Anda di halaman 1dari 9

KOD

MNEMONIK
ASAS
( GABUNGAN
PERANTI MASUKAN
SESIRI DAN SELARI

sani_saad@hotmail.com

Kod Arahan Bagi Gabungan


Peranti Masukan Secara Sesiri
Selari.

Digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih


peranti masukan sesiri yang kemudiannya
berselari dengan peranti masukan tunggal.

Contoh 1:

sani_saad@hotmai

Contoh 2:

sani_saad@hotmai

Digunakan untuk menggabungkan 2 atau


lebih peranti masukan sesiri yang
kemudiannya berselari dengan 2 atau
lebih peranti masukan selari.

Contoh 1:

sani_saad@hotmai

Contoh 2:

sani_saad@hotmai

Kod Arahan Bagi Gabungan


Peranti Masukan Secara Selari
Sesiri
Digunakan untuk menggabungkan 2 atau
lebih peranti masukan selari yang
kemudiannya bersesiri dengan peranti
masukan tunggal.
Contoh 1:

sani_saad@hotmai

Contoh 2:

sani_saad@hotmai

Digunakan untuk menggabungkan 2 atau


lebih peranti masukan selari yang
kemudiannya bersesiri dengan 2 atau
lebih peranti masukan sesiri.

Contoh 1:

sani_saad@hotmai

Contoh 2:

sani_saad@hotmai