Anda di halaman 1dari 31

BAB 5

TEORI PENGELUARAN

UNIT EKONOMI

AE015

5.1 Teori Pengeluaran


Konsep
Loji
Firma

Fungsi Pengeluaran
Jumlah

Industri

Keluaran
Keluaran
Purata

Jangka
masa

Keluaran
Sut

UNIT EKONOMI

Hukum
Pulangan
Berkurangan
Tahap-tahap
Pengeluaran
Tahap
Rasional
Pengeluaran
AE015

5.1. Teori pengeluaran


Pengeluaran didefinisikan sebagai :
satu proses menukar faktor-faktor pengeluaran
( input ) kepada keluaran barang dan
perkhidmatan ( output )
Tiga komponen dalam proses
pengeluaran
1. Input
2. Unit pengeluaran dan
3. Output / keluaran tersebut.
UNIT EKONOMI

AE015

5.1.1 a

Menerangkan teori pengeluaran

Konsep Loji
Alat-alat fizikal yang digunakan dalam
pengeluaran barang/perkhidmatan.

Contoh :
bangunan pejabat & kilang
Mesin dan peralatan kilang
Alat-alat pengangkutan.
UNIT EKONOMI

AE015

5.1.1 a KonsepFirma
Unit ekonomi yang menggunakan faktorfaktor pengeluaran untuk menghasilkan
barang/perkhidmatan keperluan pengguna.

Firma bertujuan memaksimumkan


keuntungan

UNIT EKONOMI

AE015

5.1.1 a Konsep industri :


sekumpulan firma yang mengeluarkan
barang/perkhidmatan yang sama atau hampir
sama .
Industr
Kereta

Firma
Hond
aUNIT EKONOMI

Firma
Proton

Firma
Toyota
AE015

Firma
Hyunda
i

5.1.1 a

Jangka Masa Pengeluaran

Jangka masa pengeluaran


Jangka pendek
(SR)

Input tetap

UNIT EKONOMI

Jangka panjang
(LR)

Input berubah

AE015

Input berubah

5.1.1 a Jangka masa pengeluaran

Jangka pendek
( Short Run )
firma tidak dapat
menyesuaikan tingkat
keluaran mengikut
kehendak pasaran.
faktor tetap + faktor
berubah.
Wujud kos tetap dan
kos berubah.
UNIT EKONOMI

Jangka panjang
( Long Run )
Dapat menyelaras
tingkat keluaran
mengikut kehendak
pasaran
Faktor berubah

Menanggung kos
berubah saja

AE015

5.1.1 b Fungsi pengeluaran satu input berubah

Satu fungsi yang menunjukkan jumlah output

maksimum yang dapat dihasilkan oleh pelbagai


kombinasi satu input berubah dengan input tetap
pada satu tingkat teknologi tertentu.

UNIT EKONOMI

AE015

Fungsi pengeluaran satu input berubah


Andaian
1. Hanya 2 faktor pengeluaran digunakan :
a. faktor berubah , cth : buruh
b. faktor tetap , cth : tanah
Fungsi pengeluaran satu input berubah :
Qx = f ( T , B )
2. Semua buruh bersifat homogen
3. Tingkat teknologi adalah tetap

UNIT EKONOMI

AE015

10

5.1.1 b input tetap dan input berubah


Input tetap
Input yang tidak dapat diubah dari segi kuantiti
atau saiz dalam jangka pendek .
Contoh : tanah

Input berubah
Input yang dapat diubah dari segi kuantiti atau saiz
selaras dengan tingkat keluaran.
Contoh : buruh tak mahir .

UNIT EKONOMI

AE015

11

5.1.1 b ii

Jadual : Hubung kait TP, AP & MP

Kombina Buruh
si
0
1
A
2
B
C
3
D
4
E
5
F
6
G
7
8
H
UNIT EKONOMI
I

TP

AP

MP

0
10

10

10

25

12.5

15

50
70

16.67
17.50

25
20

73

14.60

74

12.33

73
70

10.43
8.75

-1
-3

AE015

12

5.1.2 ii Hubung kait jumlah keluaran ,


keluaran purata dan keluaran sut.
Jumlah keluaran TP ( total product)
Jumlah output yang dihasilkan dengan
menggunakan sejumlah input
Pada mula-mulanya, semakin banyak buruh digunakan ,
semakin meningkat TP sehingga mencapai keluaran
maksimum pada buruh ke 6.
Tambahan buruh seterusnya akan mengurangkan
jumlah keluaran
UNIT EKONOMI

AE015

13

Keluk jumlah keluaran


TP

1. Mulanya TP bertambah dengan


kadar yang bertambah apabila
semakin banyak input berubah
ditambah ke input tetap.
2. TP bertambah dgn tambahan
input pd kadar yang perlahan
sehingga mencapai tahap
maksimum.
3. Tambahan input berubah
selebihnya akan menyebabkan
TP menurun
Buruh
UNIT EKONOMI

AE015

14

Keluaran purata

( average product , AP )

Keluaran per unit input buruh


AP = jumlah keluaran / jum. Input berubah
= TP/ TVF
Contoh : pada unit buruh ke 3.
TP = 50 unit
maka
AP = 50 unit / 3 buruh
= 16.67 unit /buruh

UNIT EKONOMI

AE015

15

Keluaran Purata

AP

Semakin banyak input


ditambahkan ke atas
input berubah, AP :
1. Mulanya AP
meningkat sehingga
mencapai tingkat
maksimum.
2. AP kemudian
menurun.
3. AP semakin kecil
tetapi masih bernilai
positif.

