Anda di halaman 1dari 1

PIPR- 06

UNIT PRAKTIKUM DAN AMALAN PROFESIONAL


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG

JADUAL WAKTU MENGAJAR


(PRAKTIKUM)
Pelajar

: Emyanex Welly Tugis

Sekolah

:Sk Batu 15, SIbu

Kursus & Amb.

: Pismp Sejarah Ambilan

G. Pbimbing

:Puan Phelomena Anak Ukit

Jan 2013
Telefon (hp)

:Puan Pauline Anak Parik

: 0109727875

Telefon Sek.

084-214332

Masa
7:207:50

Hari
Isnin

7:508:20

8:20- 8:508:50 9:20

9:209:50

9:50 10:20- 10:5010:20 10:50 11:20


PM
PM
4B
4B

SEJ
5A
SEJ
4A

R
E
H
A

SEJ
5A

PHPN

Selasa
PM
4B

Rabu

PM
4B

Khami
s
SEJ
4A

Jumaat

Bil

Mata Pelajaran Diajar

Sejarah

11:2011:50
SEJ
6B

11:5012:20

12:2012:50

12:5013:20

SEJ
6B

Kelas

Bil.

Minit

Pensyarah Penyelia

Tahun 4 A

Waktu
6

180

ENCIK LAWRENCE LAW

120

ENCIK MOHD FARIQ

Tahun 5 A
2.

Pendidikan Moral

dan Tahun 6 B
Tahun 4 B

ARIFFIN BIN ABDULLAH


Disahkan oleh

Disahkan oleh

Tandatangan

:_____________________

Tandatangan

:_____________________

Nama Guru Besar

:_____________________

Nama Pensyarah *

:_____________________

Tarikh

:_____________________

Tarikh:

:_____________________

13