Anda di halaman 1dari 22

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B

No
soala
n
a
b
c

No
soala
n
a
b
c

i. Kambing Q mendapat kuantiti makanan yang mencukupi berbanding


kambing P
i.jenis kambing/jenis rumput ii. Berat awal kambing (kg)
Ya .
Kerana kambing P dan Q bersaing untuk mendapatkan kuantiti makanan
yang terhad
2

Kerana kilang membebaskan sisa toksik lebih banyak ke sungai


Jenis kiambang / tempat penyiasatan
Bulan
Bilangan kiambang

No
soala
n
a
b
c
d
No
soala
n
a
b
c
d
No
soala
n
a
b
c

1
40

2
60

3
80

Kadar pencemaran udara lebih banyak di bandar W berbanding bandar Z


Hujan asid akan mengakis cat dinding bangunan
Indeks pencemaran udara (IPU)
200 IPU *terima jawapan lebih daripada 180 IPU
4

i.Kehadiran udara ii. Keadaan jentik jentik selepas 3 hari


Jentik jentik P tidak mendapat udara manakala jentik jentik Q mendapat
udara.
Spirakel
Ketam Insang , Buaya Peparu , Newt Kulit lembap dan peparu
5

Tumbuhan Q tidak mendapat cahaya Matahari manakala tumbuhan P


mendapat cahaya Matahari yang mencukupi
Tumbuhan memerlukan cahaya Matahari untuk hidup.

Cahaya matahari
Fotosintesis = Karbon Dioksida + Air

= Kanji + Oksigen
Klorofil

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B

No
soala
n
a
b
c
d

Kerana bakteria lebih cepat membiak dalam keadaan nutrient yang banyak
Bakteria. Kerana sisa makanan yang banyak di dalam mulut
menggalakkan pembiakan bakteria.
* terima jawapan kurang dari 4 batang gigi
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Ahmad

Siti

Aliff

Shasha

Syafiq

No
7
soalan
a
Kerana ikan P mendapat udara yang paling banyak
b
Semua ikan akan mati
c
Komensalisme. Ikan remora mendapat sisa makanan ikan jerung
sedaangkan ikan jerung tidak mendapat faedah dari kan remora.

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
8
soalan
a
Kerana ayam dalam reban B lebih bersaing untuk mendapatkan ruang
yang terhad berbanding ayam dalam reban A
b
Saiz ayam dalam reban B lebih kecil berbanding saiz ayam dalam reban
A
c
Pindah sebahagian ayan B ke dalam reban lain
d
Makanan , ruang , air dan pasangan
No
9
soalan
a
i.masa ii.jumlah pergerakan haiwan
b
Kerana suhu persekitaran 12 tengah hari lebih panas berbanding waktu
12 tengah malam / haiwan lebih suka keluar malam berbanding waktu
siang
c
i.burung hantu ii. kelawar
d
Keluar mencari makanan
No
10
soalan
a
Kerana angsana dipencarkan lebih jauh oleh angin berbanding bendi
yang melalui mekanisme letupan
b
i. Angsana lebih ringan ii. Angsana ada sayap
c
i. () ii. () iii. () iv. ()
No
11
soalan
a
Kerana rumput di bawah papan tidak mendapat cahaya matahari
b
Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup
c
Ya. Kerana rumput tidak mendapat cahaya matahari
No
12
soalan
a
i.kuantiti air yang direnjis ii. Bilangan tompok hitam
b
Kerana kulat lebih banyak membiak pada roti Q berbanding roti P
c
Bakteria salmonella keracunan makanan , Virus influenza Selesema
Protozoa plasmodium Malaria
No
13
soalan
a
i.jenis pokok ii.cara pokok dibiakkan
b
Keratan batang = pokok ubi kayu , pokok bunga raya
Biji benih = pokok betik, pokok padi
c
Biji benih, spora, anak benih dan keratan daun

