jasmani

KANDUNGAN
Konsep Pergerakan
Kelajuan Pergerakan
1.1, 2.1 dan 5.2
Standard
1.1.2, 2.1.3 dan 5.2.2
Pembelajaran
1. Meningkatkan kelajuan semasa bergerak
2. Mengenal pasti perlakuan yang boleh meningkatkan kelajuan.
3. Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti

Tema
:
Tajuk
:
Standard Kandungan :
Objektif
:

Hingga: 0845

(e-Persediaan Mengajar)
SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA
Aktiviti
:

Senaman regangan
Penyampaian standard Pembelajaran / permainan kecil
Penyejukan badan dan pentaksiran
Kreativiti dan Inovasi
KBT :
TB

EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:

Ujian lisan/ pemerhatian

EVIDENS :

B1D1E1

alatan sukan

PETA
MINDA:

Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut


konteks)

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

IMPAK

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Tahun 4

Masa:
1035

Hingga: 1105

Subjek KSSR:
Pen. Kesihatan

KANDUNGAN
KESIHATAN FIZIKAL
Kesihatan Diri dan Reproduktif
1.1
Standard
1.1.3
Pembelajaran :
1. Menyatakan perubahan fizikal lelaki dan perempuan apabila akil baligh

Tema
:
Tajuk
:
Standard
Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:

Berbincang tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan apabila akil baligh
Penyampaian S P dan bersoal jawab
Latihan pengukuhan dan pentaksiran
Kreativiti dan Inovasi
KBT :
TB

EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:

Ujian bertulis

EVIDENS :

TP 2

Gambar, buku rujukan dan


L.k

PETA
MINDA:

Peta Buih Berganda (Membanding beza)

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

IMPAK

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Tahun 1

Masa:
1135

Hingga: 1205

Subjek KSSR:
Pen. Kesihatan

KANDUNGAN
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2014
Apa itu pndidikan kesihatan

Standard

Pembelajaran :
1. Peneranga tentang pendidikan kesihatan
2. Kepentingan pendidikan kesihatan kepada kehidupan seharian

Tema
:
Tajuk
:
Standard
Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:
EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:

Kreativiti dan Inovasi

KBT :

TB

Ujian lisan/ pemerhatian

EVIDENS :

Gambar, buku rujukan dan


L.k

PETA
MINDA:

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

IMPAK

***************************************************************************************************************************

Tahun/ Kelas
& Masa:

Kelas :

Tahun 4

Masa: 0105
KANDUNGAN

Tema
Tajuk

:
:

DUNIA KOMPUTER
Dunia Komputer

Hingga:
0105

Subjek KSSR:
TMK

(e-Persediaan Mengajar)
SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA
Standard
Kandungan :
Objektif :

Aktiviti
:
EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

1.0

Standard
Pembelajaran :

1. Menyatakan maksud komputer


2. Mengenal dan menyenarai jenis komputer
3. Mengenalpasti port input dan output, Pemacu Cakera Liut / Pemacu Cakera Optik dan
soket input arus ulang alik ( AC ) pada unit system
Penerangan dari guru

Latihanpengukuhan
Kreativiti dan Inovasi
PETA
Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut
MINDA:
konteks)
Ujian bertulis
EVIDENT
TP 1, TP 2, TP3
KBT :
TB
Monitor , Papar Kekunci , tetikus, pemacu cakera optik dll

90% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

Tarikh
: 9 Januari 2014
Nama Guru : En. Mohammad Yurman bin
Mohammad Noor

Tahun/Kela
s & Masa:

1.1 dan 1.2

Kelas :

Tahun 3

Hari
: Khamis
Minggu Ke : 2/2014

Masa:
0745

Hingga: 0815

Penggal :
Pertama

Subjek KSSR:
Pen. Jasmani

KANDUNGAN
Tema
:
Tajuk
:
Standard Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:
EMK
:
Pentaksiran
:

Gimnastik Asas
Hambur Kucing
1.1, 2.1 dan 5.1

Standard
1.1.1, 2.1.1 dan 5.1.1
Pembelajaran :
1. Melakukan hambur dari aras tinggi dan mendarat ke aras rendah.
2. Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur dari pelbagai aras.
3. Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti.
Senaman regangan
Penyampaian standard Pembelajaran / permainan kecil
Penyejukan badan dan pentaksiran
Kreativiti dan Inovasi
KBT :
TB
Ujian lisan/ pemerhatian

