Anda di halaman 1dari 6

SPM PRINSIP AKAUN MINGGU 19

TAJUK: ANALISIS KOS VOLUM UNTUNG @ TITIK PULANG MODAL (TPM)


A) Tips
Titik pulang modal bermaksud satu paras kuantiti pengeluaran apabila
jumlah hasil jualan sama dengan jumlah kos.
Pada tahap ini perniagaan tidak mendapat sebarang untung atau rugi.
Analisis Titik Pulang Modal boleh dilakukan dengan menggunakan
Kaedah Margin Caruman, Kaedah Graf dan Kaedah Margin
Keselamatan.
Rumus:
o Kaedah Margin Caruman:
TPM
=
Kos Tetap
Margin Caruman Seunit
=

Kos Tetap
Harga Jual Seunit Kos Berubah Seunit

Kaedah Margin Keselamatan:


TPM = Jumlah jualan sebenar Jumlah jualan pada titik pulang
modal

Kuantiti Jualan

Kos tetap + Untung sasaran


Margin caruman seunit

B) Kesilapan Lazim
1.
Maklumat di bawah diambil daripada Pusat Spa Chantik.
RM
Harga jualan seunit
120
Kos berubah seunit
80
Kos tetap
3 600
Berapakah bilangan perkhidmatan yang perlu diberikan untuk
mendapat pulang modal jika kos tetap meningkat sebanyak 10%?
A
36 unit
B
54 unit
C
90 unit
D
99 unit
Jawapan pelajar: C
Jawapan betul: D

Pelajar mungkin memilih jawapan C kerana tidak megambil kira


peningkatan 10% pada kos tetap.
Pelajar hanya mengira titik pulang modal menggunakan nilai kos tetap
yang asal.
Ini mungkin disebabkan kecuaian atau kelemahan pelajar sendiri.

C) Soalan Aneka Pilihan - SPM Prinsip Akaun Minggu 19


1.
Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan konsep
Titik Pulang Modal?
A
Satu tingkat keluaran yang menunjukkan perniagaan tidak
mendapat untung
B
Satu tingkat keluaran yang menunjukkan jumlah hasil sama
dengan
jumlah kos
C
Satu tingkat keluaran yang menunjukkan perniagaan dapat
memperoleh untung
D
Satu tingkat keluaran yang menunjukkan perniagaan tidak
mengalami kerugian
Jawapan: B
2.
Apakah maklumat yang boleh didapati semasa membuat analisis
kos volum untung?
A
Tambahan harga jualan yang diperlukan
B
Sumbangan pada setiap peringkat pengeluaran
C
Jumlah unit yang perlu dijual untuk mendapat keuntungan
D
Jumlah unit yang perlu dikeluarkan untuk memaksimumkan
kos
Jawapan: C
3.
Apakah kegunaan titik pulang modal kepada pengurus sebuah
kilang?
A
untuk merancang pengeluaran
B
untuk menganggar kos pengeluaran
C
untuk menganggar untung pengeluaran
D
untuk meminimumkan kos pengeluaran
Jawapan: A
4.

Apakah definisi bagi margin keselamatan?


A
Perbezaan antara harga jualan dengan kos berubah
B
Perbezaan antara jualan sebenar dengan kos sebenar
C
Perbezaan antara jualan sebenar dengan jualan pada titik
pulang modal
D
Perbezaan antara jualan sebenar dengan kos berubah pada
titik pulang modal
Jawapan: C
5.

Maklumat berikut diperoleh daripada Marmalik Trading.


RM
Sewa kedai
3 600
Kos bahan mentah seunit
1.40
Kos buruh langsung seunit
1.00
Harga jualan seunit
3.60
Berapakah titik pulang modal bagi Marmalik Trading?
A
1 000 unit
B
1 636 unit
C
2 571 unit

D
3 000 unit
Jawapan: D

6.
Maklumat berikut diambil daripada buku-buku Kilang Pharma,
pengeluar ubat.
Jumlah (unit)

Jumlah Kos
(RM)

Jumlah Hasil
(RM)

2 000
14 000
20 000
4 000
24 000
40 000
Berapakah harga jualan seunit dan kos berubah seunit untuk Kilang
Pharma?
Harga Jualan/Unit
Kos Berubah/Unit
(RM)
(RM)
A.
10
5
B.
10
10
C.
5
10
D.
5
5
Jawapan: A
7.

Maklumat di bawah diambil daripada Pusat Spa Chantik.

RM
Harga jualan seunit
120
Kos berubah seunit
80
Kos tetap
3 600
Berapakah bilangan perkhidmatan yang perlu diberikan untuk
mendapat pulang modal jika kos tetap meningkat sebanyak 10%?
A
36 unit
B
54 unit
C
90 unit
D
99 unit
Jawapan: D
8.
Apakah langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai keuntungan
yang lebih tinggi?
I
mengurangkan kos tetap
II
mengurangkan kos berubah seunit
III
mengurangkan harga jualan seunit
IV
mengurangkan margin caruman seunit
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Jawapan: A

9.

Firma Perkilangan Sinar merancang untuk mengeluarkan jus delima


untuk pasaran tempatan dengan harga RM6 sebotol. Maklumat
berikut adalah berkaitan kos pengeluaran produk tersebut.
RM
Jumlah kos tetap
30 000
Kos berubah seunit
4
Hitung untung yang akan diperoleh jika 20 000 botol jus delima

dijual.
A
RM5 000
B
RM10 000
C
RM15 000
D
RM20 000
Jawapan: B
10.

Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Karisma.


Perniagaan Karisma mengeluarkan peralatan sukan.
Kos tetap ialah
RM35 000 dan kos berubah seunit ialah RM6. Harga
jualan barang tersebut ialah RM10 seunit.

Berapakah yang perlu dikeluarkan oleh Perniagaan Karisma untuk


mendapat untung RM30 000?
A
3 000 unit
B
6 500 unit
C
8 750 unit
D
16 250 unit
Jawapan: D

D) Soalan Subjektif - SPM Prinsip Akaun Minggu 19


1.

Maklumat berikut ialah kos yang terlibat dalam pengeluaran mee


segera jenama Hebat.
RM
Kos berubah seunit
3.40
Jumlah kos tetap
10 200
Harga jualan
4.60
Anda dikehendaki menghitung:
(a)
Titik pulang modal
(b)
Untung yang diperoleh jika 15 000 unit Mee Segera Hebat
dijual pada harga RM5.00 seunit.

Jawapan:
(a) Titik pulang modal = 8 500 unit
Jalan kerja:
TPM = Kos Tetap
Margin caruman Seunit
=
=

RM10 200
RM4.60 RM3.40
RM10 200
RM1.20

= 8 500 unit
(b)

Untung = RM13 800


Jalan kerja:
Kuantiti Jualan

=
Kos Tetap + Untung sasaran
Margin caruman Seunit

15 000

RM10 200 + Untung sasaran


RM5.00 RM3.40

15 000

RM10 200 + Untung sasaran


RM1.60

15 000 X RM1.60 = RM10 200 + Untung sasaran


Untung sasaran = RM24 000 RM10 200
= RM13 800

2.
Rajah di bawah menunjukkan graf Titik Pulang Modal sebuah
perniagaan.
Kos dan Hasil (RM)
X
Y

0
Apakah X dan Y?
Jawapan:
X ialah Jumlah hasil.
Y ialah Jumlah kos.

Unit pengeluaran