Anda di halaman 1dari 8

Laporan Belanjawan Panatia B.

Inggeris Tahun 2008

Baki pada 1.1.2008 = RM 602.94


Bantuan pada 24.04.08 = RM 572.40
Jumlah besar = RM1175.34

Bil

Barang yang dipesan

Unit

Barang yang diperolehi

Unit

Harga
(seunit)

Jumlah

30 kpg

RM0.7

RM 21.00

Kad manila

50 kpg Kad manila

Kertas warna

10 rim Kertas florescent

6 rim

RM20.9

RM 125.40

Kertas A4

7 rim

Kertas A4

7 rim

RM 9

RM 63.00

Kad bacaan

1 set

Tiada

Tiada

Tiada

Stabilo Coloured pencil

10 kotak Stabilo coloured pencil

10 kotak

Tiada

RM 5.60 RM 56.00

Perbelanjaan hingga 30.11.2008

RM 265.40

Baki pada 30.11.08

RM 909.94
RM 1175.34

Ulasan
Pengedar tidak ada stok bagi kad bacaan yang dipesan oleh Panatia B.Inggeris maka
barangan ini akan dibawa ke Perancangan Belanjawan Tahun 2009.

Disediakan oleh :-

Nurmala Devi bt Abdullah


Ketua Panatia B.Inggeris
SK Bukit Tampoi A

Anggaran Belanjawan Panitia B.Inggeris 2011

Peruntukkan : _________________

Bil

Barang yang dipesan

Unit

Anggaran Harga

Jumlah

( RM seunit )

RM

1 Plastik laminate

2 set

60.00

120.00

2 Marker

2 set

10.00

20.00

3 Blue tack

2 set

10.00

20.00

4 HP Cartridge 60 / 60 XL ( Black )

50.00

200.00

5 HP Cartridge 60 / 60 XL ( Tri colour)

60.00

240.00

200.00

200.00

Jumlah besar

800.00

6 Bahan Bantu Mengajar

Disediakan oleh :-

.
Nurmala Devi binti Abdullah
Ketua Panitia B.Inggeris
SK Bukit Tampoi A

PEMANTAUAN PENYEDIAAN SOALAN PKBS / PEPERIKSAAN PANATIA B.INGGERIS


BAGI TAHUN 2008
Nama Guru : _____________________________
Tarikh

PKBS /
Peperiksaan

Semakan

Tahun : _________
Ulasan KP

Ulasan keseluruhan :

Disediakan oleh :-

Disemak oleh :-

SK BUKIT TAMPOI A
43800 DENGKIL

SK BUKIT TAMPOI (A) , DENGKIL


JADUAL PENYEDIAAN SOALAN UJIAN & PEPERIKSAAN
BAGI TAHUN 2016

Bil

Ujian / Peperiksaan

1 UJIAN AWAL TAHUN

Penyediaan &
Soalan

Penghantaran
soalan untuk
dicetak

1 FEB - 14 FEB

19 FEB

2 PERTENGAHAN TAHUN4 APR - 24 APR


3 PERCUBAAN UPSR

29 FEB-4 MAC 10 MAC- 2 APR

29 APRIL

9 MEI-13 MEI

18 JUL - 22 JUL

4 UPSR

Key-in
Markah

Tarikh / Ujian

19 MEI -11 JUN


21 JUL - 6 OGOS

5 SEPT - 8 SEPT 2016


19 SEPT - 9
OKT

5 AKHIR TAHUN

14 OKT

24 OKT - 28 OKT10 NOV - 25 NOV

TARIKH UJIAN DAN PEPERIKSAAN 2016


Bil

Peperiksaan

Ujian Awal Tahun

Peperiksaan Pertengahan Tahun

Percubaan UPSR

Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)

Peperiksaan Akhir Tahun

Tarikh
29 FEB-4 MAC
9 MEI-13 MEI
18 JUL - 22 JUL
5 SEPT - 8 SEPT 2016
24 OKT - 28 OKT

SK BUKIT TAMPOI A
43800 DENGKIL

JADUAL PENGHANTARAN BUKU RAMPAIAN


PANATIA B.INGGERIS TAHUN 2008

TARIKH PENGHANTARAN
BIL

GURU

KELAS

KP

GB/PK1

PN. NURMALA DEVI ABDULLAH

TAHUN 1

29.02.08

04.03.08

PN. ROSIDAH ZAINAL ABIDIN

TAHUN 2

14.03.08

17.03.08

EN. MOHD FIRDAUS AYAK

TAHUN 3

21.03.08

24.03.08

PN. NURMALA DEVI ABDULLAH

TAHUN 4

31.03.08

02.04.08

PN. NURMALA DEVI ABDULLAH

TAHUN 5

25.04.08

29.04.08

PN. NURMALA DEVI ABDULLAH

TAHUN 6

12.05.08

14.05.08

Disediakan oleh :-

..
NURMALA DEVI BT ABDULLAH
KP B.INGGERIS
SK BUKIT TAMPOI A

SK BUKIT TAMPOI A
43800 DENGKIL
CADANGAN BUKU RUJUKAN YANG DIPERLUKAN
PANATIA B.INGGERIS 2008

BIL

JUDUL BUKU

JUMLAH

The Junior Companion for Malaysian Primary School


System Publishing House Sdn. Bhd.

Disediakan oleh ;

NURMALA DEVI ABDULLAH


KP PANATIA B.INGGERIS
SK BUKIT TAMPOI A
Disemak oleh :

15

Dibincang bersama;

ZANUDIN SANUAN
GURU PSS
SK BUKIT TAMPOI A

PEMANTAUAN BUKU RAMPAIAN PANATIA B.INGGERIS BAGI TAHUN 2008


Kelas

Nama Guru

Jumlah
Buku

Tarikh

T/tangan
Guru

T/tangan T/tangan
KP

GB/PK 1

Tahun1 Nurmala Devi Abdullah

Tahun 2 Rosidah Zainal Abidin

Tahun 3 Mohd Firdaus Abdullah

Tahun 4 Nurmala Devi Abdullah

Tahun 5 Nurmala Devi Abdullah

Tahun 6 Nurmala Devi Abdullah

Disediakan oleh :-

Disemak oleh :-