Anda di halaman 1dari 23

PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN

PKP 3106

Mentaksir Kebolehan Pembelajaran Asas


AMERRUDIN B. OTHMAN
Jabatan Pendidikan Khas

Mentaksir Kebolehan Pembelajaran Asas


Pengamatan
(Penglihatan, pendengaran,
kinestatik, taktil )
Konsepsualisasi dan Organisasi
Kepantasan pemprosesan maklumat

Kepentingan Pentaksiran dalam


Pendidikan Khas
Definisi

Satu proses pengumpulan


maklumat untuk tujuan membuat
keputusan

Keputusan yang dibuat adalah


berdasarkan maklumat yang tertentu
dan bukannya dibuat dengan
sewenang-wenangnya

Penilaian
Satu proses memberi maklumat yang
berguna untuk membuat pertimbangan
mengenai tindakan yang selajutnya.
Gronlond (1993)
Satu
proses
sistematik
untuk
menentukan sejauh mana objektif
pengajaran telah dicapai oleh para
pelajar.

Haydean & Edger (1997)


Satu proses yang menyeluruh untuk
mengetahui asegala kekuatan dan
kekurangan seseorang individu.
Wiersma & Jurs (1990)
Penilaian merujuk kepada suatu
konsep yang lebih luas merangkumi
aktiviti-aktiviti
mengukur
dan
mentaksir.

Matlamat / Tujuan Pentaksiran dan


Penilaian
Tujuannya untuk mendapatkan
maklumat yang berkaitan tentang :
i. Kemahiran kognitif
- kecerdasan
- memori
ii. Kemahiran motor
- motor kasar
- motor halus

iv. Kemahiran bahasa


- bahasa eskpresif
- bahasa reseptif
v.

Kemahiran akademik
- Bacaan
- Tulisan
- Matematik
vi. Tingkahlaku
vii. Keadaan sosio-ekonomi

Proses pembelajaran, secara umumnya;


a. Langkah 1- Input informasi
b. Langkah 2- Organisasi informasi
c. Langkah 3- Ekspresi (melahirkan)
informasi

6 Modaliti / Saluran yg terlibat dalam penerimaan informasi


- proses pembelajaran

1. Auditory modality penyampaian


informasi menerusi bunyi
2. Visual modality menerusi
penglihatan
3. Tactile modality menerusi
sentuhan
4. Kinesthetic modality menerusi
pergerakan
5. Gustatory modality menerusi

Setelah penerimaan Informasi


menerusi salah satu atau beberapa
modality.

Informasi akan menjadi material


bermakna menerusi proses ;
i. Penerimaan - tanda pemulaan
(initial) informasi
ii. Persepsi tanda organisasi
informasi

Informasi akan menjadi material bermakna menerusi proses ;

iii. Organisasi- mengaitkan informasi


baru dgn informasi lain dan
pemberian makna kpd informasi yg
diterima
iv. Memori hubungkait informasi
konsep. j/pendek, j/panjang dan
urutan memori
v. Ekspresi (luahan)- output informasi
menerusi vokal, motor @ tulisan

Tujuan pentaksiran
Membantu meng/pasti kekuatn &
kelemahan modality dlm
pembelajaran
Meng/psti kekuatan & kelemahan
dlm proses pembel.
Mengembangkan profil pembel.- guru
memahami kaedah terbaik
menyampaikan informasi
k/pasti samada kekurangan tersebut
bagi tujuan penempatan/bantuan

Pengamatan (Visual perception)


Penting dlm pentaksiran awal krn
bidang kebolehan yg spesifik - berkait
rapat dgn kemampuan kemahiran bacaan
Pentaksiran ini sering berhubung kait dgn
kemahiran berikut;
a. Koordinasi visual kebolehan
mengikut & menjejak objek dgn
koordinasi pergerakan mata

b. Diskriminasi visual kebolehan


membezakan secara visual bentuk &
simbol dlm stu persekitaran
c. Penggabungan visual
mengorganisasi dan mengabungkan
bahan yg dipamerkan secara
bermakna
d. Memori visual jangka pjg
mengekalkan & mengingat semula
informasi visual umum & spesifik

e. Memori visual jangka pendek


mengekalkan & mengingat semula
informasi visual umum & spesifik
f. Memori visual urutan mengekalkan
& mengingat semula dgn urutan yg
betul dan secara terperinci.
g. Ekspresi vokal secara visualkebolehan pengeluar semula secara
vokal selari dgn persembahan bahan
secara visual @ pengalaman

h. Ekspresi integrasi motor visual


kebolehan pengeluar kembali selari
dgn persembahan bahan secara
visual @ pengalaman
i. Diskriminasi visual l/belakang
kebolehan membezakan objek dan
l/belakang
j. Perhubungan visual spatial relatif
kedudukan objek dlm ruang
k. Persepsi bentuk visual- siaz,
bentuk dan kedududkan .

Simptoms ketidakupayan pengamatan


Umum

Koordinasi motor yg lemah

Pergerakan motor yg tidak teratur sptkesukaran melompat, skipping,


terlanggar dsb

Resah, kurang tumpuan

Tulisan tangan , lukisan, kerja tangan


yg lemah

Kesalahan b, d, p, q, semasa menulis

Kekeliruan menulis nombor 17 jadi 71


Jawapan lisan betul tapi gagal menulis
atas kertas
Persepsi lemah berkaitan masa & ruang

Masalah dalam Pengamatan

kesukaran memahami konsep


kekurangan visual-aid
sikap murid
kepakaran guru
stigma/pelabelan masyarakat
tempat/ruang yang terhad untuk laksana
pentaksiran
tiada tindak susul daripada pihak
bertanggungjawab

Keperluan Pentaksiran Pengamatan


mengesan masalah pengamatan seawal
mungkin
menyediakan program yang bersesuaian
dengan masalah yang dihadapi
menyediakan penempatan yang
bersesuaian
mengenalpasti pasukan pelbagai disiplin
untuk membantu

Matlamat Pengajaran
1. Rumusan hasil pentaksiran
2. Pengenalpastian matlamat pengajaran
3. Perancangan intervensi

Contoh pentaksiran pengamatan


1.

Developmental Test of Visual Motor


Integration 4th ed.(VMI-4)
2. Test of Gross Motor Development-2nd.ed.
3. Bender Visual Motor Gestalt Test
(BVMGT)
4. Marianne Frostig Developmental Test of
visual perception (DTVP)