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
14
soalan
a
Saiz daun pokok P paling besar berbanding saiz daun pokok yang lain.
b
Pokok P paling kurang bersaing untuk mendapatkan ruang yang terhad
berbanding pokok yang lain.
c
i.bilangan anak pokok ii.ketinggian anak pokok
d
Bertambah bilangan anak pokok jagung, berkurang ketinggian anak pokok
jagung.
No
15
soalan
a
Kerana semut bekerjasama mencari makanan
b
i.masa ii.bilangan semut yang datang
c
Bertambah
d
Bertambah masa, bertambah bilangan semut yang datang
No
16
soalan
a
Lipas R bersaing paling cepat untuk mendapatkan udara yang terhad
b
i. saiz bekas ii. jangka hanyat lipas
c
Ya, Kerana kedua-duanya bernafas melalui spirakel
No
17
soalan
a
i.Kerana sungai dicemari sisa toksik dari kilang yang berdekatan
ii. kerana ikan tidak mendapat air yang bersih
b
Tempat penyiasatan / jenis ikan
c
Kuatkuasakan undang-undang
d
Tidak, kerana sisa toksik akan membunuh hidupan akuatik
No
18
soalan
a
Kerana belalang dalam bekas P bersaing dengan pesat untuk
mendapatkan makanan yang terhad.
b
Bilangan belalang
c
Herbivor
d
Kerana belalang bernafas menggunakan spirakel di abdomen
No
19
soalan
a
Keluasan kawasan hutan
b
berkurang Kerana kawasan hutan diterokai untuk pembinaan rumah yang
banyak
c
45 %
d
Kuatkuasakan undang-undang , kempen kesedaran pemuliharaan alam
sekitar

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
20
soalan
a
Kerana tikus W kurang bersaing untuk mendapatkan udara berbanding
tikus yang lain.
b
i.bilangan tikus dalam bekas ii. Jangka hayat tikus
c
Jenis tikus / kuantiti makanan / isipadu air
d
Kerana tikus-tikus jantan itu bersaing untuk mendapatkan tikus betina
No
21
soalan
a
Kerana anak benih P kurang bersaing untuk mendapatkan air berbanding
anak benih Q.
b
Ya, kerana ruang anak benih dalam bekas Q adalah terhad
c
Persaingan
c
Kerana pokok bunga kertas bersaing dengan rumput untuk mendapatkan
ruang. Persaingan interspesies.
No
22
soalan
a
i.jarak sumber cahaya dengan bola (cm) ii. saiz bayang-bayang (cm)
b
25cm
c
Legap
d
Bertambah jarak sumber cahaya dengan bola , berkurang saiz bayangbayang
No
23
soalan
a
Menyiasat hubungan antara bilangan gigi gear P dan bilangan pusingan
gear Q
b
i.bilangan gigi gear P ii.bilangan pusingan gear Q
c
6 pusingan
d
Bertambah bilangan gigi gear P, bertambah pusingan gear Q
No
24
soalan
a
Menyiasat hubungan antara jenis litar dan keadaan nyalaan mentol
b
i.jenis litar ii. Keadaan nyalaan mentol
c
Ya. Kerana sel kering membekalkan semua tenaga letrik pada mentol K
sahaja
d
Litar K : Berkurang kecerahan Litar L : Sama cerah
No
soalan
a
b
c

25
Menyiasat hubungan antara panjang tali dan bilangan ayunan
Bertambah panjang tali bandul, bertambah masa pergerakan bandul
Tidak , kerana bola melantun secara tidak seragam

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
soalan
a
b
c
d
No
soalan
a
b
c
d
Masa gula
larut (saat)

26
Kerana isipadu batu menambah isipadu air dalam bikar
Aras air dalam bikar
Ya. Mengukur isipadu cecair menggunakan kaedah sesaran
4.8 liter
27
i. jumlah air ii. Masa yang diambil untuk gula larut
Jenis gula, kuantiti gula
Berkurang
120

100

80

60

40

20

25

50

85

130

185

Jumlah air (cm)

No
soalan
a
b
c
d

28
Kerana kelajuan basikal lebih perlahan berbanding motosikal
i.jenis kenderaan ii.masa kenderaan sampai pada jarak 800 meter
Kelajuan ialah jarak yang dilalui oleh sesuatu objek dalam masa tertentu
Laju = Jarak / masa
20 meter/ 5 saat
= 4 meter/saat

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
soalan
a
b
c
d
No
soalan
a
b
c
d
e

29
Kerana permukaan P mempunyai daya geseran paling banyak
berbanding jenis permukaan yang lain
i.jenis permukaan ii.kelajuan troli
Terima sebarang jawapan dari 11 19 (satu nombor sahaja)
Bertambah kasar jenis permukaan , berkurang kelajuan troli
30
Menyiasat hubungan antara tinggi landasan dan masa yang diambil oleh
kereta mainan melalui landasan
i.tinggi landasan ii. Masa kereta mainan bergerak melalui landasan
16 saat
Panjang landasan (cm)
Bertambah

