Anda di halaman 1dari 4

PERANCANGAN AKTIVITI

UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN


TAHUN 2013
Unit: PEPERIKSAAN
Bidang: Kurikulum

Bil.

Program

Aktiviti/Fokus pengisian

Tarikh
pelaksanaan

Sasaran

1.

Taklimat pendaftaran PMR

1)Memberi taklimat kepada guru kelas


tingkatan 3

19 Januari 2013

Guru kelas Tingkatan 3

2.

Taklimat pendaftaran SPM

1)Memberi taklimat kepada guru kelas


tingkatan 5

20 Januari 2013

Guru kelas Tingkatan 5

3.

Pendaftaran Peperiksaan
PMR,SPM, STPM dan MUET

1)Penyelaras Peperiksaan membuat


pendaftaran

29 Januari 2013

Semua calon
peperiksaan PMR,SPM,
STPM dan MUET

4.

Mesyuarat Unit Peperiksaan 1

Membincangkan:
1. Perancangan Tahunan
2. Anggaran Perbelanjawan
3. Penyelarasan tugas AJK Unit
Peperiksaan
4. Hal-hal lain.

19 Januari 2013

Semua AJK Unit


Peperiksaan.

Ujian TOV

1) Ujian dijalankan
2) Analisa TOV dibuat dan Dihantar ke
PPD/JPN

PMR:1 5 Feb. 2013


SPM: 1 11 Feb. 2013
STPM: 3 5 Feb. 2013

Semua pelajar

Awal Februari 2013


6

Hari Keputusan Peperiksaan


SPM/STPM

1) Membentuk AJK

SPM- 8 Mac 2013

2)Mengeluarkan Slip Peperiksaan kepada


calon

STPM- 10 Mac 2013

Semua calon SPM dan


STPM 2012

3) Menyelesaikan pembayaran hutang


pelajar
7

Laporan dan Analisa


PMR,SPM & STPM

Menyiapkan analisa PMR,SPM dan STPM /


dihantar ke JPN

Peperiksaan OTI 1

1) Ujian dijalankan
2) Analisa dihantar Ke PPD/JPN

Peperiksaan Pertengahan
Tahun

1)PMR- 4 Jan. 2013


2)SPM - 12 Mac 2013
3)STPM 12 Mac 2013

S.U. Peperiksaan

Semua pelajar.
1)PMR- 5 9 April 2013
2)SPM 12 28 Mei 2013
3)STPM 14 28 Mei 2013

1) Peperiksaan dijalankan

Semua pelajar
24 28 Mei 2013

2)Analisa dihantar ke JPN


10

Markah Kerja Kursus


PMR,SPM dan STPM di
hantar ke LPM/MPM/JPN

1) Markah kerja kursus siap


30 Jun 2013
2) Masukkan ke disket/ onn line
3) Markah dihantar

-Penyelaras Peperiksaan
Awam
-Guru-guru yang
berkenaan.

12

Peperiksaan Percubaan dan


Ujian OTI 2

1) Ujian /peperiksaan dijalankan


2) Analisa dihantar ke PPD/JPN

13

Mesyuarat Persiapan
Peperiksaan Awam

Membincangkan:
1) Persiapan menjelang peperiksaan
PMR,SPM, STPM dan MUET

PMR: 16-20 Ogos 2013


SPM: 1 17 September 2013
STPM: 317 September 2013

17 September 2013

Semua pelajar

- Pengurusan sekolah
- Penyelaras Peperiksaan
Awam
- Guru-guru yang terlibat

2) Hal-hal lain yang berkaitan


14

Ujian Tambah Nilai

Ujian dijalankan untuk Ting. 3, 5 da 6Atas

16 17 September 2013

Guru-guru berkenaan

15

Mesyuarat Penyediaan Sijil


SPM

Membincangkan;
1) Bagaimana dan siapa yang akan
menyiapkan sijil spm 2009

17 September 2013

Guru Panitia P.Islam, B.


Melayu, B. Inggeris dan
Sains / Matematik.

4 Oktober 2013
5 November 2013
19 Mei & 5 Nov. 2013
27April 2013

Semua calon PMR,SPM


dan STPM

Tingkatan 1,2,4 dan 6B

2) Membuat penyelarasan kerja yang


berkaitan.
16

17

Taklimat Peperiksaan :
1) PMR
2) SPM
3) STPM
4 MUET

Memberi taklimat terakhir kepada caloncalon yang mengambil PMR,SPM,STPM


dan MUET 2009

Peperiksaan Akhir Tahun

1) Peperiksaan dijalankan

1 11 Nobvember 2013

2)Analisa markah siap

17 November 2013

3) Buku rekod pelajar diserah

18 N0vember 2013

4) Analisa dihantar PPD/JPNT

19 November 2013

18

19

Peperiksaan Awam dijalankan


1) PMR
2) SPM
3) MUET
4) STPM
Hari keputusan PMR

Disediakan Oleh:

(ROSNI BINTI IBRAHIM)


Setiausaha Peperiksaan,
SMK Tengku Intan Zaharah
23000 Dungun Terengganu.

8 16 Okt. 2013
6 Nov.- 5 Dis. 2013
29 April 2013
20 23 Mei 2013(Penggal 2)
6 18 Nov. 2013
1) Mengeluarkan Slip kepada pelajar
2) Membuat analisis

Akhir Disember 2013

Calon PMR,SPM,
STPM dan MUET

Pelajar PMR 2013