Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2


Mata pelajaran

Pendidikan Islam ( Adab )

Kelas

2 Cemerlang

Tarikh / hari

23 Februari 2015 / Isnin

Masa

11.20 pagi 12.20tgh hari ( 60 minit )

Bilangan murid

30 orang ( 14 lelaki , 16 perempuan )

Tajuk

Selamat malam anak ku sayang

Pengetahuan sedia ada

Murid sudah mengetahui adab sebelum tidur sebelum ini.

Standard kandungan

5.1 Memahami dan mengamalkan adab tidur

Standard pembelajaran

5.1.1 Menyatakan adab sebelum tidur


5.1.2 Menyatakan adab selepas bangun dari tidur
5.1.3 Menyatakan kebaikan beradab sebelum dan selepas tidur
5.1.4 Menyatakan akibat tidak melakukan adab sebelum dan selepas tidur

Objektif pembelajaran

Murid dapat :
1. Menyatakan empat daripada enam adab sebelum dan selepas bangun tidur selepas
melihat slaid yang ditunjukkan oleh guru.
2. Menyenaraikan kebaikan beradab sebelum dan selepas tidur dengan betul selepas
tayangan power point.
3. Menjelaskan akibat tidak beradab sebelum dan selepas bangun tidur dengan betul selepas
guru memberi penerangan.
2

Kemahiran berfikir

Membezakan adab sebelum dan selepas tidur dan menyatakan kebaikan beradab sebelum dan
selepas tidur.

Gabung jalin

Muzik

Penyerapan

Beriman kepada Allah

Penerapan nilai

Khusyuk, taat, kerjasama, beradab, yakin

E.M.K

1. keusahawanan : murid bekerjasama dan mempunyai daya saing untuk menghasilkan kerja
2. kreativiti : membezakan kebaikan beradab dan tidak beradab sebelum dan selepas bangun
tidur.
3. teknologi maklumat dan komunikasi : power point.

Penilaian P&P

1.Murid dapat mengetahui adab sebelum dan selepas bangun tidur.


2.Murid dapat membezakan kebaikan beradab dan akibat tidak beradab sebelum dan selepas
bangun tidur.

Bahan bantu mengajar

1.Kad imbasan gambar


2. power point
3. Alat pembesar suara
4. Objek pembelajaran

Langkah
Muqadimah

Isi kandungan
Bacaan doa :

(3 minit )

Aktiviti

Catatan

1. Seorang murid diminta oleh guru mengetuai bacaan

Penerapan nilai :

doa.

Khusyuk

2. Murid-murid lain diminta mengikut bacaan doa bersama- Tawakal


sama.

Adab berdoa

3. Semua murid melafazkan kalimah syahadah bersamaKalimah syahadah :

sama

Set induksi
( 5 minit )

Gambar orang sedang tidur

1. Murid ditunjukkan gambar orang yang sedang tidur.

E.M.K :

2. Murid bersoal jawab dengan guru

Teknologi

3. Jawapan murid dikaitkan dengan isi pelajaran.

maklumat dan
komunikasi

Kaedah :
Penerangan dan
soal jawab

Bahan bantu
mengajar :
Power point

Apa yang
kamu lakukan
sebelum tidur?

Penerapan nilai :
soalan :

Berakhlak baik

1. Bagaimana kamu tidur?


2. Pukul berapa kamu
tidur?
3. Apa kamu buat sebelum
tidur?
4. Bacaan doa tidur
sebelum tidur.

Langkah 1

Tayangan objek pembelajaran

( 10 minit )

adab sebelum tidur

1. Murid bersoal jawab dengan guru selepas guru memberi Kaedah :


penerangan tentang adab sebelum tidur.
2. Murid mendengar penerangan guru mengenai abad
sebelum tidur.

Penerangan dan
nyanyian

3. Murid membaca adab sebelum tidur secara kumpulan


dan individu.

Bahan :
Video dan objek

4. Murid ditunjukkan video nyanyi lagu doa sebelum tidur.

pembelajaran

5. Murid bernyanyi lagu secara kumpulan.

yang dilayari di
laman web

Penerapan nilai :
Pakaian yang sesuai

Bersungguh-

Menggosok gigi

sungguh .

Berwuduk
Bersalaman dengan ibu
bapa
Berdoa

Nyanyian doa

Langkah 2

Tayangan objek pembelajaran

1.Murid mendengar penerangan guru mengenai adab selepas

Kaedah :

(12 minit )

adab selepas bangun tidur

bangun tidur.

Penerangan, soal

2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai adab sebelum

jawab dan

tidur.

nyanyian

3. Murid menyebut adab selepas bangun tidur yang


ditayangkan di hadapan kelas secara individu dan kelas.

Bahan :

4. Murid ditayangkan video nyanyian lagu doa sebelum tidur.

Video dan objek

5. Murid bernyanyi lagu doa adab sebelum tidur secara kelas.

pembelajaran
yang dilayari di
laman web

Bangun awal pagi


Membaca doa
Mengemas tempat tidur

Penerapan nilai :

Menggosok gigi

Bersungguh-

Mandi

sungguh dan

Berwuduk dan solat

bersemangat

Nyanyian lagu doa

Langkah 3

Kebaikan beradab dan akibat

1. Murid ditunjukkan kebaikan dan akibat tidak beradab

E.M.K :

(10 minit )

tidak beradab dengan adab

dengan adab tidur oleh guru.

Teknologi

tidur. tayangan objek

2. Murid diberi penerangan mengenai kebaikan dan akibat

maklumat dan

pembelajaran

tidak beradab dengan adab tidur oleh guru.

komunikasi.

Kebaikan beradab.

3. Murid bersoal jawab dengan guru untuk membezakan sama


ada ia kebaikan atau akibat tidak beradab ketika tidur.

Kaedah :
Penerangan, soal
jawab.

BBM :
Akibat tidak beradab

Objek
pembelajaran
yang dilayari di
laman web..

Langkah 4
( 10 minit )

Permainan menjawab soalan.


Aktiviti 1

1. Murid menjawab soalan yang telah disediakan oleh guru di


objek pembelajaran
2. Murid menjawab soalan di hadapan secara individu di objek
pembelajaran

Aktiviti 2

Penutup

Penutup kognitif :

(10minit )

1. Soal jawab antara guru dengan murid.


2. Murid diminta mengingat kembali isi pelajaran.
3. Murid diminta merumuskan isi pelajaran yang telah
dipelajari.

Penutup sosial :

1. Murid di ingatkan sentiasa beradab dan mengamalkan


dengan adab tidur yang dipelajari
2. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid

Refleksi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

Anda mungkin juga menyukai