No
31
soalan
a
Kerana pemadam dan pembaris plastik adalah penebat elektrik
b
Keadaan nyalaan mentol
c
Klip kertas dan paku adalah bahan konduktor elektrik, pemadam dan
pembaris plastik adalah bahan penebat.
d
Bahan
Bahan Konduktor

Bahan Penebat

Klip kertas

Pemadam

Paku

Pembaris plastik

No
32
soalan
a
Panjang kereta
b
Kerana jengkal Selvam lebih panjang berbanding jengkal Rizal.
c
i.Jarak antara hujung tumit dengan hujung jari = tapak kaki
ii. jarak antara hujungsiku dengan hujung jari hantu = hasta

No
soalan

33

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


a
b
c
d

Menyiasat hubungan antara panjang objek yang digunakan untuk


mengukur meja dan bilangan ukuran meja
Panjang objek yang digunakan untuk mengukur meja
terima sebarang jawapan 9-29 ( satu nombor sahaja)
35
30
25
20
15
10
5
0
Klip kertas

Kapur

Warna lilin

No
soalan

a
b
c
d
No
soalan

a
b
c
d

34
Kerana air dalam bekas X paling banyak disejat berbanding air dalam
bekas yang lain.
Isipadu awal air (ml)
Terima sebarang jawapan antara 150ml ke 179ml (satu nombor sahaja)
i.Luas permukaan bekas yang terdedah ii.keadaan persekitaran
35
Menyiasat hubungan antara isipadu bongkah dan bilangan bongkah yang
memenuhi kotak
Isipadu bongkah (cm)
Terima sebarang jawapan 1-3 (satu nombor sahaja)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
P

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
36
soalan
a
Menyiasat hubungan antara kuantiti garam yang dimasukkan dalam bikar
dan suhu air selepas 5 minit.
b
Isipadu awal air / jenis garam
c
Bertambah kuantiti garam yang dimasukkan , bertambah suhu air selepas
5 minit
d
70 C
No
soalan
a
b
c
d
No
soalan
a
b
c
d
No
soalan
a
b
c
d

37
Menyiasat hubungan antara bilangan sel kering dan kecerahan mentol
Jenis mentol
Kerana mentol R sudah terbakar / rosak
Litar tersebut ialah litar selari
38
Kerana penggunaan terhadap minyak mentah bertambah
i.bulan ii. Jumlah minyak mentah yang dihasilkan
40 000 tong
Bertambah bulan, bertambah jumlah minyak mentah yang dihasilkan
39
Menyiasat hubungan antara luas permukaan kain yang terdedah dan
masa kain mengering
Kerana luas permukaan kain Q yang terdedah lebih besar berbanding
kain P Luas permukaan kain yang terdedah
Luas permukaan kain yang terdedah
Ya. Kerana kain lebih nipis berbanding tuala
40

No
soalan
a
Menyiasat hubungan antara jenis litar dengan keadaan nyalaan mentol
b
Kerana litar Y disusun secara selari manakala litar Z disusun secara
bersiri
c
Jenis litar
d
Litar Y = Litar selari Litar X = Litar bersiri

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

10

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
41
soalan
a
Menyiasat hubungan antara jenis objek dan masa yang diambil untuk
objek menyerap air
b
Kerana kertas tisu mempunyai kebolehan menyerap air paling tinggi
berbanding objek yang lain.
c
50
40
30

20
10
0
Tisu

Kapas

Tuala

Span

No
42
soalan
a
i.masa air dipanaskan disejukkan ii. Suhu air
b
Kerana air telah mencapai takat didih
c
Minit pertama = Cecair
Minit ke 5 = Gas

No
soalan
a
b
c
d
No
soalan
a
b
c
d

43
i.kehadiran air dan udara ii.keadaan paku selepas penyiasatan
Kerana paku A dan C terdedah kepada air dan udara
i.kehadiran air ii.kehadiran udara
i.bahan akan mereput/rosak ii. mendatangkan penyakit
44
Kerana peria dan ubat gigi bahan alkali dan asam jawa dan cuka bahan
asid
Peria dan ubat gigi berasa pahit manakala asam jawa dan cuka berasa
masam.
Menggunakan air rebusan bunga raya / kobis ungu / rasa / sentuh
dengan jari
Bahan asid menukar warna kertas litmus biru ke merah dan bahan alkali
menukar warna kertas litmus merah ke biru