EVIDENS :

B4D1E1, B5D1E1

(e-Persediaan Mengajar)
SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA
BBM
:

alatan sukan

PETA
MINDA:

Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut


konteks)

PdP tidak dapat dijalankan disebabkan perhimpunaan


-

IMPAK

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Masa:
0815

Tahun 1

Hingga: 0845

KANDUNGAN
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2014
Lokomotor

Standard
Pembelajaran
1. Penerangan tentang pergerakan
2. Permainan kecilKreativiti dan Inovasi
KBT :
TB

Tema
:
Tajuk
:
Standard Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:
EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:

Ujian lisan/ pemerhatian

EVIDENS :

alatan sukan

PETA
MINDA:

Subjek KSSR:
Pen. Jasmani

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

IMPAK

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kelas
& Masa:

Kelas :

Topik
:
Bidang
Pembelajaran :
Isi Kandungan :

Tahun 5

Masa: 1205

Hingga:010
5

Subjek:
Pen. Moral

KANDUNGAN
5.4 Keamanan dan keharmonian
Hidup muafakat masyarakat sejahtera

Saling membantu sesama anggota masyarakat menjamin keharmonian hidup


bermasyarakat
Melibatkan diar dalam aktiviti kebajikan masyarakat setempat
Berbincang tentang melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan masyarakat setempat
Murid dapat menyatakan aktiviti melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan masyarakat
setempat
Menunjukan perasan gembiran dan berterima kasih
keativiti dan inovasi
KBT :

Objektif :
Aktiviti
:

EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:

Ujian bertulis
Gambar, buku rujukan dan
L.k

NILAI :

Petrotisme

PETA
MINDA:

Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut


konteks)

70% murid dapat menguasai dengan baik


30% murid masih memerlukan latihan yang berterusan

IMPAK

***************************************************************************************************************************

Tarikh
: 10 Januari 2014
Nama Guru : En. Mohammad Yurman bin
Mohammad Noor

Tahun/ Kelas
& Masa:

Kelas :

Tahun 4

Hari
: Jumaat
Minggu Ke : 2/2014

Masa: 0745
KANDUNGAN

Tema

DUNIA KOMPUTER

Hingga:
0815

Penggal :
Kedua

Subjek KSSR:
TMK

(e-Persediaan Mengajar)
SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA
Tajuk
:
Standard
Kandungan :
Objektif :

Aktiviti
:
EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

Dunia Komputer
1.0

Standard
Pembelajaran :

1.1 dan 1.2

1. Menyatakan maksud komputer


2. Mengenal dan menyenarai jenis komputer
3. Mengenalpasti port input dan output, Pemacu Cakera Liut / Pemacu Cakera Optik dan
soket input arus ulang alik ( AC ) pada unit system
Penerangan dari guru

Latihanpengukuhan
Kreativiti dan Inovasi
PETA
Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut
MINDA:
konteks)
Ujian bertulis
EVIDENT
TP 1, TP 2, TP3
KBT :
TB
Monitor , Papar Kekunci , tetikus, pemacu cakera optik dll

90% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

***************************************************************************************************************************

Tahun/ Kelas
& Masa:

Kelas :

Tahun 5

Masa: 1035

Hingga:
1135

Subjek:
Pen. Seni Visual

KANDUNGAN
Bidang :
MENGGAMBAR
Tajuk :
Sejambak Bunga
Hasil Pembelajaran :
ARAS 1, 2, 3
Objektif :
1. memahami konsep Cetakan
2. menghasilkan lukisan menggunakan teknik cetakan
3. mengenalpasti teknik cetakan dalam kegiatan menggambar
4. mengenali asas senireka dan olahan serta dapat menggunakannya
Aktiviti :
Penerangan guru
Membuat aktiviti berdasarkan turutan arahan
Melakukan perbentangan hasil
EMK
keativiti dan inovasi
KBT :
TB
:
Pentaksiran
Ujian bertulis
NILAI :
Petrotisme
:
BBM
Berus, K.L, Pisau dan tali
PETA
Peta Alir (Urutan)
:
MINDA:
IMPAK

90% murid dapat menguasai dengan baik


Selebihnya murid memerlukan masa untuk menyiapkan

***************************************************************************************************************************

CATATAN PENYELIAAN:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________

..
Tandatangan dan Cop Guru Besar

M
I
N
G
G
U