Anda di halaman 1dari 3

Rubrik Bahagian Dua.

SJH 3063E- Kaedah Pengajaran Sejarah


Contoh
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
SEJARAH
Mata Pelajaran dan
Kelas

Sejarah Tahun 4 Maju

Tema/Tajuk

Zaman Pra Sejarah

Masa

8.40 9.40 pagi

Standard Kandungan:

3.1 Mengetahui dan memaham kehidupan manusia


prasejarah
Standard
Pembelajaran:

3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah.


3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah.
3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah
K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang perlu
dicontohi.

Objektif

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;


i. menghuraikan maksud prasejarah
ii. melengkapkan jadual berhubung zaman-zaman utama pra
sejarah melalui permainan Misteri Diriku
iii. menghasilkan dua rangkap pantun berhubung sikap
manusia pra sejarah yang perlu dicontohi.

Aktiviti

1.
2.
3.
4.

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD,DVD, buku teks, bahan permainan Misteri


Diriku, kad arahan

Elemen Merentasi
Kurikulum (EMK)

ENT: (Elemen Nilai Tambah): - TMK,Keusahawanan dan


Nilai Murni:
bersyukur
Kemahiran Pemikiran Sejarah: Elemen asas sejarah
Elemen Kewarganegaraan:
Menghargai sejarah asal usul
negara
Bahasa:
kemahiran mencipta pantun
2. Murid memahami tentang kehidupan manusia prasejarah.
3. Murid boleh menerangkan tentang kehidupan manusia
prasejarah dengan memberikan contoh.
4 Murid boleh menguasai maklumat tentang kehidupan
manusia prasejarah dan menghubungkaitkan dengan kehidupan
masa kini.

Penilaian P d P

Refleksi

Menonton tayangan video tentang zaman pra sejarah


Bercerita tentang situasi zaman pra sejarah
Permainan Misteri Diriku
membacakan pantun yang dihasilkan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


AKTIVITI
Permulaan (5 minit)
Menonton tayangan video klip
1. Murid menonton tayangan video berhubung
zaman pra sejarah
2. Guru bertanyakan soalan kepada murid
berkaitan klip video yang ditayangkan:
a) Siapa tahu tajuk cerita ini?
Murid menjawab soalan guru secara
lisan
b) Apakah yang awak faham tentang video
tadi?
Murid menjawab secara lisan
c) Bagaimana kehidupan pada zaman itu?
Murid menjawab soalan guru

EMK
Nilai murni:

CATATAN
BBM:

-bersyukur

-Komputer riba,

membuat

LCD, DVD

interpretasi
-TMK
Kemahiran
Berfikir:
-Menjana Idea
-menghubung kait

3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan


tajuk pelajaran hari ini.
Aktiviti 1 (10 minit)
Nilai
1. Guru membahagikan pelajar kepada 4
menghargai
kumpulan dan duduk dalam stesyen.
sejarah awal
2. Guru meminta murid membuka buku teks
KB:
m.s 72 - 77 kepada setiap kumpulan.
3.
Murid diminta membaca bahan tersebut
secara senyap
4. Guru bersoal jawab dengan
berhubung zaman pra sejarah

menjana idea

murid

5.
Murid diminta menjelaskan maksud pra
sejarah
Aktiviti 2 (25 minit)

Nilai:

1. Guru mengedarkan sampul surat berisi


bahan permainan kepada setiap kumpulan

bekerjasama

2. Guru juga mengedarkan jadual kosong


mengenai zaman-zaman utama pra sejarah
kepada murid.

kawan

menghormati

memberi sebab
3. Murid diminta melengkapkan jadual tersebut
dengan mendapatkan maklumat dari sampul

Menjelaskan
o kegiatan
masyarakat
prasejarah
o
kepercayaan
manusia
prasejarah

surat mereka atau dari kumpulan-kumpulan


lain.

menerokai bukti

4 .Kumpulan pertama yang dapat


melengkapkan jadual dengan betul akan dikira
pemenang.
5. Guru dan murid sama-sama menyemak
tugasan dan guru membuat rumusan
keseluruhan tajuk dengan bantuan tayangan
powerpoint.
6. Hasil (jadual) akan diletakkan dalam buku
latihan sebagai nota.
Aktiviti 3 (15 minit)
1. Guru bercerita tentang kegiatan manusia
pra sejarah

EMK bahasa

2. Murid diminta mencipta dua rangkap pantun


mengenai sikap masyarakat pra sejarah.

dan verbal linguitik

3. Beberapa orang murid diminta


membacakan pantun yang dihasilkan.

menjana idea

Penutup (5 minit)

Nilai

1. Guru menunjukkan semula video zaman pra


sejarah

menghargai

MI- interpersonal
KB:
kreatif

seajarah awal
bekerjasama

2. Guru merumuskan isi-isi penting dalam


pelajaran hari ini.
Refleksi

menghasilkan dua
rangkap pantun
berhubung sikap
manusia pra sejarah
yang perlu
dicontohi.