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

11

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
soalan
a
b
c
d
No
soalan
a
b
c
d

45
Kerana bulu besi terdedah kepada air dan udara
Warna bulu besi
Kerana kelembapan udara di laut lebih tinggi
i. mengecat ii.sadur dengan aluminium
46
Menyiasat hubungan antara jenis bahan dan jumlah berat bahan selepas
direndam ke dalam air
Kerana kebolehan bahan P menyerap air adalah paling tinggi berbanding
bahan yang lain
Jumlah berat bahan selepas direndam ke dalam air (g)
Berkurang
47

No
soalan
a
Menyiasat hubungan antara jenis tanah dengan isipadu air dalam
kelalang
b
i.jenis tanah ii. Isipadu air dalam kelalang (ml)
c
Kerana tanah pasir lebih poros berbanding tanah yang lain
d
Tanah dalam kelalang R sesuai ditanam dengan pokok kelapa
No
48
soalan
a
Kerana ikan B diawet dengan garam yang lebih banyak berbanding ikan A
b
Bertambah suhu persekitaran, berkurang masa ikan menjadi rosak
c
Jenis ikan /berat ikan / jenis garam / tempat penyiasatan
d
Bertambah
e
i.makanan tahan lebih lama ii.mudah disimpan

No
49
soalan
a
89 C
b
Bacaan suhu pada kedudukan mata yang serenjang dengan senggat
termometer
c
Bertambah
d
Kerana haba yang diterima oleh air bertambah
e
Bertambah masa, bertambah bacaan suhu air
No
50
soalan
a
Menyiasat hubungan antara kelajuan kayuhan basikal dan kecerahan
lampu basikal
b
Kerana Rahman mengayuh basikal dengan lebih cepat berbanding
Suresh
c
i.jenis basikal ii.saiz dinamo
d
Bertambah kelajuan kayuhan basikal, bertambah kecerahan mentol

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

12

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
51
soalan
a
Kerana cara cawan yang diletakkan berlainan menyebabkan bentuk
bayang-bayang yang terhasil berlainan
b
Menyiasat hubungan antara cara cawan diletakkan dan bentuk bayangbayang yang terhasil
c
Cara cawan diletakkan
d
Lutsinar
No
52
soalan
a
Menyiasat hubungan antara saiz bongkah dan suhu air
b
Kerana haba yang dibebaskan oleh bongkah besi P lebih banyak
berbanding haba yang dibebaskan oleh bongkah besi Q
c
Isipadu air dalam bikar
d
Bertambah saiz bongkah besi, bertambah suhu air
No
53
soalan
a
Kerana dawai nikrom P membebaskan lebih banyak haba berbanding
dawai nikrom Q.
b
i.bilangan lingkaran dawai nikrom ii.bacaan termometer
c
Tambah ketebalan dawai nikrom
d
Kerana dawai nikrom yang tebal membebaskan lebih banyak haba
No
54
soalan
a
Menyiasat hubungan antara cara bergerak dan masa yang diambil ke
pekan Q dari pekan P
b
Kerana kelajuan motosikal lebih cepat berbanding cara pergerakan yang
lain.
c
i.cara pergerakan ii. Masa yang diambil ke pekan Q dari pekan P
d
Bertambah laju cara untk bergerak , bertambah masa yang diambil ke
pekan Q dari pekan P
No
55
soalan
a
Menyiasat hubungan antara suhu air dan masa gula melarut
b
Kerana haba yang lebih banyak melarutkan gula dengan cepat
berbanding haba yang sedikit
c
Suhu air (C)
d
Kacau larutan dengan laju

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

13

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
56
soalan
a
Menyiasat hubungan antara jenis rod dan keadaan rod selepas 5 minit
b
Kerana rod getah dan rod kayu adalah penebat haba manakala rod
karbon dan rod tembaga adalah konduktor haba
c
Rod plastik sejuk
d
Bahan

Konduktor

No
soalan
a
b
c
d
No
soalan
a
b
c
d

Penebat

Rod getah

Rod tembaga

Rod kayu

Rod karbon
57

Kerana isipadu kotak susu bertambah


Meningkat
Saiz kotak
Bertambah saiz kotak, bertambah isipadu susu
58
Menyiasat hubungan antara isipadu air dan masa air mencapai suhu 100
C
Suhu takat didih / kekuatan nyalaan api
Bertambah
Bertambah isipadu air yang dididihkan , bertambah masa air mencapai
suhu 100 C
59