Buruh
UNIT EKONOMI

AE015

16

Keluaran Sut ( Marginal Product ,MP)


Perubahan jumlah keluaran akibat perubahan satu unit
faktor berubah
MP = perubahan jumlah keluaran
perubahan kuantiti input berubah
= TP / TVF

Contoh :
Apabila bilangan buruh ditambahkan drp 2 orang ke 3

orang, TP meningkat drp 25 unit ke 50 unit. Maka


tambahan keluaran akibat tambahan 1 unit buruh ialah
MP = 50-25 / 3 -2
= 25 unit

UNIT EKONOMI

AE015

17

Semakin banyak input berubah


ditambahkan kepada input
tetap , MP :
Semakin meningkat sehingga
mencapai maksimum.

AP,MP

MP menurun dan bersilang


dengan AP pada titik maksimum
AP.

AP

MP
UNIT EKONOMI

MP semakin menurun sehingga


menjadi sifar dan kemudian
bernilai negatif.
Buruh
AE015

18

5.1.1 iii Hukum Pulangan Berkurangan

Andaikan tingkat teknologi tidak berubah


pertambahan unit input berubah secara berterusan
ke atas input tetap akan menyebabkan :

1. Pada mulanya TP bertambah dgn kadar bertambah


2. kemudian TP akan bertambah dengan kadar yang
berkurang dan

3. akhirnya TP menjadi berkurangan


UNIT EKONOMI

AE015

19

3 Bentuk Hukum Pulangan


Sut
Pulangan Sut Bertambah

Pulangan Sut Berkurangan

Pulangan Sut Negatif


UNIT EKONOMI

AE015

20

MP
Pulangan
Pulangan
Sut
Sut
Bertambah Berkurang

Pulangan
Sut
Negatif

MP
UNIT EKONOMI

AE015

Kuantiti buruh
21

MP
Pulangan
Pulangan
Sut
Sut
Bertambah Berkurang

Pulangan
Sut
Negatif

MP

Kuantiti buruh

Penambahan input berubah ( buruh ) kepada input


tetap ( tanah ) pada mulanya akan menambahkan
tingkat keluaran TP dengan cepat.
Keluk MP menaik sehingga mencapai titik
maksimum
UNIT EKONOMI

AE015

22

TP

Pulangan sut bertambah berlaku apabila


tambahan jumlah keluaran semakin meningkat
berikutan tambahan satu unit input berubah
TP

Kuantiti buruh
UNIT EKONOMI

AE015

23

MP
Pulangan
Pulangan
Sut
Sut
Bertambah Berkurangan

Pulangan
Sut
Negatif

MP

Kuantiti buruh

Penambahan input berubah kepada input tetap


menyebabkan keluaran sut merosot.
TP bertambah dengan kadar yang semakin perlahan
Keluk MP menurun sehingga sifar.
UNIT EKONOMI

AE015

24

TP

Pulangan sut berkurangan berlaku


apabila tambahan jumlah keluaran
semakin berkurangan berikutan tambahan
satu unit input berubah
TP

Kuantiti buruh
UNIT EKONOMI

AE015

25

MP
Pulangan
Pulangan
Sut
Sut
Bertambah Berkurang

Pulangan
Sut
Negatif

MP
Kuantiti buruh

Penambahan input berubah menyebabkan tingkat


keluaran berkurang.
MP bernilai negatif.
Tambahan input berubah tidak memberi sebarang
sumbangan malahan mengurangkan output.
UNIT EKONOMI

AE015

26

Pulangan sut negatif berlaku


apabila tambahan input berubah
menyebabkan jumlah keluaran
semakin menurun

TP

TP

Kuantiti buruh
UNIT EKONOMI

AE015

27

5.1.1 iv Tahap-tahap pengeluaran


TP

Tahap 1
TP

Thp. 1

AP, MP

1.
2.

Keluk TP meningkat
Keluk AP meningkat
Thp. 2
Thp. 3 sehingga mencapai titik
maksimum
3. Keluk MP meningkat
sehingga maksimum
kemudian menurun. Keluk
MP bersilang dengan AP
Kuantiti buruh pada titik maksimum AP.

AP

UNIT EKONOMI

MP

Kuantiti buruh
AE015

28

Keluk TP dan tahap-tahap pengeluaran

TP

Tahap 2
TP
Thp. 1

Thp. 2

1. TP meningkat sehingga
mencapai maksimum
Thp. 3
2. AP menurun , tetapi nilainya
positif
3. MP menurun sehingga
mencapai nilai sifar.

AP, MP

AP

UNIT EKONOMI

MP

Peningkatan keluaran pada


kadar yang lebih perlahan.
MP menurun kerana setiap
tambahan input memberi
tambahan output yang
semakin kecil

Kuantiti buruh
AE015

29

Keluk TP dan tahap-tahap pengeluaran

TP

Tahap 3
TP
Thp. 1

Thp. 2

1. TP menurun
Thp. 32. AP terus menurun tetapi
masih positif
3. MP mempunyai nilai negatif
Tambahan input berubah
akan menurunkan
keuntungan

AP, MP

Kuantiti buruh

AP

UNIT EKONOMI

Kombinasi input tetap dgn


input tetap tidak cekap
kerana berlaku pembaziran
input berubah.

MP Kuantiti buruh
AE015

30

5.1.1 vv Tahap
Tahap pengeluran
pengeluran yang
yang optimum
optimum
5.1.1
Tahap I tidak rasional kerana
Input berubah yg digunakan secara relatif kecil
berbanding dengan input tetap. Berlaku pembaziran
input tetap
Tahap 3 tidak rasional kerana
pengurang input berubah dapat meningkatkan
pengeluaran.
Tahap 2 rasional kerana
walaupun MP menurun ttp masih positif. Kombinasi
input tetap dengan input berubah paling cekap.
Tambahan satu unit input masih menyebabkan TP
meningkat.
UNIT EKONOMI

AE015

31