Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU: 1
HARI: ISNIN
TARIKH: 4.1.2016
KELAS: 1 GEMILANG
MP: BAHASA MELAYU
MASA: 11.55 12.25
NAMA
Semua murid Tahun 1 Gemilang
MURID
TAJUK
UJIAN DIAGNOSTIK
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
i.
Mengenalpasti kawasan kelemahan mereka kemahiran-kemahiran tertentu.
Induksi
Langkah
Pengajara
n
Penutup
BBM:
NILAI
MURNI:

AKTIVITI
1. Sesi suai kenal dengan murid Tahun 1 Gemilang.
1. Membantu guru Bahasa Melayu menjalankan Ujian Diagnostik kepada murid.

Berdisiplin

REFLEKSI

MINGGU: 1
HARI: ISNIN
TARIKH: 4.1.2016
KELAS: 1 BESTARI
MP: BAHASA MELAYU
MASA: 12.25 - 12.55
NAMA
Semua murid Tahun 1 Bestari
MURID
TAJUK
UJIAN DIAGNOSTIK
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
i.
Mengenalpasti kawasan kelemahan mereka kemahiran-kemahiran tertentu.
Induksi
Langkah
Pengajara
n
Penutup
BBM:
NILAI
MURNI:

REFLEKSI

AKTIVITI
1. Sesi suai kenal dengan murid Tahun 1 Gemilang.
1. Membantu guru Bahasa Melayu menjalankan Ujian Diagnostik kepada murid.

Berdisiplin

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU: 1
HARI: SELASA
TARIKH: 5.1.2016
KELAS: 1 ELIT
MP: BAHASA MELAYU
MASA: 11.55 12.55
NAMA
Semua murid Tahun 1 Elit
MURID
TAJUK
UJIAN DIAGNOSTIK
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
i.
Mengenalpasti kawasan kelemahan mereka kemahiran-kemahiran tertentu.
Induksi
Langkah
Pengajara
n
Penutup
BBM:
NILAI
MURNI:

REFLEKSI

AKTIVITI
1. Sesi suai kenal dengan murid Tahun 1 Gemilang.
1. Membantu guru Bahasa Melayu menjalankan Ujian Diagnostik kepada murid.

Berdisiplin

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU: 1
HARI: RABU
KELAS: 3 BESTARI
MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU
NAMA
Faizal
Amiruddin, Ridduan, Rizzuan
MURID
TAJUK
Huruf Vokal (a,e,i,o,u)
Perkataan KV KV KV
OBJEKTIF

Induksi
Langkah
Pengajara
n

Penutup
BBM:
NILAI
MURNI:
REFLEKSI

Pada akhir pelajaran, murid


dapat:
i.
Mengenal 5 huruf
vokal (a,e,i,o,u)
ii.
Menulis 5 huruf vokal

TARIKH: 6.1.2016
MASA: 10.55 11.55
Aqilah

Pada akhir pelajaran, murid


dapat:
i.
Menyebut dan mengeja
10 perkataan KV KV KV

AKTIVITI
Guru bertanya khabar murid dan aktiviti yang dilakukan semasa cuti
1. Murid mengikut guru
1. Murid menjawab soalan dalam
mengebut huruf vokal.
lembaran kerja
2. Latih tubi menyebut dan
2. Murid menyebut dan mengeja
membunyikan huruf vokal.
perkataan KV KV KV secara
3. Murid menulis huruf vokal
berkumpulan.
dengan betul.
3. Murid menyebut dan mengeja
perkataan di hadapan guru.
Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran pada hari ini.
Kad perkataan, kad petikan
Bekerjasama