No
soalan
a
Kerana tisu mempunyai kadar serapan air yang lebih tinggi berbanding
surat khabar tetapi plastik dan kaca adalah kalis air
b
i.jenis bahan ii. Kadar air yang diserap oleh bahan / kebolehan bahan
menyerap air
c
i.span ii. tuala
d
Mop lantai
No
60
soalan
a
Menyiasat hubungan antara jenis cecair dan keadaan nyalaan mentol
b
Kerana cecair X ialah bahan konduktor dan bahan Y adalah bahan
penebat
c
Mentol menyala
d
Kerana bahanX ialah bahan konduktor

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

14

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
61
soalan
a
Menyiasat hubungan antara masa dan peringkat gerhana Bulan
b
Kerana seluruh bahagian Bulan telah dilindung bayang-bayang Bumi dari
memantulkan cahaya Matahari ke Bumi
c
Peringkat gerhana bulan penuh
d
Gerhana Bulan berlaku apabila Bumi berada antara Matahari dan Bulan
dalam satu garis lurus ( jawapan dalam bentuk lukisan)

Matahari

Bumi

Bulan

No
62
soalan
a
Suhu di bandar X berkurang
b
Kerana gerhana matahari penuh berlaku
c

No
soalan
a
b
c
d
No
soalan
a
b
c
d

Gerhana bulan
Gerhana matahari
Bumi berada di antara Bulan berada di antara
Matahari dan Bulan
Matahari dan Bumi
63
Berkurang
i.jarak planet dari Matahari ii.suhu planet
Jalur asteroid
Utarid, zuhrah , bumi , marikh , musytari , Zuhal, Uranus , Neptun
64
Suhu bandar P berkurang mengalami gerhana Matahari penuh
Kerana bandar P
Kerana kecerahan persekitaran berkurang / kelihatan seperti malam
Tidak kerana kedudukan Bumi, Matahari dan Bulan tidak dalam garis
lurus
65

No
soalan
a
Menyiasat hubungan antara jarak planet dari Matahari dengan masa yang
diambil oleh planet untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi
Matahari.
b
i.jarak planet dari Matahari ii. Masa yang diambil oleh planet untuk
membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari
c
Di antara planet Uranus dan Neptun
d
Ya, kerana atmosfera memerangkap haba

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

15

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
66
soalan
a
Kerana seluruh kawasan Bulan yang menghadap Matahari memantulkan
cahaya Matahari ke Bumi
b
i.hari ii.bentuk fasa bulan yag kelihatan
c
Bulan purnama ialah fasa bulan pada hari ke15 mengikut takwim qamari
d
Ikan lebih banyak keluar kerana ikan gerak balas terhadap cahaya yang
dipantulkan oleh bulan
No
67
soalan
a
Menyiasat hubungan antara kedudukan planet dari Matahari dan suhu
planet
b
Kerana planet Q ialah planet Zuhrah / Planet Q memerangkap haba
paling banyak
c
Bertambah, berkurang
d
Kedudukan planet
No
68
soalan
a
Kerana batuan angkasa bergeser dengan atmosfera Bumi
b
Lokasi / kedudukan batuan angkasa
c
Kawah terbentuk apabila meteorit mnghentam Bumi
d
Dinasour telah pupus kerana meteorit menyebabkan bencana alam
kepada dinasour
No
69
soalan
a
i. jenis buruj ii. Arah yang ditunjukkan oleh buruj
b
Kerana buruj Biduk hanya kelihatan pada bulan April hingga Jun
c
i.menunjuk arah ii.menandakan musim menuai
d

No
70
soalan
a
Menyiasat hubungan antara kedudukan Bulan dan peringkat gerhana
yang berlaku
b
Kerana Bumi lindung cahaya Matahari sampai ke Bulan sepenuhnya
c
i.kedudukan Bulan ii.fasa gerhana yang berlaku
d
Berkurang , bertambah