Perkataan yang melibatkan


diftong dan vokal berganding
Pada akhir pelajaran, murid
dapat:
i.
Menyebut dan mengeja
10 perkataan yang
melibatkan diftong dan
vokal berganding.
sekolah.
1. Murid membaca buku cerita
pendek.
2. Murid menyebut dan mengeja
perkataan yang melibatkan
diftong dan vokal berganding.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU: 1
HARI: KHAMIS
TARIKH: 7.1.2016
KELAS: 4 Gemilang
MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU MASA: 11.55 12.55
NAMA
Kump. A: Abdul Hazrin, Nurin Adriana
Kump. B: Hishammuddin, Farah Liyana
MURID
TAJUK
Perkataan KV KV KV
Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal
berganding
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i.
Menyebut dan mengeja 10 perkataan KV
i.
Menyebut dan mengeja 10 perkataan yang
KV KV
melibatkan diftong dan vokal berganding.
AKTIVITI
Induksi
Guru bertanya khabar murid dan aktiviti yang dilakukan semasa cuti sekolah.
Langkah
1. Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja
1. Murid membaca buku cerita pendek.
Pengajara 2. Murid menyebut dan mengeja perkataan KV
2. Murid menyebut dan mengeja perkataan yang
n
KV KV secara berkumpulan.
melibatkan diftong dan vokal berganding.
3. Murid menyebut dan mengeja perkataan di
hadapan guru.
Penutup
Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran pada hari ini.
BBM:
Kad perkataan, kad petikan
NILAI
Bekerjasama
MURNI:
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU: 1
HARI: JUMAAT
TARIKH: 8.1.2016
KELAS: 2 Gemilang
MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU MASA: 7.35-8.35
NAMA
Azran, Koharullah
Rauf, Shamir
Hafizuddin, Iffat, Izzad
MURID
TAJUK
Huruf Vokal (a,e,i,o,u)
Perkataan KV KV KV
Perkataan KV KVK
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid
Pada akhir pelajaran, murid
Pada akhir pelajaran, murid
dapat:
dapat:
dapat:
i.
Mengenal 5 huruf
i.
Menyebut dan mengeja
i.
Menyebut dan mengeja
vokal (a,e,i,o,u)
10 perkataan KV KV KV
10 perkataan KV KVK.
ii.
Menulis 5 huruf vokal
AKTIVITI
Induksi
Guru bertanya khabar murid dan aktiviti yang dilakukan semasa cuti sekolah.
Langkah
1. Murid mengikut guru
1. Murid menjawab soalan dalam
1. Murid mengeja dan menyebut
Pengajara mengebut huruf vokal.
lembaran kerja
perkataan KV KVK berdasarkan
n
2. Latih tubi menyebut dan
2. Murid menyebut dan mengeja
gambar.
membunyikan huruf vokal.
perkataan KV KV KV secara
2. Murid menjawab soalan dalam
3. Murid menulis huruf vokal
berkumpulan.
lembaran kerja.
dengan betul.
3. Murid menyebut dan mengeja
3. Latih tubi mengeja perkataan
perkataan di hadapan guru.
KV KVK
Penutup
Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran pada hari ini.
BBM:
Kad perkataan, kad petikan, kad perkataan
NILAI
Bertolak ansur
MURNI:
REFLEKSI

MINGGU: 1
HARI: JUMAAT
KELAS: 3 BESTARI
MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU
NAMA
Faizal
Amiruddin, Ridduan, Rizzuan
MURID
TAJUK
Huruf Vokal (a,e,i,o,u)
Perkataan KV KV KV
OBJEKTIF

Induksi
Langkah
Pengajara
n

Penutup
BBM:
NILAI
MURNI:

Pada akhir pelajaran, murid


dapat:
i.
Mengenal huruf
konsonan
(b,c,d,f,g,h,j)
ii.
Menulis huruf
konsonan

TARIKH: 8.1.2016
MASA: 10.55 11.55
Aqilah

Pada akhir pelajaran, murid


dapat:
i.
Menulis 5 perkataan KV
KV KV dengan tulisan
yang kemas.
ii.
Menyebut dan mengeja
10 perkataan KV KV KV

AKTIVITI
Mengimbas pelajaran lalu.
1. Murid mengikut guru
1. Murid menulis perkataan KV KV
mengebut huruf konsonan.
KV
2. Latih tubi menyebut dan
2. Latih tubi mengeja dan
membunyikan huruf
menyebut perkataan KV KV KV
konsonan.
3. Aktiviti imlak.
3. Murid menulis huruf
konsonan dengan betul.
Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran pada hari ini.
Kad huruf, kad petikan
Bekerjasama

Perkataan yang melibatkan


diftong dan vokal berganding
Pada akhir pelajaran, murid
dapat:
i.
Menulis 5 perkataan yang
melibatkan diftong dan
vokal berganding
ii.
Menyebut dan mengeja
10 perkataan yang
melibatkan diftong dan
vokal berganding.

1. Murid membaca petikan


pendek yang mengandungi
diftong dan vokal berganding.
2. Murid menulis perkataan yang
melibatkan diftong dan vokal
berganding.
3. Aktiviti imlak

REFLEKSI