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

16

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
71
soalan
a
Menyiasat hubungan antara masa dan arah bayang-bayang
b
Kerana kedudukan Matahari yang berada tepat di atas pokok / tegak di
langit
c
Tinggi pokok
d
Bumi berputar pada paksinya dari Barat ke Timur
No
72
soalan
a
Kerana bahagian Bulan yang melindungi Bumi daripada menerima
cahaya Matahari bertambah
b
Keadaan persekitaran Bandar P lebih gelap
c
30 C
d
i.peringkat gerhana ii. Suhu bandar P
No
73
soalan
a
Bertambah, berkurang
b
Kerana Kampung Tok Mahat mengalami gerhana Matahari
c
Gerhana Matahari penuh berlaku apabila Matahari, Bulan dan Bumi
berada dalam satu garis lurus.
d
i.masa ii. kecerahan persekitaran Kampung Tok Mahat
No
74
soalan
a
Menyiasat hubungan antara jarak planet dari Matahari dengan tempoh
peredaran planet mengelilingi Matahari
b
Kerana saiz orbit planet S lebih besar berbanding saiz orbit planet R
c
Berkurang
d
tempoh peredaran planet mengelilingi Matahari
No
75
soalan
a
Menyiasat hubungan antara kaedah menjahit pakaian dan bilangan baju
yang dapat dijahit seminggu
b
Kerana kaedah Q lebih moden berbanding kaedah P
c
Masa penyiasatan
d
i.bilangan baju yang dihasilkan lebih cepat ii.memudahkan kerja
No
76
soalan
a
i.luas tapak model ii. Masa model tumbang
b
Kerana model T paling tidak stabil berbanding model yang lain
c
Ketinggian model
d
Faktor ketinggian model

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

17

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
77
soalan
a
Menyiasat hubungan antara kaedah menguli tepung dan jisim tepung
yang dapat diuli
b
Kerana kaedah Q lebih moden berbanding kaedah P
c
Masa penyiasatan
d
Kerana mengurangkan peluang pekerjaan kepada manusia di dalam
industri pembuatan
No
78
soalan
a
Kerana situasi B kurang daya geseran berbanding situasi A
b
Menyiasat hubungan antara kehadiran pengguling dan daya yang
diperlukan untuk menarik beban
c
i.Kehadiran pengguling ii. daya yang diperlukan untuk menarik beban
d
Sapu minyak / gris . menyebabkan daya geseran berkurangan
No
soalan
a
b
c
No
soalan
a
b
c
d
No
soalan
a
b
c
d

79
Kerana model Z paling stabil berbanding model yang lain
i.luas tapak ii.kestabilan model/masa model tumbang
Jenis bahan , bentuk struktur
80
Menyiasat hubungan antara nisbah gear dan kelajuan kereta mainan
i.nisbah gear ii. kelajuan kereta mainan
Saiz kereta mainan / jisim kereta mainan
Basikal / Jam tangan
81
Kerana rod besi lebih kuat berbanding rod yang lain
Saiz batu bata / ketebalan rod
Bertambah
Bertambah kekuatan rod , bertambah bilangan batu bata yang dapat
ditampung
82

No
soalan
a
Menyiasat hubungan antara saiz gear dan kelajuan pusingan gear
b
i.saiz gear ii.kelajuan pusingan gear
c

Saiz gear
Kecil
Sederhana
Besar

Kelajuan gear
Laju
Sederhana
Perlahan

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

18

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
soalan
a
b
c
d
No
soalan
a
b
c

83
Kerana buah X disebarkan oleh air dan buah Y disebarkan oleh angin
i.jenis buah ii.jarak buah dijumpai daripada pokok induk
Masa penyiasatan
i.mempunyai rongga udara ii.kalis air
84
Kerana peningkatan pembuangan sampah yang tidak terkawal / tidak
terancang
Sistem perparitan yang lebih baik
Tahun
2012
2013
2014

No
soalan
a
b
c
d
No
soalan
a
b
c
d
No
soalan
a
b
c
d

Bilangan banjir kilat


5
9
13
85

i.bilangan kawasan pembakaran ii.bilangan pesakit lelah


Bertambah
Menguatkuasakan undang-undang
Membakar sampah yang tidak boleh dikitar semula
86
Menyiasat hubungan antara tahun dan bilangan penyu yang ditemui
i.tahun ii.bilangan penyu yang ditemui
i.menyediakan pusat pemuliharaan penyu ii.pusat penetasan penyu
i.tapir ii. badak sumbu
87
Cuka dan jus oren menukar warna kertas litmus biru ke merah
Kerana cuka adalah bahan asid dan ubat gigi adalah bahan alkali
Jenis bahan
Bahan asid meukar warna kertas litmus biru ke merah dan bahan alkali
menukar warna kertas litmus merah ke biru
88

No
soalan
a
Kerana getah yang tebal mempunyai keanjalan yang lebih berbanding
getah yang nipis
b
i.ketebalan gelang getah ii.panjang maksimum getah apabila diregang
c
25cm
d
i.spring ii.belon

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

19

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
soalan
a
b
c
d
No
soalan
a
b

c
d

89
Jumlah pengeluaran arang kayu berkurang
Kerana penerokaan hutan bertambah / pembalakan haram bertambah
Menyiasat hubungan antara tahun dan jumlah pengeluaran arang kayu
1.8 tan metrik
90
X = angin Y = Bahan api fosil
Jika menggunakan sumber tenaga boleh dibaharui maka alam sekitar
lebih bersih, apabila menggunakan sumber tenaga yang tidak boleh
dibaharui alam sekitar akan tercemar
Sumber tenaga Y lebih mahal berbanding sumber tenaga X
Ya, kerana sumber tenaga Y akan kehabisan

No
91
soalan
a
Berat angkasawan di Bulan adalah 6 kali lebih daripada berat
angkasawan di Bumi / berat angkasawan di Bumi adalah 1/6 berat
angkasawan di Bulan
b
Kerana tarikan graviti di Bulan lemah
c
11 kg
d
4:1
No
92
soalan
a
X: Gigi susu Y : Gigi kekal
b
Bilangan gigi kekal 32 manakala bilangan gigi susu 20
c
Gigi Y ialah set gigi kekal dan set gigi X ialah set gigi susu
d
Gigi taring . 4
No
93
soalan
a
Saiz buah tembikai di kebun Pak Zaidi lebih besar berbanding saiz
tembikai di kebun Mak Yati
1.Kerana pokok tembikai di kebun Pak Zaidi mendapat kuantiti baja yang
mencukupi berbanding pokok tembikai di kebun Mak Yati.
b
*2. Kerana pokok tembikai di kebun Pak Zaidi mendapat kuantiti air yang
mencukupi berbanding pokok tembikai di kebun Mak Yati
c
Kerana buah tembikai menjalankan proses fotosintesis dengan lebih
banyak

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

20

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


94
No
soalan
a
Menyiasat hubungan antara bilangan takal dan jumlah daya yang
diperlukan untuk mengangkat beban
b
i.bilangan takal ii.jumlah daya yang diperlukan untuk mengangkat beban
c
Paling sedikit
d
Menaikkan bendera
No
95
soalan
a
Menyiasat hubungan antara saiz gegancu dan bilangan pusingan roda
dalam 15 saat
b
i.saiz gegancu ii. Bilangan pusingan roda dalam 15 saat
c
70
d
Bertambah besar saiz gegancu , berkurang bilangan pusingan roda dalam
15 saat
No
96
soalan
a
Menyiasat hubungan antara saiz bulu pelepah dan masa yang diambil
oleh bulu pelepah untuk sampai ke lantai
b
i.saiz bulu pelepah ii.masa yang diambil oleh bulu pelepah sampai ke
lantai
c
25 saat
d
Bertambah saiz bulu pelepah, bertambah masa yang diambil oleh bulu
pelepah sampai ke lantai
No
soalan
a
b
c
d
No
soalan
a
b
c
d

97
Menyiasat hubungan antara tahun dan luas kawasan hutan yang diterokai
i.tahun ii.luas kawasan hutan yang diterokai
Meningkat
i.kuatkuasakan undang2 ii. kempen kesedaran
98
Menyiasat hubungan antara jumlah sudu gula dan bilangan hari mangga
dapat bertahan
i.jumlah sudu gula ii.jumlah hari mangga dapat bertahan
Bertambah
Bertambah jumlah gula, bertambah biangan hari mangga dapat bertahan

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

21

JAWAPAN KOLEKSI 100 ITEM SAINS UPSR BAHAGIAN B


No
99
soalan
a
Air sungai K keruh / air sungai K berbau busuk / banyak ikan mati di
sungai K
b
Kerana pengusaha kilang membuang sampah ke dalam sungai dengan
banyak
c
Bertambah
d
i.denda orang yang buang sampah ii. kempen kesedaran
No
100
soalan
a
Menyiasat hubungan antara masa pemanasan dan bilangan titisan air
dalam bikar
b
Bertambah
c.
Bertambah masa pemanasan , bertambah bilangan titisan air dalam bikar
d.
Cecair Gas Cecair

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

22